De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst."— Transcript van de presentatie:

1 Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst

2 Wat kun je met de scenarioplanner personeel VVT 3.0?  Snel en eenvoudig scenario’s doorrekenen voor: o Toekomstig benodigde omvang en samenstelling personele capaciteit o In- en / of uitstroombehoefte fte’s per deskundigheidsniveau bepalen o Indicaties van het aantal fte’s verbonden aan stroommaatregelen als omscholing en bredere inzetbaarheid vaststellen o Ontwikkeling zichtbaar maken van loonkosten, opbrengsten, bruto marge o Grip op formatieontwikkeling in het proces van nieuwbouw / sluitlocaties  Horizon: 2016 (begroting) – 2021

3 Welke informatie moet je er instoppen? Invoer itemsKeuze scenario: slechtst, realistisch, optimistisch 2016 B % Zorglevering LZ Zzp en Zzv mix Productiviteit (uren of %) Deskundigheidsmix (% verdeling) Loonkosten, opbrengsten per zorg fte € % Opslag Facilitair & Overhead ((de)centraal) % afwijking invoeren t.o.v. 2016

4 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 1

5 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 2

6 Enkele voorbeelden van resultaten en inzichten - 3

7 Welke tabbladen bevat de scenarioplanner? o Tabblad Invoer: tijdvak 2016 (begroting) ; vanaf 2017 is invoer van 3 scenario’s mogelijk: slechtst, realistisch, optimistisch o Tabblad Ontwikkeling Mix: Ontwikkeling Zzp mix en Zzv mix per jaar en per scenario o Tabblad Fte’s per deskundigheidsniveau: ontwikkeling benodigde fte’s en verschil met vertrekpunt 2016 (meer/minder fte’s, andere mix); per jaar en per scenario o Tabblad Financiële resultaten: ontwikkeling loonkosten, opbrengsten, bruto marge; per jaar en per scenario o Tabblad Cockpit: vergelijking scenario’s met indexcijfers; variëren met draaiknoppen productiviteit, loonkosten, opbrengsten o Tabblad Stroom: berekenen effecten van invoer % uitstroom en stroommaatregelen als omscholing en verbreding van inzetbaarheid

8 Nog enkele voorbeelden van resultaten en inzicht

9 Het management proces  Maak met de RvB en MT een opzet voor een management game  Verdeel rollen en bijdragen van managers en ondersteuners voor: - inschatting van zorglevering, eisen aan de deskundigheidsmix, productiviteit waarden - loonkosten en opbrengsten per zorg fte, ontwikkeling in de tijd, ontwikkeling bruto marge  Maak eerst enkele globale scenario’s aan de hand van de inschatting van de omgeving (bekostiging, marktpositie) met de eigen ambities / doelen / plannen  Koppel deze aan de relevante jaartallen en een scenario duiding: slechtst, realistisch, optimistisch = kaderstelling door RvB, MT  Vul de factsheet meerjaren scenario in (zie handleiding); stel het ingevulde document vast  Vul de scenarioplanner in met de factsheet en speel de management game  Ga aan de slag met de inzichten: haalbaarheid, risico’s, kansen beoordelen, finetunen enzovoorts

10 Nog enkele tips en aandachtspunten  Verzamel solide informatie voor het vertrekpunt vergt een andere blik op informatie: beleidswaarden i.p.v. regulier begroten in € - niet alleen in € maar ook in fte’s gaan begroten  Zorg voor balans in rollen en bijdragen, prominente rollen voor: - management bedrijfsvoering, zorgverkoop & marketing, zorginnovatie/zorgproduct, HR - controller voor financiële checks and balances (doelstellingen bruto marge: dekkingsbijdrage voor o.a. materiele kosten en rendement)  Betrek bij het bepalen van de horizon (2017 of verder?) belangrijke gebeurtenissen voor de organisatie (afbouw/nieuwbouw capaciteit LZ, groeiplannen, productinnovatie, competentie vernieuwing etc.)  Geef het proces van strategisch/tactische personeelsplanning een vaste plek in de stuurcyclus (meerjarenraming, kaderstelling, zorgverkoop, jaarbegroting, exploitatie, bijsturing etc.


Download ppt "Scenarioplanner personeel VVT 3.0 Grip op het proces van personeelsplanning Ben van Hilst."

Verwante presentaties


Ads door Google