De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie overdracht in de CVA keten: doen en denken dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 11 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie overdracht in de CVA keten: doen en denken dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 11 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie overdracht in de CVA keten: doen en denken dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 11 maart 2016

2 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis en thuis per jaar Doelen: waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg en van een goede samenwerking kunnen reconstrueren van een gang van zaken- voorkomen van fouten honoreren van de rechten van de cliënt afleggen van verantwoording over het handelen

3 Welke elementen bevat een overdracht? de verleende zorg aan wie de zorg wordt overgedragen door wie de zorg wordt overgedragen per wanneer de zorg wordt overgedragen de actuele ondersteuningsvragen, zorgproblemen en verpleegkundige diagnoses de beoogde resultaten/doelen de redenen van overplaatsing of ontslag naar huis de redenen voor de voortzetting van de zorg met de cliënt gemaakte afspraken bij wie de cliënt na ontslag terecht kan met vragen V&VN, Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, Utrecht, 2011.

4 Achtergrond en doelstellingen 2012 is in samenwerking tussen Zorgportaal Rijnmond (ZPR) en de Rotterdam Stroke Service (RSS, Laurens, Thuiszorg Rotterdam, Maasstadziekenhuis) een pilot gestart met betrekking tot de verpleegkundige en (para) medische overdracht in de CVA keten. Informatieoverdracht tussen zorgverleners in de CVA keten in Rotterdam, zodat het in de toekomst kan fungeren als keteninformatiesysteem voor de RSS en zorgketens in andere diagnose groepen.

5 Specifieke doelstellingen Elektronische overdracht met gestructureerde CVA-gegevens via beveiligde verbinding Vanuit EPD Maasstad ziekenhuis In te zien door Laurens via Zorg Portaal Rijnmond Viewer Overdracht op het juiste moment beschikbaar Generaliseerbare componenten

6 Interventies 2 e helft van 2012 en 1 e helft 2013 is inhoudelijk gekeken welke gegevens noodzakelijk zijn voor een goede overdracht Kunnen deze ingepast in internationale standaarden waarmee Zorgportaal Rijnmond werkt? 2014-2015 verschillende externe partijen betrokken: toepassing meer toekomstbestendig Gebruik van de zorginformatie- en generieke bouwstenen van Nictiz Link gelegd met de registratie van kwaliteitsindicatoren

7 Proces

8 ADFS IHE XDS PIA viewer CVA SSL UZI TA ICT BIV Security penetratieset Sequence diagram intermax Netwerk topologie ADT feed

9

10 Project geslaagd: Een goedgekeurde ARCHITECTUUROVERZICHT Ingericht en succesvol geteste IHE-SYSTEMEN Een goedgekeurd CONTRACTENHUIS Een goedgekeurde BIV CLASSIFICATIE De overdracht gegevens voldoen aan de GENOGEG standaard van NICTIZ Een goedgekeurde PATIËNTTOESTEMMING procedure, Een SECURITY PENETRATIETEST van de hele project-keten met een positieve uitkomst Een goedgekeurde VERANTWOORDELIJKHEDEN overzicht Een goedgekeurde AUDITPROCEDURE Geaccordeerde opzet TRAINING Een geaccepteerde OVERDRACHT NAAR OPERATIONS (beheer) Opzet EXTERN COMMUNICATIEPLAN

11 Organisatie Bestaande samenwerkingsafspraken Afspraken over patiënttoestemming

12 Proces Werkafspraken over nieuwe situatie Informatie Dataset vertaald naar Generieke Overdrachtsgegevens Samenwerking met Nictiz

13 Systemen Maasstad EPD is ontsloten Viewer ZPR prototype voor CVA-overdracht Techniek

14 Voorbeeld

15 Organiseren Beheer dataset Onderzoek door Erasmus Universiteit Proces: testen en in gebruik nemen Informatie: welke filtering? Systemen: testen software Maasstad ziekenhuis-> Laurens Techniek: realiseren aansluiting Maasstad Realisatie: ??

16 Wat doet Nictiz? Implementatierichtlijnen opstellen Nictiz zoekt pilot-projecten eOverdrachtset

17 Keuzen Leverancier XDS componenten. Met welke software ga je gegevens uitwisselen? EPD Chipsoft Visbion

18 Uitkomsten Gegevens zijn eerder en volledig beschikbaar bij zorginstelling Geen tijdsverlies in opstellen Revalidatieplan kan snel ontwikkeld worden Daardoor sneller opgestarte revalidatie En sneller herstel Biedt een uniforme oplossing gebaseerd op standaarden Breed inzetbaar Betere uitkomst voor CVA-patiënt

19 Knelpunten in het proces Veel samenwerkende partijen Veel managers die er iets over willen zeggen Discussies over inhoud van overdracht Wisseling van projectleiders en medewerkers gedurende proces Wijzigingen in ICT systemen: beslissingen van bovenaf Nieuwe partijen om mee samen te werken Werken op andere wijze Beveiligingseisen Privacy eisen

20 Oplossingen Vaak communiceren Projectleiders inzetten op onderdelen Gedetailleerd projectplan (Bestuurlijk) draagvlak creëren Partijen overtuigen van mogelijkheden en effecten Discussies voeren met professionals over inhoud van overdracht Elkaar voortdurend op de hoogte houden Projectoverleg om de 2 weken: face to face, skype, telefoon, mail Onderwerp op agenda houden bij diverse partijen

21 Discussie Vertraging Externe ontwikkelpartijen ingeroepen zijn bij het proces Project vordert gestaag Nationale partijen kijken geïnteresseerd mee (oa. Nictiz) Voor Nederland uniek project

22 Discussie: 2 vragen Eerst doen, dan denken? Wie in de zaal geeft toestemming voor inzage in een ketendossier?

23 Referenties Chard R, Makary MA. Transfer-of-Care Communication: Nursing Best Practices. AORN J. 2015 Oct;102(4):329-42. Chard RMakary MAAORN J. Seifert PC. Implementing AORN recommended practices for transfer of patient care information. AORN J. 2012 Nov;96(5):475-93.AORN J. V&VN, Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, Utrecht, 2011.


Download ppt "Informatie overdracht in de CVA keten: doen en denken dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 11 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google