De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen binnen het Friesland College Trudie Wiersma Joost Philipsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen binnen het Friesland College Trudie Wiersma Joost Philipsen."— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen binnen het Friesland College Trudie Wiersma Joost Philipsen

2 handeling Productieve handeling (handelingsbekwaam handelen) Kritische beroepssituatie handeling Beroepsbekwaam handelen Met inzet van beroeps- competenties en persoonlijke vermogens Waarom deed ik dit, en wat betekent dit voor mij, mijn leren en mijn toekomst? Het handelingsrepertoire

3 handeling Productieve handeling (handelingsbekwaam handelen) Kritische beroepssituatie handeling vermogensrepertoire Het handelingsrepertoire in relatie tot vermogen Vraag gestuurd Geïntegreerd zelfsturend Zelfregulerend – Standaard, volgordelijk

4 handeling Productieve handeling (handelingsbekwaam handelen) Kritische beroepssituatie handeling Beroepsbekwaam handelen Met inzet van beroeps- competenties en persoonlijke vermogens Reproductief handelen Ontwikkelingsgericht beoordelen Reproductief handelen Ontwikkelingsgericht beoordelen Productief handelen Handelingsbekwaam beoordelen Productief handelen Handelingsbekwaam beoordelen zelfsturend handelen Beroepsbekwaam beoordelen zelfsturend handelen Beroepsbekwaam beoordelen Handelend vermogen Ontwikkelings- bekwaam beoordelen Handelend vermogen Ontwikkelings- bekwaam beoordelen Waarom deed ik dit, en wat betekent dit voor mij, mijn leren en mijn toekomst? HandelingsrepertoireBeoordelen Het handelingsrepertoire in relatie tot beoordeling Toezichtkader inspectie

5 Als je beroepsbekwaam bent, kun je beroepshandelingen geïntegreerd uitvoeren, dat wil zeggen dat je alle facetten die in een kritische beroepssituatie gelijktijdig aan de orde kunnen zijn, professioneel weet te hanteren. Je weet afwegingen te maken in je handelingsrepertoire, je toont aan boven de materie te staan. Je kunt de gehele kerntaak (of meerdere kerntaken) op beroepseigen wijze hanteren.

6 Bij beroepsbekwaamheid kijken we naar het zelfsturend handelen. De aanname is dat zelfsturend handelen beroepsbekwaamheid het beste in beeld brengt. Onderliggend aan zelfsturend handelen liggen: vraaggestuurd handelen, integraal handelen en zelfregulerend (cyclisch- methodisch) handelen. Doorslaggevend voor zelfsturend handelen is adequaat functioneren in kritische (beroeps)situaties waarin het gaat om het kunnen omgaan met keuzes en dilemma’s.

7 HET ONTWIKKELEN VAN EEN PROEVE VAN BEKWAAMHEID IN ZEVEN STAPPEN. 1.Breng een relatie aan met werkprocessen en kerntaken 2.a. Omschrijf de keuzes en dilemma’s die in de proeve aan de orde zijn b. Beschrijf de setting van de casus: is het een authentieke setting of een simulatie of anders… c. Beschrijf de taken die de kandidaat moet uitvoeren en waarin hij een keuze moet maken en/of omgaan met een dilemma’s. d. Beschrijf wat de kandidaat in ieder geval moet laten zien (prestatie indicatoren) e. Bepaal welke fouten absoluut niet gemaakt mogen worden (fatale fouten) en leiden tot een vroegtijdig stoppen van de proeve. 3. Beschrijf de randvoorwaarden 4. Beschrijf de organisatie van de Proeve van bekwaamheid 5.Beschrijf de instructies voor actoren 6.Beschrijf de instructies voor de kandidaat 7.Ontwikkel de beoordelingsinstrumenten Valt buiten het toezichtkader van inspectie

8 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Beoordelen binnen het Friesland College Trudie Wiersma Joost Philipsen."

Verwante presentaties


Ads door Google