De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekend en ontwerpend leren St. Bavoschool. Voorstellen en programma 11 januari: introductie en vragen stellen 3 maart: rekenen 10 mei: taal 8 juni:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekend en ontwerpend leren St. Bavoschool. Voorstellen en programma 11 januari: introductie en vragen stellen 3 maart: rekenen 10 mei: taal 8 juni:"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekend en ontwerpend leren St. Bavoschool

2 Voorstellen en programma 11 januari: introductie en vragen stellen 3 maart: rekenen 10 mei: taal 8 juni: zaakvakken

3 Introductie Onderzoekend en ontwerpend leren Zelf ervaren Theorie Opzet voor onderzoekend leren Opzet voor ontwerpend leren Zelf: Uitproberen in de eigen klas

4 Nieuwsgierigheid en vragen stellen Appel

5 Nieuwsgierigheid/Verwondering De natuurlijke onderzoekende houding is bij jonge kinderen aanwezig, maar wordt minder naarmate kinderen ouder worden – Verdwijnt dit talent dan zomaar… ? – W&T lessen kunnen ervoor zorgen dat het talent weer opbloeit en behouden blijft. – Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de eerste stappen in onderzoekend en ontwerpend leren.

6 Nieuwsgierige houding! Sensorische nieuwsgierigheid; gericht op zintuigelijke prikkels uit de omgeving (bijv. waar komt dat geluid vandaan of waarom kietelt het zo onder je voeten), Cognitieve nieuwsgierigheid; gericht op iets beter willen begrijpen (bijv. hoe werkt een auto of mobieltje), Epistemologische nieuwsgierigheid; gericht op het achterhalen van de (wetenschappelijke) oorsprong van bepaalde kenniselementen (bijv. hoe is elektriciteit ontdekt), Verwondering; gericht op het bewust als bijzonder of betekenisvol opmerken van alledaagse fenomenen (bijv. wat laten de bomen in de herfst veel verschillende kleuren zien).

7 Systemen en perspectieven Maken BegrijpenLeven Bepalen Wonen Aarde en ruimtesystemen Mathematische systemen Natuurkundige systemen Levende systemen Technieksysteem

8 Fasen van onderzoekend en ontwerpend leren

9 Onderzoeken vs. problemen oplossen Kerndoel 42 = ‘Wetenschap’ = Onderzoekende houding bevorderen: “Hoe zit dat eigenlijk?” Kerndoel 45 = Technologie = Probleemoplossende houding bevorderen: “Kan dat beter?”

10 Onderzoek in de klas start met een goede vraag! Opzoekvragen Navraagvragen Operationele vragen

11 Welk type vraag is een goede onderzoekbare vraag? Hoe werkt een zonnewijzer? Met welk speelgoed speelden de kinderen van net na de oorlog? Wat beïnvloedt de snelheid van een speelgoedautootje dat van een hellingbaan rijdt?

12

13 probleem het probleem Is het probleem door ons op te lossen oontwerp het probleem

14 Mogelijkheden voor onderzoek. Bedenk bij een van je vragen een onderzoeksopzet met in je hoofd het uitvoeren met je leerlingen.

15 Ervaringsleren/Embodied Cognition “Ervaringsleren De hedendaagse praktijk van het onderwijs in wetenschap en techniek is, vaak impliciet, gebaseerd op de theorie van het leren door doen. De aanname daarbij is dat praktische vaardigheden en inhoudelijke kennis zich het beste laten leren in de praktijk en vanuit concrete ervaringen. Vanuit die ervaringen kan dan naar theorievorming en abstracties toegewerkt worden. Door leerlingen een batterij, een lampje en stroomdraden te geven zal het begrip ‘stroomkring’ uit de ervaringen met uitproberen kunnen ontstaan. Veel leerlingen zullen dit boeiender vinden dan een uitgebreide theoretische instructie gevolgd door een korte demonstratie.” Wetenschap en techniek voor alle leerlingenWetenschap en techniek voor alle leerlingen door Lou Slangen

16 Morfologische kaart

17 Voorbeeld: Technici in de klas

18 Middag: vragen stellen Voorbeelden Theorie Welke vragen stellen jullie zelf – doel? Vervolg nadenken over inzet OOL in eigen klas/school > visie

19 Vragen die leerkrachten stellen om leerlingen…. Filmfragmenten Stuiteren en OL cyclus gr 7 plenair - vanaf 1.45-4.30 Plenair 0311 – begeleiden naar een onderzoekbare vraag 0.27-4.00 min. Wrijving experiment vanaf 1.00-4.30 min. Gr 3 wrijving – interview rapportage 0.00-3.30 min.

20 Interactie bevorderen tussen kinderen bij groepswerk De kunst (van de leraar) is om de kinderen een constructief gesprek te laten voeren – Een gemeenschappelijk doel afspreken – Gemeenschappelijke ervaringen opbouwen – Naar elkaar luisteren – Op elkaar voortbouwen – Van elkaar leren – Argumenteren Minder sterk: – Het dispuut: kinderen willen elkaar de wil opleggen – Het cumulatieve gesprek: kinderen doen om beurten een duit in het zakje

21 Wat doen leerlingen onderling? Uit onderzoek blijkt: – Iets aandragen (idee, informatie) – Herhalen (zichzelf, ander) – Reageren (wel of niet mee eens) – Reguleren van actie – Idee verder doordenken – Elkaar vragen stellen – Evalueren (iets van henzelf, ander of op de taak) – Reflecteren

22 Rol van de leraar

23 Eigen vragen aan leerlingen Voorbereidingsopdracht Welke vragen heb je gesteld? Herken je er een patroon in?

24 Type vragen – wat doen ze? Gericht op: nieuwsgierigheid opwekken denken handelen redeneren participatie / interactie reproductie ordehandhaving interesse …

25 Hogere orde denkvaardigheden

26 Vragen die leerkrachten kunnen stellen om leerlingen aan het denken en redeneren te zetten. Een vraag die een reactie uitlokt: bijv. Wat weet je al over… (Door)vragen om: bijv. Erachter te komen wat een kind al weet of hoe die op het idee is gekomen. Vragen die leerlingen helpen die vast zitten zonder zelf het antwoord te geven. Leerlingen laten luisteren en reageren op elkaar. Vragen die helpen de verbanden te zien. Vragen die helpen om te reflecteren op hun redeneren.

27 Concept cartoons kunnen helpen

28 Creëren van een vraaggericht leerklimaat 1.Plan momenten voor stellen van vragen 2.Creëren van betrokkenheid – vragen die uitnodigen tot reeks van reacties – vermijd deelnemer-leerkracht ‘ping-pong’ – indeling van ruimte > deelname aanmoedigen 3.Geef tijd om na te denken 4.Vermijd waardeoordelen op reacties

29 Onderzoekend en ontwerpen leren Doel = ‘Wetenschap’ = Onderzoekende houding bevorderen: “Hoe zit dat eigenlijk?” Doel = Technologie = Probleemoplossende houding bevorderen: “Kan dat beter?”

30 Doel van de vraag Uitgaande van je eigen ontwerp vanmorgen: 1.Wat wil je bereiken met het stellen van een vragen (welk doel)? 2.Welke vragen dragen daar aan bij (classificatie) – kun je er nieuwe vragen bij bedenken – repertoire uitbreiden? 3.Op welke wijze kun je materialen of inrichting van je lokaal / school inzetten bij beantwoording van vragen?

31 Kracht van vragen stellen zit in: begeleiden richting een doel – procesgericht vs. kennisgericht randvoorwaarden (leerklimaat) Kunst van vragen stellen zit in: creativiteit – type vragen oefening – repertoire ontwikkelen

32 Ontwerp: Ruit van Earl Doelen Beoor- deling Inhoud Werk- vormen Faciliteiten, randvoorwaarden, onderwijsvisie

33 Afronding Evaluatie Wat vonden jullie van vandaag? Suggesties voor verbetering? Vragen Onderzoekend en ontwerpend leren Vragen stellen en denk- en redeneervaardigheden van leerlingen ….


Download ppt "Onderzoekend en ontwerpend leren St. Bavoschool. Voorstellen en programma 11 januari: introductie en vragen stellen 3 maart: rekenen 10 mei: taal 8 juni:"

Verwante presentaties


Ads door Google