De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) bij - een tussenstand - 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) bij - een tussenstand - 1."— Transcript van de presentatie:

1 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) bij - een tussenstand - 1

2 Risico beheersing kost geld! Er zijn vele risico’s met vele gevolgen! Niet alles kan tegelijk Dus… KIEZEN!! Maar … hoe? Risico beheersing 2

3 RIE helpt!! RIE inventariseert de ‘risico-profielen’:  Wat zijn de risico’s?  Gladde steigers  Ondeugdelijke hek-afsluitingen  Verroeste elektrakasten  Enzovoorts  Wat is de aard van het (aansprakelijkheids-) risico?  Vallen -> lichamelijk letsel  Diefstal (eigendommen van leden en/of van de haven)  Kortsluiting -> uitvallende koelkasten -> bederf  Kortsluiting -> brand -> schade haveninventaris 3

4 RIE helpt verder!! RIE waardeert:  Hoe groot is het risico?  “Hoe groot is de kans dat …?”  “Hoe vaak komt het voor dat …?”  Hoe ernstig zijn de gevolgen?  “Zijn er ook mensenlevens bij betrokken?”  “Is de schade onherstelbaar?”  Wat kosten preventieve maatregelen?  “Was het risico eenvoudig te voorkomen?”  “Wat moet je investeren?” 4

5 RIE helpt nog verder!! RIE calculeert het “schade/preventie” ratio = [(kans) x (effect)] / [preventie] RIE zet de ‘schade / preventie ratio’s’ op een rij Dit helpt prioriteiten te kiezen. Moet leiden tot verbeter acties. 5

6 Voorbeelden RIE Geen fietsslot  Diefstal risico: 1 op 25  Waarde fiets: € 1.000,-  Kosten slot: € 25,-  Schade/preventie ratio = (0,04 x 1000)/25 = 1,6 Geen slot op deur  Inbraakrisico: 1 op 1000  Schade: € 8.000  Kosten slot: € 150,-  Schade/preventie ratio = (0,001 x 8000)/150 = 0,05 Dan toch dus eerst maar een fietsslot!!! 6

7 Uitgangspunten Risicoprofielen WSV Peiler Regelgeving  Wetten en verordeningen  Burgerlijk wetboek  Belasting wetgeving  Wet Verontreiniging oppervlakte water, Grondwaterwet, Drinkwaterwet  Wet Milieubeheer  Drank & Horeca wetgeving  Arbo-wet  Eigen reglementen en procedures  Statuten, Huishoudelijk reglement, Jachthaven reglement  Gebruik verenigingseigendommen, visvergunning, langligger afspraken, … Voorwaarden verzekeringspolissen Gezond verstand 7

8 Risicoprofielen Risico gebiedRisico soort onder meerSchade, zoals ParkeerterreinDiefstal/Inbraak voertuigenAansprakelijkheid ClubschipInbraakMaterieel SteigersVallenLichamelijk letsel -> aansprakelijkheid ElektraKortsluiting, brandMaterieel -> aansprakelijkheid Opp. waterVerontreinigingAansprakelijkheid milieuschade DrinkwaterVerontreinigingLichamelijk letsel -> aansprakelijkheid WerkzaamhedenBedrijfsongevallenLichamelijk letsel, materieel Enz. 8

9 Resultaten van RIE RisicowegingPreventie maatregelenAktie Hoog risco - Vallen op steigersOnderhoud en revisie, verlichting, reinheidCommunicatie met gebruikers/leden - Milieu schadeOptimaliseren voorzieningen en middelenHavenbeheer en communicatie - ElektraCommunicatiemiddelen, bel- en meldproceduresOnderhoudsplanning, toedeling van taken - Brand in de havenCheck van beveiligingen, trainingenZorg en verstrekking van middelen Matig risico - DrinkwaterControles en onderhoudOptimaliseren van beheer, lab. analyses - Vaste afvalstoffenAfvalscheidingToezicht door havenbeheer - Calamiteiten in de havenOptimaliseren communicatie, bewegwijzeringVerbeteren van middelen - Brand in clubschipVuurgevaarlijk werk buiten; meldersMiddelen optimaliseren - Ongeval tgv werkzaamhedenMiddelen verstrekken, afspraken, kennisProcedures, instructies, toezicht Gering risico - Algemene zorgplichtInventarisatie, actuele vergunningen, onderhoudCommunicatie met leden - Onderhoud van middelenPlanning van takenOnderhoudsplanning actualiseren 9

10 RIE praktisch Soort risicoAktiesHoe Hoog risco - Vallen op steigers Communicatie met gebruikers/leden Aanduidingen, Schoonmaak, Onderhoud en faseren van vervanging loopvlakdelen - Milieu schade Havenbeheer en communicatieCalamiteitenhoek inrichten, Check van middelen - Elektra Onderhoudsplanning, toedeling van taken Faseren vervanging E-kasten, Jaarlijks onderhoud en controle - Brand in de haven Zorg en verstrekking van middelenCalamiteitenhoek inrichten, Check van middelen, Training Matig risico - Drinkwater Optimaliseren van beheer, lab. analyses Controle tappunten, Gebruik van slangenwagen, Lab. onderzoek, Opvolgen van aanbevelingen - Vaste afvalstoffen Toezicht door havenbeheerInstructies, Afspraken met afvalverwerker - Calamiteiten in de haven Verbeteren van middelenCalamiteitenhoek inrichten, Belpiramide, Procedurele afspraken - Brand in clubschip Middelen optimaliserenCalamiteitenhoek inrichten, Check van middelen, Training - Ongeval tgv werkzaamheden Procedures, instructies, toezichtCheck van middelen, Afspraken, Toegangscontrole Gering risico - Algemene zorgplicht Communicatie met leden(Haven-) reglement, Havenbeheer, Gebruik van site en clubblad - Onderhoud van middelen Onderhoudsplanning actualiserenOpzet van jaarplanning en begroting, Mobiliseren van menskracht 10

11 Vervolgstappen Uitwerken plan van aanpak en verbetervoorstellen Opname in onderhoudsplanning Uitwerken budget voorstellen Opnemen in leden informatie / site / ALV-agenda Evaluaties Terugkoppeling naar hernieuwde inventarisatie 11


Download ppt "Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) bij - een tussenstand - 1."

Verwante presentaties


Ads door Google