De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst."— Transcript van de presentatie:

1 Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst

2 Wat kun je met de scenarioplanner personeel VVT 3.0?  Snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen voor: o Toekomstig benodigde omvang en samenstelling personele capaciteit o In- en / of uitstroombehoefte fte’s per deskundigheidsniveau bepalen o Indicaties van het aantal fte’s verbonden aan stroommaatregelen als omscholing en bredere inzetbaarheid vaststellen o Ontwikkeling zichtbaar maken van loonkosten, opbrengsten, bruto marge o Grip op formatieontwikkeling in het proces van nieuwbouw / sluitlocaties  Horizon: 2016 (begroting) – 2021 2benvanhilst@bvhilst.nl

3 Welke informatie moet je er instoppen? 3benvanhilst@bvhilst.nl Invoer itemsKeuze scenario: slechtst, realistisch, optimistisch 2016 B20172018201920202021 % Zorglevering LZ Zzp en Zzv mix Productiviteit (uren of %) Deskundigheidsmix (% verdeling) Loonkosten, opbrengsten per zorg fte € % Opslag Facilitair & Overhead ((de)centraal) % afwijking invoeren t.o.v. 2016

4 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 1 4benvanhilst@bvhilst.nl

5 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 2 5benvanhilst@bvhilst.nl

6 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 3 6benvanhilst@bvhilst.nl

7 Welke tabbladen bevat de scenarioplanner? o Tabblad Invoer: tijdvak 2016 (begroting) - 2021; vanaf 2017 is invoer van 3 scenario’s mogelijk: slechtst, realistisch, optimistisch o Tabblad Ontwikkeling Mix: Ontwikkeling Zzp mix en Zzv mix per jaar en per scenario o Tabblad Fte’s per deskundigheidsniveau: ontwikkeling benodigde fte’s en verschil met vertrekpunt 2016 (meer/minder fte’s, andere mix); per jaar en per scenario o Tabblad Financiële resultaten: ontwikkeling loonkosten, opbrengsten, bruto marge; per jaar en per scenario o Tabblad Cockpit: vergelijking scenario’s met indexcijfers; variëren met draaiknoppen productiviteit, loonkosten, opbrengsten o Tabblad Stroom: berekenen effecten van invoer % uitstroom en stroommaatregelen als omscholing en verbreding van inzetbaarheid 7benvanhilst@bvhilst.nl

8 Nog enkele voorbeelden van resultaten en inzicht 8benvanhilst@bvhilst.nl

9 Het management proces  Maak met de RvB en MT een opzet voor een management game  Verdeel rollen en bijdragen van managers en ondersteuners voor: - inschatting van zorglevering, eisen aan de deskundigheidsmix, productiviteit waarden - loonkosten en opbrengsten per zorg fte, ontwikkeling in de tijd, ontwikkeling bruto marge  Maak eerst enkele globale scenario’s aan de hand van de inschatting van de omgeving (bekostiging, marktpositie) met de eigen ambities / doelen / plannen  Koppel deze aan de relevante jaartallen en een scenario duiding: slechtst, realistisch, optimistisch = kaderstelling door RvB, MT  Vul de factsheet meerjaren scenario in (zie handleiding); stel het ingevulde document vast  Vul de scenarioplanner in met de factsheet en speel de management game  Ga aan de slag met de inzichten: haalbaarheid, risico’s, kansen beoordelen, finetunen enzovoorts 9benvanhilst@bvhilst.nl

10 Nog enkele tips en aandachtspunten  Verzamel solide informatie voor het vertrekpunt 2016 - vergt een andere blik op informatie: beleidswaarden i.p.v. regulier begroten in € - niet alleen in € maar ook in fte’s gaan begroten  Zorg voor balans in rollen en bijdragen, prominente rollen voor: - management bedrijfsvoering, zorgverkoop & marketing, zorginnovatie/zorgproduct, HR - controller voor financiële checks and balances (doelstellingen bruto marge: dekkingsbijdrage voor o.a. materiele kosten en rendement)  Betrek bij het bepalen van de horizon (2017 of verder?) belangrijke gebeurtenissen voor de organisatie (afbouw/nieuwbouw capaciteit LZ, groeiplannen, productinnovatie, competentie vernieuwing etc.)  Geef het proces van strategisch/tactische personeelsplanning een vaste plek in de stuurcyclus (meerjarenraming, kaderstelling, zorgverkoop, jaarbegroting, exploitatie, bijsturing etc. 10benvanhilst@bvhilst.nl


Download ppt "Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst."

Verwante presentaties


Ads door Google