De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentearchief Barneveld. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, meestal afgekort tot VOC, was een zeer geslaagd Nederlands handelsbedrijf dat in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentearchief Barneveld. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, meestal afgekort tot VOC, was een zeer geslaagd Nederlands handelsbedrijf dat in de."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentearchief Barneveld

2 De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, meestal afgekort tot VOC, was een zeer geslaagd Nederlands handelsbedrijf dat in de 17e en 18e eeuw het Nederlandse monopolie bezat op de handel tussen Europa en Azië. Hoe heette de commissie die leiding gaf aan de VOC? A.Heeren 16 B.Heeren 17 C.Heeren 18 D.Heeren 19 (dit was het bestuur van de West- Indische Compagnie) Vraag 1

3 Wegens welk vergrijp was Hugo de Groot gevangen gezet? A.Landverraad B.Ketterij C.Fraude D.Ontucht Vraag 2

4 Vraag 3 A. 1951B. 1971 C. 1981D. 1961 In 2010 telt de gemeente Barneveld zo’n 52.000 inwoners. Wanneer werd de 25.000 e inwoner van de gemeente geboren? Barneveldse Krant 1 juli 1961

5 Vraag 4 Vroeger had elke stad een eigen standaardmaat, vastgesteld door de magistraat. De Franse regering voerde in 1795 in al haar gebiedsdelen, waaronder dus ook de Nederlanden, één centraal matenstelsel in ter vereenvoudiging. Dit is bekend als het metrieke stelsel, dat tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Waar is de inhoudsmaat liter van afgeleid? A.De inhoud van een Franse wijnkaraf B.De inhoud van een kubieke decimeter C.Het volume van één kilo water D.De inhoud van een Duitse bierpul

6 Vraag 5 Om voor minder overstromingen te zorgen in de Gelderse Vallei, is in het kader van de werkverschaffing in de jaren 1935-1941 het Valleikanaal aangelegd. Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer. Het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd al in de Middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg de Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het kanaal deels de vroegere loop van de Lunterse Beek, ter hoogte van Leusden die van de Modderbeek. Wat zijn begin- en eindpunt van het Valleikanaal? A. Nederrijn en EemB. Lek en Rijn C. Vecht en EemD. Maas en Waal

7 Vraag 6 Ten oosten van Stroe liep vroeger de Houtbeek. Deze was volgens burgemeester Nairac in 1877 al verdroogd. In de afgelopen tien jaar is een deel van de loop van de beek weer zichtbaar gemaakt. De beek is volgens dit jaar opgestelde informatiepanelen ooit dichtgegroeid met ven en ook stuifzand zorgde ervoor dat van de beek weinig overbleef. Wanneer is dat laatste proces begonnen? A.In de 18 e eeuw B.In de 17 e eeuw C.In de 16 e eeuw D.In de 19e eeuw De Houtbeek op het Kootwijkse Veld

8 Vraag 7 De inwoners van het dorp Barneveld waren in het verleden voor schoon drinkwater veelal aangewezen op ambtspompen, die door de toenmalige overheid op diverse plekken waren geplaatst. In 1874 kwam daar nog een pomp bij, die nu op het Raadhuisplein staat. Door welke instelling werd deze pomp betaald? A.De vereniging voor Plaatselijk Belang B.De Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente C.Het waterschap van de Barneveldsche Beek D.Het departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

9 Vraag 8 In 2009 was het 750 jaar geleden dat Amersfoort stadsrechten kreeg. Onderdeel van de festiviteiten was “De Omtrek van Amersfoort” waarbij burgemeester Van Vliet-Kuiper tijdens een wandeling langs de Amersfoortse gemeentegrens aan alle buurgemeenten een “Proclamatie van goed nabuurschap” overhandigde. Ook Barneveld heeft zo’n proclamatie ontvangen. Hoeveel goede buren, inclusief Amersfoort, heeft de gemeente Barneveld? A.4 B.9 C.6 D.7

10 Vraag 9 In de winter van 1953 werden Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant getroffen door een noordwesterstorm. In combinatie met springtij zorgde deze storm voor de grootste watersnoodramp in Nederland in de twintigste eeuw. Eenvoudig De Watersnoodramp zeggen volstaat dan ook om een ieder te laten weten waar je het over hebt. Toch staat deze ramp ook bekend onder twee andere namen, te weten de Sint- Ignatiusvloed en de ??? A.Sint-Elisabethvloed (1421, Biesbosch) B.Julianavloed (1164, Groningen) C.Sint-Catharinavloed (1516, Friesland) D.Beatrixvloed

11 Vraag 10 U ziet hier de kop van de Barneveldsche Courant van 5 april 1872. Wanneer verscheen het eerste nummer ? A.29 september 1865 B.1 augustus 1869 C.6 oktober 1871 D.1 april 1872

12 Vraag 11 Wie is hier afgebeeld? A.Burgemeester Van Nagell B.Burgemeester Nairac C.Burgemeester Van Zuylen van Nievelt D.Burgemeester Houben

13 Vraag 12 Wat is dit? A.Een karnton B.Een kaaspers C.Een biervat D.Een wasmachine

14 Vraag 13 De dorpen heten Garderen of Stroe zwemmen op zondag is nog steeds taboe. Men is in het geloof zeer nauwgezet, praat slechts over de tafelen der wet of over 't penningske der weduwe. Hoe heet dit stroeve land? De …. Wie schreef dit gedicht? A.Drs. P. B.Willem Wilmink C.Ramsey Nasr D.Kees Stip

15 Vraag 14 De Goudsberg, ook wel Lunterseberg genoemd, werd eeuwen lang gebruikt voor het afgraven van zand en grind. Landelijke bekendheid dankt de Goudsberg vooral aan de ‘Hagespraken’, de grote partijbijeenkomsten die de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) er tussen 1936 en 1940 hield. Naar schatting veertigduizend NSB-leden kwamen jaarlijks samen op de Goudsberg. Het terrein werd aan één zijde begrensd door een imposante gemetselde muur, met een spreekgestoelte en een gigantische vlaggenmast. Welke bestemming kreeg het terrein na de Tweede Wereldoorlog? A.Midgetgolfbaan B.Evenemententerrein C.Opslagplaats voor overtollig oorlogsmaterieel D.Camping

16 Vraag 15 Hiernaast ziet u een ontwerp voor een tekst uit de 16 e eeuw. Met het uiteindelijke document onttrok een deel van de Nederlandse gewesten zich in 1581 aan het gezag van de Spaanse koning Philips II. Hoe heette dit document? A.Plakkaat van Verlatinghe B.Verklaring van Verlatinghe C.Plakkaat van Onttrekking D.Verklaring van Onafhankelijkheid

17 Vraag 16 In Nederland worden de hoogte van land en water gemeten volgens de standaard NAP. Het nulpunt is de gemiddelde hoogwaterstand van het IJ. Het laagste punt in de gemeente Barneveld ligt ten westen van Terschuur. Dit ligt 3 meter boven NAP. Het hoogste punt ligt ruim 48 meter boven NAP in Garderen-zuidoost. Waar staan de letters NAP voor? A.Nieuw Amsterdams Peil B.Normaal Amsterdams Peil C.Nauwkeurig Amsterdams Peil D.Neutraal Amsterdams Peil

18 Vraag 17 Waar was het eerste Barneveldse zwembad te vinden? A.In de Kleine Barneveldse Beek bij voormalig hotel Heidepark B.Aan de Kallenbroekerweg C.In de Grote Barneveldse Beek bij de Pelmolen D.In de gracht rond de Koewei

19 A.Kootwijk B.Garderen C.Zwartebroek D.Kootwijkerbroek Vraag 18 Dit is ‘t Hooghuys, de voormalige pastorie, later in gebruik als dependance van ‘t Hilletje. In 1953 is het afgebrand.

20 Vraag 19 Bij de Paralympische Zomerspelen in Atlanta in 1996 won Barnevelder Alwin de Groot tot viermaal toe goud. In welke tak van sport was dit? A.Wielrennen B.Goalball C.Zwemmen D.Roeien

21 Vraag 20 Niet alleen de zee kan in het laaggelegen Nederland zorgen voor overstromingen, ook de diverse rivieren in ons land geven nogal eens wateroverlast. In welk jaar werd de Bommelerwaard geëvacueerd uit angst voor overstromingen? A.2007 (stroomstoring in de Bommelerwaard door een laagvliegende Apache) B.1995 (maar uiteindelijk hielden de dijken het) C.2005 (evacuatie en overstromingen in New Orleans) D.1993 (overstroming van de Maas)

22 Vraag 21 Wat is het geografisch middelpunt van Nederland? A.Putten B.Lunteren C.Soest D.Amersfoort (de Onze-Lieve-Vrouwetoren is het centrale punt van de stereografische projectie van de topografische kaarten en de Rijksdriehoekcoördinaten)

23 A.Kaasschieter Brillen en Hoortoestellen B.Blitz Optiek C.Schoonenberg Hoorcomfort D.Hans Anders Vraag 22 Op deze foto uit de jaren vijftig van de vorige eeuw ziet u de Barneveldse synagoge. In welk winkelpand is nog een raam hiervan te vinden?

24 Vraag 23 Op welk Zeeuws eiland lag Reimerswaal? A.Schouwen-Duiveland B.Walcheren C.Tholen D.Zuid-Beveland

25 Vraag 24 Hoe heet dit schip? A. SS GarderenB. SS Barneveld C. SS VoorthuizenD. SS Zwartebroek

26 Vraag 25 Dit huis in Voorthuizen heet “De Heksenmeyer”. Waar komt deze naam vandaan? A.Het verhaal wil dat hier vroeger heksen gewoond hebben B.Het is gebouwd in opdracht van het echtpaar Hek-Meijer C.Het stond lange tijd leeg en werd zo een “spookhuis” D.De eerste bewoners waren twee zussen met de naam Heckmeyer

27 Vraag 26 In welk dorp staat deze pastorie? A.TerschuurB. De Glind C. KootwijkerbroekD. Garderen

28 Vraag 27 Ook in Barneveld hebben de mensen door de eeuwen heen last gehad van te veel water. U ziet hier een foto uit 1950 van de frietkraam van Johannes Dreijhus, beter bekend als Jo Patat, bij Huize De Schaffelaar. Begin jaren zeventig heeft men een groot project uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de afwatering beter zou verlopen en er dus minder kans zou zijn op natte voeten Wat is er gebeurd? A.Verdiepen van de Barneveldse Beek B.Graven van opvangbekkens C.Kanaliseren van de Barneveldse Beek D.Verbetering van de riolering

29 Vraag 28 Langs de A30, even over de grens van de gemeente Barneveld, ligt het veel besproken MOBA-gat. Het wordt in de volksmond zo genoemd omdat het eens eigendom was van de Barneveldse fabrikant J.H. Mosterd, directeur van de apparatenfabriek MOBA. Deze waterplas heeft eigenlijk een andere naam. Is deze… A.Nieuwe Veenderplas B.Grote Veenderplas C.Walderveenderplas D.Buzerdseplas

30 Vraag 29 Op de plek van het huidige Kootwijkerzand heeft in de Vroege Middeleeuwen een boerendorp gelegen met bootvormige houten boerderijen. Het dorp lag naast een vennetje, dat belangrijk was voor het drinkwater. In de 10 e eeuw was het klimaat heel droog, waardoor het vennetje opdroogde. De mensen groeven toen waterputten op de vochtige plekken, die overbleven. In Veluws Museum Nairac is een van deze waterputten te zien. Waarvan is deze waterput gemaakt? A.In elkaar passende planken B.Opgestapelde zwerfkeien C.Twee helften van een uitgeholde eik D.In elkaar gevlochten wilgetenen

31 Vraag 30 Ooit stonden er vier bierbrouwerijen rondom de Grote Kerk van Barneveld. In één daarvan is sinds 1975 het museum Nairac gevestigd. Alleen een replica van een zogenaamde eestkast in de stijlkamer herinnert nog aan het brouwproces. Dit is een trechtervormige kast waarin gerst werd opgeslagen. Rondom 1600 dronk men 300 liter bier per hoofd van de bevolking per jaar. In 2006 was dat 78 liter per persoon per jaar. Wat is daarvoor de belangrijkste verklaring?

32 A.Water was in die tijd van heel slechte kwaliteit. Bier was een gezondere keus. B.Tegenwoordig drinkt men naast bier ook veel wijn en andere alcoholische dranken. In de 17e eeuw waren die alleen voor de rijken betaalbaar C.Bier was goedkoper dan zuiver water D.Veel mensen zijn zich tegenwoordig meer bewust van de risico’s van alcoholgebruik

33 De Geschiedenisquiz 2010 werd samengesteld door Gemeentearchief Barneveld, met medewerking van:

34 Tot volgend jaar!


Download ppt "Gemeentearchief Barneveld. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, meestal afgekort tot VOC, was een zeer geslaagd Nederlands handelsbedrijf dat in de."

Verwante presentaties


Ads door Google