De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN ledenvergadering Presentatie ledenvergadering 12 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN ledenvergadering Presentatie ledenvergadering 12 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 VGN ledenvergadering Presentatie ledenvergadering 12 april 2016

2 Te behandelen onderwerpen Nieuwe pensioenregeling 2016 Wat speelt er nu Wat komt er op ons af 2

3 Nieuwe pensioenregeling 2016 (1/3) Wat ging er aan vooraf: 2013: verhoging AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2013 2014: pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar 2015: -opbouwpercentage van 2,15% naar 1,875% (middelloon) -max. pensioengevend salaris € 100.000,- -invoering (vrijwillige) netto pensioenregeling 2016: versnelde verhoging AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021, daarna gekoppeld aan de levensverwachting 3

4 Nieuwe pensioenregeling 2016 (2/3) Wat verandert er en waarom: lage rentestand resulteert in hogere (actuariële) premies en hogere garantiekosten aansluiting bij de reeds bij SHV bestaande regeling invoering zgn. hybride regeling 4

5 Nieuwe pensioenregeling 2016 (3/3) De hybride regeling: gegarandeerd middelloon tot salarisdeel € 52.763,- (max. SV-loon 2016) met 1,875% jaarlijkse opbouw verplichte beschikbare premieregeling tussen € 52.763,- en max. pensioengevend salaris (2016: € 101.519,-); hierbij bouw je kapitaal op waarvan je op pensioendatum een pensioen moet aankopen vrijwillige netto pensioenregeling voor salarisdeel boven € 101.519,- 5

6 Wat speelt er nu In 2015 liep er een tender samen met SHV voor selectie nieuwe uitvoerder. Nutreco heeft vanwege de volgende projecten gekozen voor verlenging contract met AEGON voor 1 jaar: uitvoering bijzondere eenmalige indexatie invoering hybride regeling afsplitsing BU Hendrix integratie Nutreco en Selko/Sloten 6

7 Wat komt er op ons af Agenda 2017 keuze uitvoerder in overleg met SHV sluiten meerjarencontract met een verzekeraar continuering huidige hybride regeling Bestaande governance zal worden voortgezet met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de PUC (Pensioen Uitvoerings Commissie): (vanuit de werkgever gedelegeerd) toezicht op de uitvoering door de verzekeraar beleggingsbeleid toeslagendepot indexatiebeleid 7


Download ppt "VGN ledenvergadering Presentatie ledenvergadering 12 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google