De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzekeraars actief in gemeenten MO groep / Utrecht Pieter van Haren 10 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzekeraars actief in gemeenten MO groep / Utrecht Pieter van Haren 10 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Verzekeraars actief in gemeenten MO groep / Utrecht Pieter van Haren 10 juni 2013

2 Agenda ‘Bedrijfsmodel’ zorgverzekeraars Visie op zorg en samenwerking gemeenten Praktijk pilot Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

3 50% - Procentuele heffing van loon werknemer, die 100% wordt vergoed door werkgever. - Werknemer is hier belasting over verschuldigd. Werkgever 45% - Nominale premie - Eigen betalingen (no-claim en eigen risico) Verzekerden Zorg- verzeker ings- fonds € 5% Rijksbijdrage voor <18 jaar Zorgverzekeraars Vereveningsbijdrage Nominale premie Overige Zorg Zorg- toeslag via fiscus! Financiering Zvw Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

4 Perverse prikkels systeem Verevening: –Doel: voorkomen risico-selectie –Bijwerking: geen risico-beheersing (oftewel preventie) –Voorbeeld diabetes… Betalen voor interventies / productie Niet gezondheid staat centraal, maar zorgproductie Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

5 5 Toch…samenwerken met gemeenten… Gezamenlijk belang !!!

6 Samenwerking om(dat): Innovatie –Verkennen mogelijkheden –Samen de zorg/wereld verbeteren –Geloof… Wel pilots… 400 gemeenten is nog teveel… Gevolgen / evidence: –Aantal verzekerden –Zorgkosten Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

7 7 2. Waarom wijknetwerk voor Coöperatie VGZ 1.Betere kwaliteit van leven: mensen echt helpen 2.Zorg, wonen en welzijn zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt, het liefst daar waar mogelijk thuis in de eigen omgeving; 3.Betere betaalbaarheid van zorg en welzijn: voorkomen versnippering / verkokering / dubbele zorg… Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni 2013

8 8 Medicalisering - socialisering Goede vroegsignalering en diagnose ‘probleem’ voor juiste interventie. MedicaliseringSocialisering Medische problemen niet laten escaleren in maatschappelijke problemen Maatschappelijke problemen niet (alleen) ‘medisch’ gaan behandelen Onderling verbinden en doorverwijzen: DOEN WAT NODIG IS! Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni 2013

9 9 Wat is een wijknetwerk? Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni 2013

10 Kanteling… Eigen kracht! –Wat kunnen mensen (en hun sociale omgeving) zelf? Autonomie –Mensen zelf laten beslissen Welbevinden (geluk) –Het leven van mensen staat centraal Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

11 Samenwerking Gemeente Convenant Wijkscan Implementatie wijkteam Uitrol projecten Monitoring Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

12 Praktijk Nijmegen: begin 2012 convenant Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

13 De doelen…. Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

14 Sociale wijkteams: ‘infrastructuur’ voor overige 3 delen! Bewegen / GLI Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ouderenzorg En Monitoring 4 Deelprojecten… Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

15 Samenwerken…. geven en nemen Loslaten en grip houden… Uit onze ‘zorg’ toren komen… Systeem versus doelen… Koninkrijkjes afbreken… Organiseren en sturen: professionals en anarchie… Ratio versus gevoel… Commercieel versus idiologie… Boekhouden versus visie… Kosten versus opbrengsten… Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

16 Stelling 1 Wil en kan Welzijn mee in het marktdenken samen met de zorgaanbieders? Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

17 Stelling 2 Moeten verzekeraars Welzijn belonen voor hun preventie activiteiten? Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

18 Stelling 3 Hoe krijgen we alle Zorg en Welzijns koninkrijkjes afgebroken? Wat moeten organisaties inleveren willen ze integraal en constructief samenwerken? Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

19 Stelling 4 Kunnen welzijnsaanbieders en gemeenten hun expliciete voorkeur uitspreken voor een verzekeraar? Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

20 Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 20

21 Wijkpilot is meer dan Sociaal Wijkteam Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

22 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM? Wijk verpleegkundige Opbouwwerker Nieuwe Stijl Maatschappelijk werker Sociaal werker diversiteit WMO consulent MEE consulent arbeid Maatschappelijk werker jeugd POH GGZ Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

23 Hatert, Lindenholt, Dukenburg operationeel Nijmegen Noord volgt Opbouwen netwerk Eerste cases –Van ‘magnetronbijeenkomsten’ tot ‘bemoeizorg’ –Zorg of maatschappelijk werk? Mensen helpen! –Indicatiestelling? –Preventie-activiteiten (vroegsignalering, valpreventie, …) En Monitoring Sociale wijkteams: Basis !! Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

24 Verbinden gezondheid, zorg en leefstijl ‘Beweegaanbod’ verbinden met zorg –Gezonde leefstijl –Preventie –Activering / participatie Gezondheidsmakelaars / buurtcoaches GLI (sociale minima) Wens: GLI (kinderen…) Bewegen / GLI Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

25 Keten ‘naar voren brengen’ POH-GGZ / Basis GGZ (en wijkteams) FACT-teams Preventie: –Problematiek ophalen in de wijk Geluksroute GGZ Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

26 Screening vanuit ouderenmodule (TOS / Easwycare) Embedding ‘Nijmeegse initiatieven’: –100 (ZowelNN) –ZWIP –Innovatiebeleidsregel Valpreventie –(oa Vallen verleden tijd) Ouderenzorg Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

27 Tot slot Gezamenlijke begroting/innovatiebudget Gemeente / coöperatie VGZ (zorgkantoor en verzekeraar) ‘Gewoon doen wat nodig is’ (= motto Gemeente Nijmegen): los van ‘potjes’ Proeftuin! Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni

28 Toekomst Structurele financiering –Zvw of gemeenten? Verplaatsen meer zorg naar sociale omgeving –Care (ook rondom cure) in eigen omgeving eHealth: –Communicatie –Kennis dichterbij brengen: teleconsult / monitoring Populatiebekostiging: –Waar ligt de regie? –Preventie! Verzekeraars actief in gemeenten / 10 juni


Download ppt "Verzekeraars actief in gemeenten MO groep / Utrecht Pieter van Haren 10 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google