De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Inhoud  Overlast  Gevolgen  Integrale veiligheid  Geïntegreerde partners  Integrale aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Inhoud  Overlast  Gevolgen  Integrale veiligheid  Geïntegreerde partners  Integrale aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Alcohol- en drugsgerelateerde overlast

2 Inhoud  Overlast  Gevolgen  Integrale veiligheid  Geïntegreerde partners  Integrale aanpak

3 Overlast

4  1. Definitie  2. Subjectief versus objectief  2.1. Subjectief  De cultuur  Het tijdstip  De sociale positie of rol  2.2. Objectief

5 Overlast  3. Soorten overlast  3.1. Druggerelateerde of criminele overlast  Drugs en alcohol  Definitie  Verschillende effecten  Stimulerend effect  Verdovend effect  Bewustzijnsveranderend effect

6 Overlast  3.2. Openbare orde overlast  Openbare ruimte  Definitie  Kenmerken  Functies  Gedragsregulering  Geweldincidenten  3.3. Audiovisuele overlast

7 Overlast  4. Criminaliteit versus overlast  5. Slachtoffer en dader  5.1. Slachtoffer  5.2. Dader

8 Gevolgen

9  1. Vormen  1.1. Slachtofferschap van misdrijven  Overtredingen  Wanbedrijven  Misdaden  1.2. Economische schade  Vooral materiële schade

10 Gevolgen  1.3. Aantasting van leefbaarheid en omgeving  1.4. Ontstaan van onveiligheidsgevoelens  Micro-niveau  Meso-niveau  Macro-niveau  Onveiligheidsbeleving vs. onveiligheidsgevoelens

11 Integrale veiligheid

12  1. Begrip  1.1. Verhogen van de leefbaarheid  2. Luiken  2.1. Openbaar of politioneel luik  Veiligheid bevolking  Verwezenlijkt door de bevolking  Onderverdeling van de openbare orde

13 Integrale veiligheid  2.2. Fysieke veiligheidsluik  Doelstelling  Brandveiligheid en externe veiligheidsrisico’s  Overheid en burgers  2.3. Civiele veiligheidsluik  Veiligheidsbehoefte  Rampbestrijding bij jezelf  Niet - politioneel  Procedure

14 Integrale veiligheid  2.4. Sociaal veiligheidsluik  Bescherming/beschermd voelen tegen gevaar  Verhogen veiligheidsgevoel  Openbare ruimte veilig maken  Persoonsgerelateerde criminaliteit  Ervaring overlast  Onveiligheidsgevoel

15 Geïntegreerde partners

16  1. Overheid  1.1. De politie  De wijkinspecteur  Drugshonden  Preventiewerker  Overlast manager  1.2. Drugslijn  1.3. VAD  1.4. Drugsmeldpunt

17 Geïntegreerde partners  2. Maatschappelijke organisaties  2.1. CCV  Bouwen veilige samenleving  Samenwerking private en publieke veiligheidssector  2.2. Hulplijnen  Nulde lijn  Eerste lijn  Tweede lijn  Derde lijn

18 Geïntegreerde partners  3. Bedrijven  3.1. Interventie- of beleidsverklaring opstellen  Preventief alcohol- en drugsbeleid  3.2.Horeca  Vergunningen  Leeftijdsgrens  Verkoopverbod  …  4. Burgers  Informele sociale controle

19 Integrale aanpak

20  1. Integrale veiligheidszorg  Criminaliteit verminderen en beheersen  Leefbaarheid verhogen  Twee opties  1.1. Veiligheidsketen  Inspelen op bedreiging en veiligheidsbevordering  Op kort en lang termijn  Vijf schakels/probleem

21 Integrale aanpak  Onderlinge samenhang  Schakels verbonden  Versterken elkaar  Horizontale integratie  Verticale integratie (Bron: www.helpdeskwater.nl)

22 Integrale aanpak  1.2. De preventiepiramide  Bevorderen leefomgeving  Drie zaken  Ordening preventiemaatregelen  Verruiming context  Positieve integrale preventiebenadering  Verschillende onderdelen preventiebeleid  Curatieve maatregelen  Specifieke maatregelen

23 Integrale aanpak  Algemene preventie  Inspelen op veiligheidsprobleem  Fundamentele preventie  Bevorderen algemene leefkwaliteit  Gericht op maatschappelijk kader  Onrechtstreeks preventie-effect  Conclusie

24 Integrale aanpak  2. Kadernota veiligheidsbeleid  2.1. Basis algemeen en federaal veiligheidsbeleid  2.2. Gedetailleerde operationele plannen  2.3. Drie essentiële hoofdstukken  Conceptueel kader  Prioritaire en criminele verschijnselen  Implicaties veiligheidsbeleid

25 Integrale aanpak  3. Het nationaal veiligheidsplan  Iedere vier jaar  Samenwerking federale en lokale politie  Vastgelegde veiligheidsfenomenen  Samenwerking tussen diverse instanties

26 Integrale aanpak  4. Het zonaal veiligheidsplan  4.1. Wat korpsleiding als prioriteit beschouwd  4.2. Voorafgaande voorbereidingen  Subjectieve bronnen  Objectieve bronnen  4.3. Prioriteiten opgedeeld in 2 grote delen  Domeinen van veiligheid  Domeinen van de interne organisaties

27 Integrale aanpak  5. Gemeentelijke administratieve sanctie  5.1. Definitie  5.2. Gebruik  5.3. Ontstaan  5.4. Doel  5.5. Voordelen  5.6. Soorten  5.7. Procedure voor het opleggen van G.A.S.  5.8. Bemiddelingsprocedure

28 Bedankt voor uw aandacht!

29 Gemaakt door:  Ian Bonduelle  Bastiaan Bostyn  Manu De Pourcq  Robbe Goossens  Isolde Messely  Jonas Pattyn  Thomas Vallaey  Lisa Vande Velde  Malte Van Ermen  Julie Verfaillie  Mathias Vierstraete


Download ppt "Alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Inhoud  Overlast  Gevolgen  Integrale veiligheid  Geïntegreerde partners  Integrale aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google