De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 ste Algemene Leden Vergadering 2007 BorstkankerVereniging Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 ste Algemene Leden Vergadering 2007 BorstkankerVereniging Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 28 ste Algemene Leden Vergadering 2007 BorstkankerVereniging Nederland

2 We denken aan…… Borstkankerpatiënten die ons dit jaar ontvielen en hen die opnieuw door borstkanker getroffen zijn Gedicht:“Daglicht” van Marijke van Hooff Voorgedragen door: Yvonne Jurna, vrijwilligster Regio Friesland Minuut stilte

3 Doel van de ALV Mededelingen bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering April 2006 Jaarverslag BVN 2006 St. Pink Ribbon 2006 Financiën: jaarrekening 2006 & begroting 2007 Meerjarenbeleidplan 2007-2011 Bestuurssamenstelling Rondvraag Sluiting Agenda

4 Statutair  het vaststellen van: –Notulen vorige ALV –Jaarverslag –Jaarrekeningen –bereikte resultaten –goedkeuring begroting –Benoeming bestuur Bespreken van toekomst plannen Onderbelichte aspecten goed, effectief en efficiëntActiviteiten goed, effectief en efficiënt? Doel ALV

5 Inleiding op ALV Ontwikkelingen laatste jaren Consequenties voor vrijwilligers, medewerkers, bestuur en adviesraad. Mededelingen bestuur

6 Binnengekomen opmerkingen Vragen/opmerkingen (redactioneel en naar aanleiding van) Goedkeuring notulen Verslag ALV 2006

7 Algemeen Veranderde financieringsstructuur KWF, PGO en St. Pink Ribbon  genoodzaakt projectmatig werken Aanpassingen o.a. Introductie ‘Planning & Control Cyclus’ o.a.: - Kanteling beleidscyclus en indienen jaarlijkse plannen en (deel)begrotingen -Verkleining aantal penningmeesters Jaarverslag BVN 2006

8 KernboodschapInformatie BVN zorgt dat alle recente emotionele, medische, praktische en maatschappelijk relevante informatie over (erfelijke) borstkanker in begrijpelijke taal voor mij beschikbaar is, zodat ik de regie over mijn behandeling kan voerenKernboodschapPatiëntencontact Bij de BVN kan ik als (ex) borstkankerpatiënt/erfelijk belaste of omgeving met al mijn emoties en vragen terecht, zowel voor, tijdens als na de diagnose (erfelijke) borstkanker op een manier die mij steunt en bij mijn behoeften aansluit. Kernboodschap Belangenbehartiging De BVN maakt zich sterk voor optimale zorg voor mij als (mogelijk) erfelijk belaste of (ex) borstkankerpatiënt en komt op voor de belangen van mij en die van mijn omgeving. Kernactiviteiten 2006 Verder ontwikkelen en onderhouden website/extranet Kernactiviteiten 2006 Optimaliseren vrijwilligers- werk d.m.v. inzet coachings- plan en activeren afdelingen Kernactiviteiten 2006 Monitor borstkankerzorg Beleidsplan 2006 De BorstkankerVereniging Nederland is voor (ex)-borstkankerpatiënten, erfelijk belasten en hun omgeving hét punt voor informatie, contact, steun en belangenbehartiging.

9 Website BVN: www.borstkanker.nl en www.bvn-plein.nl –Resultaat tot nu toe –Verdiepingsslag gaande –toekomst Boek Borstbeelden (AWC project Pink Gala 2004 (uitverkocht, 2e druk)) Borstkankerboek (in de maak) Foldervernieuwing Informatie in 2006

10 Lotgenotencontact: Ervaringslijn, nieuwe uitstraling Ondersteuning en voorlichting E-communicatie (St. Pink Ribbon & KPN Samsung 2006) BIC Vrijwilligersbeleid Optimaliseren vrijwilligerswerk Coachingsplan Activeren afdelingen Patiëntencontact in 2006

11 Kwaliteitsmonitor Borstkanker Zorg i.s.m. CBO Herceptin Rapport ’07  BVN gaat voor 100% vergoeding Pilot Zorginkoop i.s.m. NFK & NPCF Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. Bijscholing ‘Borstkanker voor Huisartsen’ (AWC & Pink Gala ‘05) Samenwerking met Amazones in gang gezet Onderzoek t.a.v. Jonge Vrouwen (Rutgers Nisso) 2005 39% behandeld 2006 81% behandeld Belangenbehartiging in 2006

12 ACTIVA Eind 2006 PASSIVA Eind 2006 Bedrijfsmiddelen 1.000Reserves 168.000 Vorderingen 81.000Risico fonds PGO 29.000 Kas en bank 378.000Te betalen posten 263.000 460.000 Financiën in 2006 - BALANS

13 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Subsidie KWF 350.000 535.000 350.000 Subsidie PGO 90.000 0 Contributies 179.000 157.000 161.000 Farmaceuten 64.000 16.000 9.000 Donaties en giften 22.000 15.000 5.000 Overige opbrengsten 34.000 7.000 18.000 739.000 820.000 543.000 Financiën in 2006 - BATEN

14 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Activiteiten en projecten 96.000 273.000 134.000 Mammazone en Krantje 69.000 46.000 81.000 Werkgroepen 52.000 85.000 24.000 Personeelskosten 280.000 214.000 127.000 Overige kosten 212.000 202.000 172.000 709.000 820.000 538.000 Financiën in 2006 - LASTEN

15 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Baten 739.000 820.000 543.000 Lasten 710.000 820.000 538.000 Resultaat 29.000 0 5.000 Naar algemene reserve 0 0 5.000 Naar risicoreserve PGO 29.000 0 0 Financiën in 2006 - RESULTAAT

16 BatenLasten Subsidie KWF 486.000Lotgenotencontact 82.000 Subsidie PGO 90.000Voorlichting 230.000 Contributies 160.000Belangenbehartiging 46.000 Donaties farmaceuten 60.000Personeel 260.000 Overige opbrengsten 17.000Overige kosten 195.000 813.000 Begroting BVN 2007

17 Waarom splitsing van Borstkanker Vereniging Nederland Andere doelgroep dan BVN, o.a. met preventieve boodschap CBF keurmerk Andere doelstellingen - Belangenbehartiging - Patiëntencontact - Informatie Andere communicatie Vergt andere competenties. St. Pink Ribbon is een fondsenwervende stichting, die alle mensen in Nederland bewust maakt van de risico’s op en het leven met borstkanker; geeft daarmee borstkanker een plaats in de samenleving. Daarnaast ondersteunt Pink Ribbon met financiële middelen borstkanker onderzoeksprojecten en projecten die de borstkankerzorg verbeteren BVN en St. Pink Ribbon werken nauw samen -Werkgroep -Sommige projecten St. Pink Ribbon 2006 zelfstandig

18 Procedure in aanloop tot deze versie - Juni ‘06ontwikkeling door bestuur - Nov.’06beoordeling werkgroepen & regio’s/clusters Laatste bijstellingen in ochtendbijeenkomst Samenvatting: rapporteur Manon Jutte Meerjarenbeleidplan 2007-2011

19 Aftredend en niet herkiesbaar: Suzette Wyers Ginel van Weering/Titia Smulders Clarissa Smits Anne Mulkens Aftredend en herkiesbaar: Monique Visser Benoemingen op voordracht bestuur: Daniëlle Buis, secretaris/vice voorzitter Bestuurssamenstelling

20 Vooraf binnengekomen vragen Rondvragen uit de ochtendsessie, rapporteur Jacinta van den Heuvel Rondvragen uit de zaal Rondvraag

21 Afronding: met een bijzondere verrassing! Drankje Dank aan onze leden, donateurs en sponsors! Sluiting Bond van Farmaceuten: Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Lilly, Schering Plough, Roche, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), Amgen


Download ppt "28 ste Algemene Leden Vergadering 2007 BorstkankerVereniging Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google