De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergadering directieraad Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 26 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergadering directieraad Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 26 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Vergadering directieraad Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 26 februari 2014

2 Agenda bijeenkomst Dekkend aanbod / knelpunten: samenvatting en cijfers Strategisch beleid: waarop koerst dit SWV? Vervolg: hoe dit te bereiken? Voorbereiden werkconferentie

3 Dekkend netwerk Thuiszitters: aantal gedaald, is onder landelijk gemiddelde (bron: concept jaarverslag RBL) VSV: was onder landelijk gemiddelde, nieuwe analyse wordt gemaakt (door RMC) Hoge deelname VSO: 10-2011 tot 10-2012 stijging met 92 leerlingen

4 V(S)O groeicijfers Groei VOGroei VSOGroei LGF 1-10- 2011 15.650704226 1-10- 2012 15.843743222 1-10- 2013 16.053796247

5 LGF groeicijfers Lgf tot.Cl. 4LGMGLZZmlk 1-10- 2011 2261393803425 1-10- 2012 2221403123019 1-10- 2013 2471542923626

6 Instroom VSO 12-13 Totaal% Uit PO269% Uit SBO114% Uit SO10535% Uit VO12442% Uit VSO279% Overig41% Totaal298100%

7 Instroom VSO 12-13 Instroom VSO voor 48% bepaald door SO (35%), SBO (4%) en regulier PO (9%). Voor 42% bepaald door regulier VO: met name in de leerjaren 2, 3 en 4 door naar het VSO (VSO Mariendael en VSO Briant College) –14% heeft gebruik gemaakt van bovenschoolse voorziening –van 26% is bekend dat zij eerst op het regulier VO een rugzak gehad hebben

8 Instroom VSO 12-13 Totaal% Leerjaar 116054% Leerjaar 25218% Leerjaar 34214% Leerjaar 4227% Leerjaar 531% Onbekend196% Totaal298100%

9 Waarom overstap VO naar VSO? setting regulier VO te groot, waardoor te onveilig leerlingen voelen zich niet gezien/gehoord regulier VO is te prikkelrijk regulier VO kan onvoldoende differentiëren en maatwerk bieden regulier VO signaleert problematiek van leerling onvoldoende of te laat, waardoor niet preventief gewerkt kan worden

10 Uitstroom SO 2011-2012 Lichten- beek Cluster 3 De Vaart Cluster 4 De Omme- zwaai Cluster 4 Totaal% Naar VO7091610% Naar PRO61185% Naar VSO343367348% Naar VSO-PRO 142734429% Overig1100 8% Totaal723149152100%

11 Wat hebben deze leerlingen nodig in VO? welkom zijn; VO moet de wil hebben deze leerlingen onderwijs te bieden zie het als een uitdaging en niet als een probleem maatwerk: differentiëren in zowel didactische en pedagogische aanpak als ruimtelijke omgeving

12 Wat hebben deze leerlingen nodig in VO? Met ouders en de leerling het gesprek aangaan Leerlingen zien en horen en ze niet als een ‘nummer’ beschouwen Leerling in plaats van leerstof centraal

13 3 strategische beleidsmogelijkheden Gelijkblijvende situatie –deelnamepercentage VSO blijft op gelijke hoogte 4,9% –rode cijfers SWV vanaf 2015-2016 –tekort lichte ondersteuning + aanspreken lumpsum scholen Begroting SWV in balans –deelnamepercentage VSO terug naar 3,9% Investeren in arrangementen –deelnamepercentage VSO onder landelijk gemiddelde

14 Koers Keuze SWV: –scenario waarbij we kunnen investeren in basisondersteuning en arrangementen –deelnamepercentage VSO onder landelijk gemiddelde –komen tot een meer hanteerbaar systeem binnen het beschikbare budget

15 Twee parallelle processen 1.Op schoolniveau: ondersteuning steviger versterken handelingsrepertoire van docenten, zowel pedagogisch als didactisch vergroten van mogelijkheden tot differentiatie en maatwerk infrastructuur van (basis)ondersteuning binnen de scholen beter opzetten verbeteren signaleren en preventief handelen

16 Twee parallelle processen 2.Op niveau SWV: beïnvloeden leerlingstromen onderinstroom beperken: VO nadrukkelijker betrekken bij advisering PO en S(B)O breder aanbod van arrangementen in de VO-scholen breder, c.q. verbeterd aanbod bovenschoolse arrangementen binnen VSO zoeken naar meer creatieve en goedkopere alternatieven, in samenwerking met regulier VO combinaties onderwijs-jeugdzorg


Download ppt "Vergadering directieraad Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 26 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google