De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kindermishandeling STOP! …. Samen staan we sterk!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kindermishandeling STOP! …. Samen staan we sterk!."— Transcript van de presentatie:

1 Kindermishandeling STOP! …. Samen staan we sterk!

2 Wat is nu mishandeling:

3 Kindermishandeling: Wet op de Jeugdzorg 2005 Elke vorm van voor minderjarigen bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of sexuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte waarvan de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. Tevens getuige zijn van huiselijk geweld!

4 Vormen van kindermishandeling Lichamelijke mishandeling Seksueel misbruik Lichamelijke verwaarlozing Emotionele mishandeling en verwaarlozing Pediatric Condition Falcification (oa het Munchhausen by Proxy)

5 Lichamelijke mishandeling: Toebrengen van lichamelijk letsel anders dan ten gevolge ongeluk Slaan, schoppen, bijten, branden en meisjes besnijdenis!

6 Signalen kind 0-4 jaar Fysiek: Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden Groeiachterstand Voedingsproblemen Ernstige luieruitslag Slecht onderhouden gebit Kind stinkt, heeft geregeld smerige kleren aan Oververmoeid

7 Gedrag van het kind Weinig spontaan Passief, lusteloos, weinig interesse in het spel Apathisch, toont geen gevoelens of pijn In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld Labiel Erg nerveus Hyperactief Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst Negatief lichaamsbeeld Agressief, vernielzucht Overmatige masturbatie

8 Tegenover andere kinderen: Agressief Speelt weinig met andere kinderen Wantrouwend Niet geliefd bij andere kinderen Tegenover ouders: Angstig, schrikachtig, waakzaam Meegaand, volgzaam Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders Tegenover andere volwassenen: Angst om zich uit te kleden Angst voor lichamelijk onderzoek Verstijft bij lichamelijk contact Angstig, schrikachtig, waakzaam Meegaand, volgzaam Agressief Overdreven aanhankelijk Wantrouwend Vermijdt oogcontact

9 Signalen specifiek voor sex. misbruik Verwondingen aan geslachtsorganen Vaginale infecties en afscheiding Jeuk bij vagina of anus Pijn in bovenbenen Pijn bij lopen of zitten Problemen bij plassen Urineweginfecties Seksueel overdraagbare aandoeningen Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken Afkeer van lichamelijk contact Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik

10 Signalen kinderen van 4-12 jr Fysiek Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab-en bijtwonden Groeiachterstand Te dik Slecht onderhouden gebit Geregeld buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen Kind stinkt, heeft geregeld smerige kleren aan Oververmoeid Vaak ziek Ziektes herstellen slecht Kind is hongerig Eetstoornissen Achterblijvende motoriek Niet zindelijk op leeftijd dat het hoort

11 Gedrag kind 4-12 jr: Timide, depressief Weinig spontaan Passief, lusteloos, weinig interesse in het spel Apathisch, toont geen gevoelens of pijn In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld Labiel Erg nerveus Hyperactief Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst Negatief lichaamsbeeld Agressief, vernielzucht Overmatige masturbatie

12 Tegenover andere kinderen: Agressief Speelt weinig met andere kinderen Wantrouwend Niet geliefd bij andere kinderen Overig: Plotselinge gedragsverandering Gedraagt zich niet naar leeftijd Slechte leerprestaties Rondhangen na school Taal- en spraakstoornissen

13 Tegenover ouders: Angstig, schrikachtig, waakzaam Meegaand, volgzaam Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders Agressief Overdreven aanhankelijk Wantrouwend Vermijdt oogcontact Tegenover andere volwassenen: Angst om zich uit te kleden Angst voor lichamelijk onderzoek Verstijft bij lichamelijk contact Angstig, schrikachtig, waakzaam

14 Aard van de mishandeling (%) uit AMK jaarverslag 2007 Getuige van geweld in gezin38,8% Affectieve verwaarlozing33,7% Psychisch geweld18,2% Lichamelijke mishandeling16,8% Lichamelijke verwaarlozing16,7% Sexueel misbruik 6,0% Munchhausen by proxy 0,3% Overig 17,7%

15 Onderzoek Lamers:

16 Onderzoek IJzendoorn: 1100 informanten uit diverse beroepsgroepen Bewezen schade bij meer dan 37.000 kinderen; naast 13.000 via AMK: per jaar 50.000 kinderen bewezen/ ernstige mishandeling 30 gevallen op 1000 kinderen per jaar

17 Dus: Meer dan 40.000 contacten met het AMK Prevalentie-onderzoek: –107.200 kinderen mishandeld = 1 op 30 –Bij zelf-rapportage 600.000 kinderen per jaar = 1 op 5 Overlijden 25- 50 kinderen per jaar: NODO-procedure

18 Gevolgen van KMH: -Naast acuut lichamelijk letsel in kinderfase en adolescentiefase ook posttraumatische stress stoornissen, stemmings en angststoornissen, ADHD, gedragsstoornissen en laag zelf beeld! -Mishandelde kinderen komen 2x zo vaak op speciaal onderwijs terecht, fysieke mishandeling nog hoger - Meer crimineel gedrag en vervroegde schoolverlating. -Totaal bedrag: meer dan 1 miljard euro per jaar

19 Risicofactoren (IJzendoorn)

20 Risicofactoren: Gezin: Socio-economische stressoren Groot gezin/een ouder gezin Stiefgezin Sociaal isolement Huiselijk geweld Dierenmishandeling

21 Risicofactoren: Ouderfactoren: Eigen verleden van mishandeling Psychiatrische stoornissen Financiele problematiek Werkeloosheid Alcohol-/drugmisbruik Ontkennen eerder gepleegde mishandeling Alleenstaand Zwakbegaafdheid Chronische ziekte Laag opleidingsniveau Ouder met strafblad Jonge ouder (< 18 jaar)

22 Risicofactoren Kindfactoren: Ongewenst Stiefkind Jong kind Ex-prematuur; meerling; chronisch ziek Mentale retardatie gedragsproblemen Overmatig huilen

23 Signaleren en hoe?

24 Voorbeelden mishandelingen toevoegen!

25 Casus: Prematuur geboren zuigeling Contact verloskundige Observaties couveuse Polikliniek Presentatie SEH:

26

27

28

29

30 Beeldvorming:

31 Vervolg casus: X-skelet Oogarts Gesprek met ouders Informatie oma Melding AMK Aangifte AMK na gesprek ouders VOTS en plaatsing pleeggezin

32 Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM) © 2007 Elsevier Anatomie:

33

34 Figure 6-86 Variation in the transverse or horizontal hymenal diameter with position and technique. A, Supine with labial separation. B, Supine with labial traction. C, Lithotomy with more labial traction. D, Knee-chest position. Note that the hymenal orifice is widest with good traction and that the hymen appears wrinkled and thickened in B and C. This is due to a mild redundancy. In the knee-chest position, the hymen unfolds and drops down with gravity and is seen to be thin with smooth, sharp edges having fully stretched out. Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM) © 2007 Elsevier Positie bij onderzoek:

35 Figure 6-89 Abnormal findings as a result of prior sexual abuse. A, The hymen is almost completely absent, and the portion remaining has slightly thickened, rolled margins. A subtle bump exists at 7 o'clock, and a notch at 5 o'clock. B, The hymenal rim is markedly thickened in this child and has rolled margins with a bump at 7 o'clock. C, This hymen has a deep posterior notch. D, Scarring, edema, and fresh excoriations of the perineal body extending to the anterior anal rim are seen in this child who was repetitively abused. E, The adhesed labia minora in another child are markedly thickened secondary to chronic frictional trauma incurred during sexual abuse. (B and D, Courtesy Dr. Pat Bruno, Sunbury, Pa.; E, courtesy Dr. John McCann, University of California at Davis.) Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM) © 2007 Elsevier

36 Opbouw slecht nieuws gesprek: 1.Zorg voor korte introductie 2.Deel de klap uit 3.Vang emoties op 4.Licht evt argumenten toe 5.Vang emoties op 6.Bespreek hoe nu verder

37 Enkele bruikbare zinsneden,…. “ik maak me zorgen over de combinatie van afwijkingen” “ik zie een breuk die niet past bij het verhaal” “U doet zo uw best maar er gaat toch iets fout” “ ik maak me zorgen over de ontwikkeling van uw kind” “ in nederland hebben wij afgespraken gemaakt om bij twijfel danwel verdenking op moedwillig kwaad doen van kinderen een melding te doen bij het meldpunt kindermishandeling”

38 Wat kunnen we er nu aan doen ? Durven zien en vervolgens Communiceren met mede hulpverleners …!

39 Signaleren is een zaak voor iedereen!


Download ppt "Kindermishandeling STOP! …. Samen staan we sterk!."

Verwante presentaties


Ads door Google