De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Stationsgebied Haren 16 november 2009 Werksessie bewoners Ruimtelijke Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Stationsgebied Haren 16 november 2009 Werksessie bewoners Ruimtelijke Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Stationsgebied Haren 16 november 2009 Werksessie bewoners Ruimtelijke Kwaliteit

2 Agenda 19.30 uur: Opening door mevr. A.W. Lucas 19.40 uur: Toelichting huidige stand van zaken project door dhr. J. ten Hoor 19.50 uur: Samenvatting 'zorgen ruimtelijke kwaliteit' 20.00 uur: Presentatie Vijn en Libau: Ruimtelijke kwaliteit in Haren 20.30 uur: Een eerste reactie? 20.45 - 21.30 uur: - Koffie en Suggesties 21.30 uur: Plenaire samenvatting van de suggesties 21.45 uur: Afsluiting en slotwoord door Jan ten Hoor

3 Welkom! Ontwikkeling Stationsgebied Haren Waarom zijn we hier vanavond? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Wat gebeurd er met uw suggesties?

4 Waarom zijn we hier en wat gaan we doen? Inzoomen op Ruimtelijke Kwaliteit - De problemen zijn in beeld - Vijn en Libau laten zien hoe het zou kunnen - U mag aangeven wat u mooi en wat u lelijk vindt én waarom!

5 Hoe gaan we dat doen? Luisteren én meedenken! - Korte samenvatting van 1 september - Beeldende presentatie van oplossingsrichtingen - Korte plenaire reactie - Uw suggesties bij de ontwerpen - Plenaire samenvatting

6 Wat gebeurd er met uw suggesties Programma van Wensen - Uw suggesties worden gebruikt voor het Programma van Wensen (is minder hard dat bijvoorbeeld verkeerskundige eisen, maar wel input voor het ontwerp)

7 Stand van Zaken Projectleider - Jan ten Hoor

8 Stationsgebied

9 Doel project Doelen  Verbeteren entree Haren (poort)  Verbeteren relatie Centrum – Oosterhaar (fietstunnel)  Verbeteren relatie Station - Centrum  Verbeteren stationsgebouw  P+R handhaven Kenmerken  Groen visitekaartje Haren (‘voortuin’)  Dorpse sfeer (groen, ruimte)  Wonen (en werken) als hoofdfunctie

10 Terugblik Verloop eerste fase project:  2000 – 2007: meerdere initiatieven / plannen  2008:  Zomer: planontwikkeling en keuzebepaling college B&W  Augustus: informatieavonden scenario's stationgebied  September: ronde tafel gesprek  Oktober: behandeling in gemeenteraad  3 Scenario's  Raad heeft scenario 1, model 1 gekozen

11 Vertrekpunt

12 Toezeggingen bij Raadsbesluit  Uitvoeren Verkeersonderzoek  Uitwerking met financieringsvoorstel opnieuw voorleggen aan raad (scenario 1)  Overwegen afsluiten van de Nieuwe Stationsweg  Alternatieve mogelijkheden t.a.v. sloop Walstroflat  Plan van aanpak herhuisvesting bewoners Walstroflat:  Behoud woningbestand doelgroep  Onderzoeken mogelijkheid clustering  Tunnel:  Sociale veiligheid  Opgangen naar perrons

13 Stand van zaken Wat tot nu toe gedaan:  Inventariseren kaders  Diverse partijen  Omwonenden  1 september +  Onderzoeken  Uitwerken eerste ideeën a.h.v. kaders  verkeerstructuur  stedenbouwkundig  Rekenen aan project en tunnel (financiële kaders)  opstellen concept-ontwerp tunnel  bepalen financiële kaders

14 Stand van zaken Wat waren reacties 1 september (belangrijkste punten):  Zorgen over:  Verkeersstructuur / -afwikkeling  Waterproblematiek  Stedenbouwkundige kwaliteit  Adviezen / tips over:  Verkeersstructuur  Groen (flora & fauna)

15 Stand van zaken Wat gaan we doen:  Tweede discussie a.h.v. ideeën:  Verkeersstructuur (vorige week)  incl. ‘aanvoerroutes’  Stedenbouwkundige en beeldkwaliteit (vanavond)  incl. tunnel-ontwerp en waterproblematiek  Opstellen PvE / PvW  Opstellen concept plan  Bespreking conceptplan  Besluitvorming definitief plan  Parallel traject financiële kaders

16 Planning september 2009 Hier staan we nu oktober 2008 Raadsbesluit scenario juni 2009 uitvoering verkeers- onderzoek Informati e- avond Walstro mei 2009 oktober 2009 november 2009 december 2009 jan, feb. 2010 maart, april 2011 1e kwartaal 2011 start eerste werkzaam heden opstellen bestemmingsplan, realiseren ontwerpen, vergunningen planontwikkeling tunnel informatieavond: verkeersstructuur en informatieavond: stedenbouwkundige kaders + beeldkwaliteit besluitvorming gemeenteraad financiële kaders en krediet tunnel besluitvorming College ontwikkeling stationsgebied Informatieavond: conceptplan Stationsgebied besluitvorming gemeenteraad ontwikkeling stationsgebied besluitvorming College over financiële kaders en krediet tunnel planontwikkeling stationsgebied Informati e avond kaders mei, juni, juli 2010 Informatieavond B&W: plankeuze

17 Belangrijke momenten  9 en 16 november  verkeer en stedenbouwkundige kwaliteit  januari / februari 2010  raadsvergadering financiële kaders  info – avond bespreking conceptplannen  mei, juni, juli 2010  besluitvorming college en raad definitieve plannen  college zal definitief plan terugkoppelen

18 De rugzak… is gevuld

19 Reacties 1 september  De inrichting Stationsplein (en de boom…)  Behoud van het dorpse karakter: 1.Landmark: 6 lagen is te veel 2.Landmark: wel of niet commerciële functies 3.Landhoofd: hoogte en parkeren  Ruimtelijke inpassing P&R-terrein en woningen

20 Een eerste reactie?

21 En dan is er koffie… ….en suggesties?

22 Plenaire samenvatting suggesties Wat valt op? Het beste idee van de avond?

23 Tot slot… Projectleider - Jan ten Hoor

24 Vriendelijk bedankt voor uw bijdrage en graag tot ziens!


Download ppt "Ontwikkeling Stationsgebied Haren 16 november 2009 Werksessie bewoners Ruimtelijke Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google