De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas. Situation Kralingse Plas Droge voeten en schoon water2 Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum Hit, omnihillupis mo consequi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas. Situation Kralingse Plas Droge voeten en schoon water2 Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum Hit, omnihillupis mo consequi."— Transcript van de presentatie:

1 Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas

2 Situation Kralingse Plas Droge voeten en schoon water2 Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum Hit, omnihillupis mo consequi ulparci bearund ignihictibus rem ipsa.

3 Kralingse Bos en Plas Droge voeten en schoon water | 3 -Grootste stadspark van Rotterdam -250 ha groot, 100 ha water -3 miljoen bezoekers per jaar, beste openbare ruimte van NL -Plaats voor ontspanning en rust -Longen van de stad, draagt bij aan een leefbare stad -Eigendom van de gemeente Rotterdam

4 Gebruik Kralingse Plas Droge voeten en schoon water | 4

5 Integraal Plan Kralingse Plas (2007) Droge voeten en schoon water | 5 Aanleiding  Waterbodemverontreiniging (lood)  Mogelijkheden voor recreatie en beleving verbeteren -Verbeteren inrichting -Gezond zwemwater -Goede ecologische toestand bereiken Samenwerking: provincie, waterschap, gemeente

6 Droge voeten en schoon water | 6 Integraal Plan Kralingse Plas (2007) Uitgevoerde herstelmaatregelen 2009 tot 2012: 1. Saneren en afdekken van de waterbodem (HHSK) 2. Nieuw vispasseerbaar gemaal (HHSK) 3. Aanleg nieuwe inlaat met defosfatering (HHSK 4. Aanleg en afzanden verondiepingen, wandel- en aanlegsteiger (R’dam) 5. Realisatie van een vistrap en bruggen in Bos-West (R’dam) Kostenverdeling Totaal€ 13,3 miljoen HHSK€ 3,8 miljoen Gemeente Rotterdam€ 2,9 miljoen Subsidie€ 6,6 miljoen

7 Resultaten 2012 Droge voeten en schoon water | 7 Positieve resultaten behaald bij afronding project: 1.De waterbodem is gesaneerd 2.De concentratie voedingsstoffen (fosfaat) in het water is gehalveerd 3.Helder water, zonlicht bereikt de bodem 4.Ontwikkeling van onderwatervegetatie 5.Visstand is evenwichtig 6.De belevingswaarde is toegenomen (o.a. wandelsteiger en vistrap)

8 Situatie vanaf 2012 tot nu Droge voeten en schoon water | 8 Maar helaas ook:  Sterke blauwalgenbloei  Gezondheidsrisico’s voor zwemmers en dieren  Overmatige groei van waterplanten  Overlast voor recreatievaart  Stankoverlast door afstervende blauwalgen en drijvend maaisel langs de oevers van de plas  Gezamenlijk onderzoek

9 Onderzoeken 2012-2015 Droge voeten en schoon water | 9  Expertmeeting: blauwalgenbloei zomer 2012 (okt 2012)  Onderzoek: Punten op de i (dec 2012 – juni 2013)  Onderzoek: Slibtransport (nov 2013 – apr 2014)  Onderzoek: Bodemkartering oevers (jul 2014 - dec 2014)  Onderzoek: Bodemkartering plas (jan 2015 – apr 2015)  Second opinion door onafhankelijke experts (okt 2015)  beoordeling uitgevoerde onderzoeken  beoordeling voorgestelde maatregelen

10 Conclusies onderzoek: het slib Droge voeten en schoon water | 10 Er ligt fosfaatrijk slib verspreid over de hele plas Uit het slib komt fosfaat vrij en dit veroorzaakt de groei van waterplanten en de bloei van blauwalgen

11 Conclusies onderzoek: herkomst slib Droge voeten en schoon water | 11 -Ondiepe zones met slib aangelegd -Slib ligt lange tijd onafgedekt (ca. 1,5 jaar) -Slib verspreid uit oeverzones door windwerking -De wering blijkt niet stabiel genoeg -De waterhuishouding draagt voor een klein deel bij -De verhouding bijdrage erosie slib en waterhuishouding: 93% : 7% Slibopwerveling door wind

12 Oplossing Droge voeten en schoon water | 12  Scenario 1: Bronaanpak  Het slib op de waterbodem en oevers aanpakken, afdekken met een zandlaag  Scenario 2: Symptoombestrijding  Drijflaagverwijdering  Waterstofperoxide  Ultrasoon geluid (experimenteel)  Scenario 3: Niets doen

13 Aanvullende flankerende maatregelen Droge voeten en schoon water | 13 Maatregelen en aandachtspunten bij bronaanpak:  Schutwater van de sluis  Optimaliseren defosfateren inlaatwater  Afspoeling naar de plas (o.a. hondenpoep)  Watervogels (ganzen)  Recreatievaart  Evenementen  Afvoeren maaisel van waterplanten Deze maatregelen dragen bij aan de houdbaarheid van het afdekken met zand

14 Scenario 1: Bronaanpak Droge voeten en schoon water | 14  Aanpak waterbodem  Flankerende maatregelen dan noodzakelijk  Sluis schutten met water uit de plas (€ 300.000)  Optimaliseren defosfatering  Verdere reductie van diverse kleine bronnen  Doelbereik en gebruik  Geen blauwalgen  Geen stankoverlast  Overmatige groei van waterplanten neemt af  Hoge mate van publieke tevredenheid = weinig klachten

15 Scenario 2: Symptoombestrijding Droge voeten en schoon water | 15  Symptoombestrijding :  Alternatieven: - Zwembad > € 1,0 mln. (+ € 125 /jaar) - Afgedamd deel van de plas € 1,3 mln.  Doelbereik en gebruik  Blauwalgengroei & -bloei  Groei van waterplanten neemt niet af  Plas zomers kort gesloten vanwege waterstofperoxide  Publiek is ontevreden over de plas en klaagt regelmatig

16 Scenario 3: Niets doen Droge voeten en schoon water | 16  Het probleem lost zichzelf niet op  Plantenarme, groene algensoep  Blauwalgenprobleem (overlast) groter  Vaker drijflagen  Geen investering  Beheerkosten nemen toe  Doelbereik en gebruik  Structurele blauwalgenbloei  Risico’s voor volksgezondheid  Vaker een negatief zwemadvies (of verbod)  Drijflagen en stankoverlast  Publiek is erg ontevreden = veel klachten

17 Effectiviteit Droge voeten en schoon water | 17

18 Samenvatting Droge voeten en schoon water | 18  Alle gestelde doelen (recreatie, zwemmen/blauwalg, ecologie) zijn haalbaar in scenario 1  Voorwaarde: maatregelen geheel en zorgvuldig uitvoeren  Bij scenario 2 en 3 blijven veel knelpunten bestaan voor het gebruik van de plas  Advies: alles of niets (scenario 1 of 3) Symptoom bestrijding (scenario 2) wordt afgeraden vanwege:  blijvende kosten  veiligheid  lange termijn effecten onbekend  geen structurele oplossing  Gezamenlijk

19 Belangen Droge voeten en schoon water | 19 Fase 2, een gezamenlijke inspanning: belang gebruikers en burger staat voor op! Belang en verantwoordelijkheid gemeente: Eigenaar van de plas Bevorderen leefbaarheid stad Faciliteren recreatieve functie van de plas varen evenementen recreëren rond de plas aantrekkelijke vestigingsplaats voor middenstand zwemmen etc. Belang en verantwoordelijkheid waterschap: Goede ecologische waterkwaliteit Beheer waterpeil van de plas

20 Voorstel (ambtelijk afgestemd) Droge voeten en schoon water | 20 -Gemeente en HHSK lossen dit probleem gezamenlijk op, de regie en financiële administratie ligt bij de gemeente. -Financiering, eenmalige investering -Totale investering duurzame oplossing geraamd op 5,5 mio (excl. BTW) -HHSK dan bereid 1,0 mio (incl. eventuele BTW) bij te dragen (zandlaag € 0,7 mio en aanpassen sluis € 0,3) -Gemeente zal dan ca. 4,5 mio dragen Er wordt door beide partijen gezocht naar externe financieringsmogelijkheden (bijdrage PZH, subsidies) zodat de kosten voor zowel gemeente als HHSK kunnen worden gereduceerd. -Financiering, beheer en onderhoud -De overige flankerende maatregelen worden door zowel gemeente als HHSK verwerkt in de exploitatie ieder naar diens eigen taken en verantwoordelijkheden. -Gemeente zal strak beheer voeren ter bescherming van investering -Communicatie -Gezamenlijk pro-actief oppakken -Project uiterlijk voor de zomer 2018 gereed


Download ppt "Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas. Situation Kralingse Plas Droge voeten en schoon water2 Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum Hit, omnihillupis mo consequi."

Verwante presentaties


Ads door Google