De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start Sociaal Plan Complex 819-820 Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis Bijeenkomst participatiegroep Geleen, 11 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start Sociaal Plan Complex 819-820 Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis Bijeenkomst participatiegroep Geleen, 11 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Start Sociaal Plan Complex 819-820 Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis Bijeenkomst participatiegroep Geleen, 11 mei 2015

2 Wat gaan we vanavond bespreken? 1.Opening / voorstellen medewerkers ZOwonen 2.Sloopbesluit en de complexen 3.Sociaal Plan en uitvoering 4.Betaalbaarheid en passend toewijzen 5.Participatie en leefbaarheid 6.Pauze 7.Gelegenheid tot stellen van vragen 8.Vervolgafspraken 2

3 1. Voorstelronde 3 Verhuurconsulenten 2 opzichters Huismeester Buurtbeheerder Woonconsulent Gebiedsontwikkelaar / Projectleiding Woonconsulent Procesleider Herstructurering

4 2. Sloopbesluit, de complexen 2013 start visievorming wijkontwikkelingsplan 2014 leegstandsbesluit complex 820 2015 wijkontwikkelingsplan gereed 2015 akkoord Gemeente en huurdersorganisatie 2015 eerste uitvoering balkons Eberhardstraat 2016 eerste sloopbesluit complexen 819-820

5 WIJKONTWIKKELINGSPLAN GELEEN-ZUID / KLUIS

6

7

8

9

10

11

12

13 3. SOCIAAL PLAN EN UITVOERING Sloopbesluit 232 woningen 13 Sloopbesluit is genomen per 1 april 2016 -Sociaal Plan per 1 april actief -Voorrangscode per 1 april actief -Komende maanden huisbezoeken -Betreft 187 huishoudens

14 WIJKONTWIKKELINGSPLAN GELEEN-ZUID / KLUIS Complex 819 (deelgebied 1a; 88 woningen), sloop naar verwachting in 2019 Lienaertsstraat 1 t/m 47 Rembrandtlaan 63 t/m 93 Breitnerstraat 73 t/m 107 Graaflandstraat 2 t/m 24 Jos Klijnenlaan 124 t/m 158 Complex 820 (deelgebied 2b; 64 woningen), sloop naar verwachting in 2020 Landsteinerstraat 59 t/m 89 Leeuwenhoekstraat 81 t/m 111 Lukasstraat 2 t/m 32 Leeuwenhoekstraat 49 t/m 79 Complex 820 (deelgebied 2a; 80 woningen), sloop naar verwachting in 2029 Apolloniastraat 2 t/m 32 Leeuwenhoekstraat 17 t/m 47 Odiliastraat 2 t/m 32 Lienaertsstraat 49 t/m 111 Overzicht adressen te slopen woningen

15 Hoofdlijnen uitvoering. -We gaan slopen en bouwen -U kunt kiezen voor wachten op nieuwbouw of voor verhuizing naar bestaande woning -Keuze voor nieuwbouw betekent bijna altijd 2 x verhuizen -Na huisbezoeken en zicht op uitstroom vervolgplan maken (start najaar 2016) -Vorming bewonerscommissie als klankbord en overleggroep 15

16 Sociaal Plan Rechten en plichten ZOwonen en huurders vastgelegd Gemiddelde doorstroomtijd 3 jaar (besluit – sloop) Voorrang bij woningtoewijzing Vergoedingen bij verhuizing Tijdelijke huisvesting in afwachting van nieuwbouw Individueel contact, hulp waar nodig Ondersteuning bij persoonlijke omstandigheden Spijtoptantenregeling en hardheidsclausule

17 Sociaal Plan 1.Verhuiskostenvergoeding € 5.993,- prijspeil 2016. 2.Vergoeding Zelf Aangebrachte Veranderingen. 3.Vergoeding gordijnen € 90,- prijspeil 2016. 4.Voorrang bij reageren op woningen, voorrangscode en opgebouwde woonduur. 5.Huurgewenning bij verhuizing. 6.Maand huurvrij nieuwe woning bij verhuizing. 7.Geen huurverhoging huidige woning. 8.Mogelijkheid voor wisselwoning (tijdelijk). 17

18 Uitvoering Sociaal Plan 18 -Huisbezoeken starten maandag 11 april -U wordt telefonisch of schriftelijk benaderd voor een afspraak -Individuele uitleg Sociaal Plan/voorrangscode -Bespreking uw situatie en vragen -Wekelijks spreekuur in de buurt V. Goyenflat woensdagen 15.00 – 16.00 uur -Folder / korte uitleg sociaal plan morgen in de bus -Uitleg en inlogcode/wachtwoord reageren met voorrang

19 Uitvoering Sociaal Plan individueel U accepteert een woning 1 e betaling verhuiskostenvergoeding (75% € 4494,75) ZAV-taxatie Sleuteloverdracht nieuwe woning Boeking 1 maand huurvrij wonen Inleveren sleutel oude woning 2 e betaling en ZAV-vergoeding (25% € 1498,25) Vergoeding gordijnen (€ 90,-) Vaststellen huurgewenning nieuwe woning

20 Optie tijdelijke huisvesting (wisselwoning) U besluit tijdelijk te verhuizen i.a.v. nieuwbouw U accepteert een wisselwoning (gereedgemaakt door ZOwonen) Transportkostenvergoeding (€ 301,-) ZAV taxatie Sleuteloverdracht wisselwoning, huur zelfde bedrag loopt door Inleveren sleutel oude woning Betaling ZAV-vergoeding Vergoeding gordijnen

21 4. Betaalbaarheid en passend toewijzen Inkomen en vermogen Overheidsregels (inkomen/huurprijs) Huurtoeslag Kunt u zelf thuis doen http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 21

22

23

24

25 Passend toewijzen Herstructurering

26 5. Participatie en leefbaarheid In de aanloop naar WOP brede groepen van belanghebbenden In de uitvoering van sloop en renovatie vooral huurders Ondersteuning van vorming Bewonerscommissies per complex Overleg op complexniveau inzake sloop en ontwikkeling Overleg inrichting omliggende ruimten Vorming leefbaarheidswerkgroep(en) Hoe houden we de omgeving leefbaar en prettig Leegstandsbeheer (Maximus)

27 6. PAUZE

28 7. Gelegenheid tot het stellen van vragen. ???

29 Afsluiting Met dank voor uw aandacht!!! Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis Bijeenkomst participatiegroep Geleen, 11 mei 2015


Download ppt "Start Sociaal Plan Complex 819-820 Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis Bijeenkomst participatiegroep Geleen, 11 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google