De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming Langdurige Zorg Transitie Vivent Thuiszorg Terug naar de Bedoeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming Langdurige Zorg Transitie Vivent Thuiszorg Terug naar de Bedoeling."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming Langdurige Zorg Transitie Vivent Thuiszorg Terug naar de Bedoeling

2 Hervorming langdurige zorg http://www.youtube.com/watch?feature=player _detailpage&v=82c3WTrK99k

3 Ontwikkelingen in de maatschappij Ouderen leven langer De ‘nieuwe oudere’ heeft een andere zorgbehoefte Er komen meer ouderen met relatief zwaardere zorgvraag Er is geen extra budget beschikbaar dus komt de financiering onder druk

4 Visie hervorming langdurige zorg Eigen verantwoordelijkheid van de burger Eigen regie, zelfredzaamheid, samenredzaamheid Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen Lichtere zorgtaken voor familie, buren, mantelzorg Verminderen zwaardere zorg zoals ziekenhuis of verpleeghuis Noodzakelijke ondersteuning en zorg dichtbij, in de eigen leefomgeving.

5 Versterken eigen regie

6 Wetgeving en financiering per 1 januari 2015 AWBZ komt te vervallen Persoonlijke verzorging en verpleging voor thuiszorgcliënten gaat van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) Begeleiding bij zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking gaat naar de Wmo Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met verblijfsindicatie (alleen hogere ZZP’s) ‘Overgangscliënten’ moeten kiezen voor 1 april 2015

7 Wat vraagt dit van de zorg? Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie bij de cliënt Sterkere eerste lijn organiseren, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen Verschuiving rol zorgprofessional: signaleren, voorkomen en coördineren van zorg

8 Wat betekent dit voor Vivent? 10-15 % bezuinigen: € 2,2 miljoen op verzorging thuiszorg en € 0,8 miljoen op begeleiding 10 % meer cliënten Meer voor minder, beter en anders Minder zorgen voor, maar meer zorgen dát

9 Wat betekent dit voor verpleging en verzorging? Financiering van Thuiszorg in drie segmenten: Segment 1: Signalering in de wijk – Niet toewijsbare zorg – Preventie, signaleren zorgvragen, netwerken en contacten – Vergoeding op basis van soort wijk en bewoners

10 Wat betekent dit voor verpleging en verzorging? Segment 2: Toewijsbare zorg – Verpleging en verzorging direct geleverd aan de cliënt – Coachen, casemanagement – Vast bedrag voor elke zorgcategorie Segment 3: Beloning – Afspraken over resultaten tussen zorgverzekeraar en zorgorganisatie

11 Wat betekent dit voor de wijkverpleegkundige?

12 Nadruk op coördineren, signaleren, coachen, preventie, instructie mantelzorg Indicatie niet meer via CIZ, maar via wijkverpleegkundige In elk team minimaal één wijkverpleegkundige niveau 5 Scholing voor wijkverpleegkundigen in indiceren

13 Wat betekent dit voor de verzorgenden (1 t/m 3)? Lichtere zorgtaken overgenomen door mantelzorgers of eigen netwerk cliënt 10% minder inzet van zorguren

14 Wat betekent dit voor de cliënt? Onduidelijkheid en onzekerheid Krijg ik nog wel zorg? En zo ja, wat en door wie? Wat gaat het kosten? De rol van de Vivent medewerker Iedere cliënt wordt gescreend op ‘overbodige zorg’

15 Wat vraagt dit van de teams? Nadenken over de samenstelling van het team Nadenken over de wijze van verminderen van de uren Met cliënten in gesprek gaan

16 Wat vraagt dit van de teams? Hoe kom je tot minder uren en meer cliënten Contracturen: geen meeruren en geen minuren Stoppen met inhuur flex (Allcare) Andere ideeën om aantal uren persoonlijke verzorging terug te brengen Maak gebruik van ondersteuning van coaches, Vraagbaak, Kennisplein en managers

17 Wat vraagt dit van de ondersteuning? Werkgroep met afvaardiging MT, Vraagbaak, Coaches, Kennisplein, Opleidingen, Communicatie Klankbordgroep van zorgmedewerkers Coaches op de hoogte van inhoud, coachen en steunen de teams Vraagbaak ondersteunt, signaleert controleert en borgt; samen met teams het proces inrichten Kennisplein levert inhoudelijke kennis en kijkt naar aanpassingen procedure en protocollen Opleidingen voor wijkverpleegkundigen en handreikingen communicatie naar cliënt Heldere communicatie is essentieel

18 Driehoek: cliënt – medewerkers – bedrijfsvoering We blijven werken in de bedoeling Begroting per team; begrijpelijk en haalbaar Wat mogen we inzetten aan zorguren Wat mogen we inzetten aan personeel Dashboard om te volgen of resultaten gehaald worden

19 Hoe nu verder? Wat gaan jullie doen? Hoe gaan jullie dit met elkaar doen? – Gebruik maken van elkaars kwaliteiten – Borging kwaliteit van zorg Wat heb je hiervoor nodig? Hoe ziet de organisatie dit terug?


Download ppt "Hervorming Langdurige Zorg Transitie Vivent Thuiszorg Terug naar de Bedoeling."

Verwante presentaties


Ads door Google