De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Fondsenwerving. Programma : 19.30 Gerda Wessels: Subsidievormen CultuurSchakel 19.45Michel Nivard/Corien Bosch: - Wat is Fonds 1818? - Waar moet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Fondsenwerving. Programma : 19.30 Gerda Wessels: Subsidievormen CultuurSchakel 19.45Michel Nivard/Corien Bosch: - Wat is Fonds 1818? - Waar moet."— Transcript van de presentatie:

1 workshop Fondsenwerving

2 Programma : 19.30 Gerda Wessels: Subsidievormen CultuurSchakel 19.45Michel Nivard/Corien Bosch: - Wat is Fonds 1818? - Waar moet een projectplan aan voldoen? 20.45Pauze (optioneel) 21.00Vervolg Michel en Corien 22.00Einde

3 Subsidieregeling Haagse amateurkunst

4 Basisbeginselen aanvrager is een stichting of vereniging aanvrager en uitvoerenden zijn Haags uitvoeringen zijn in Den Haag kernwoorden: podiumkunst en amateur toegevoegde waarde voor amateur/publiek

5 Huidige regeling: 3 vormen basissubsidie uitvoeringssubsidie projectsubsidie

6 Basissubsidie Bijdrage in de kosten van honorarium artistieke leiding + zaalhuur t.b.v. repetities Uitvoering-/Projectsubsidie Bijdrage in de kosten die je maakt voor een uitvoering

7 Verschillen uitvoerings- en projectsubsidie uitvoering heffing entree verplicht geen inhoudelijke kwaliteitseisen rekensom: 75% v.h. tekort / max. 2x recette aanvragen worden behandeld door subsidieloket van CultuurSchakel als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je subsidie (hoogte hangt o.a. af van het beschikbare budget) project entree niet noodzakelijk moet toegevoegde waarde hebben voor publiek en/of deelnemers artistiek/inhoudelijk kwaliteitsbevorderend, vernieuwend, multidisciplinair eenmalig karakter co-financiering/eigen middelen vereist projectplan verplicht projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie als de commissie het project afwijst, ontvang je niets

8 Projectsubsidie-aanvraag: Aanvraagformulier projectsubsidie (via website) Uittreksel KvK en Statuten Projectplan, met daarin o.a. Projectbeschrijving Artistieke visie en realisatie; artistieke leiding (kwalificaties/cv’s) Communicatieplan Begroting en dekkingsplan Goed duidelijk maken wat het aandeel is van de amateurs in het project en hoe de werving van deelnemers en publiek gebeurt

9 Subsidie is niet voor: binnenschoolse uitvoeringen uitvoeringen van dans-, theater- en muziekscholen die binnen het lesprogramma vallen projecten die (indirect) worden gefinancierd door de gemeente Den Haag welzijnsprojecten

10 Nieuwe regeling gaat in per 1-1-2017 (= aanvraag 1 sept. 2016) 2 vormen: Basissubsidie en Presentatiesubsidie belangrijkste verschillen t.o.v. huidige regeling: uitvoering- en projectsubsidie wordt samengevoegd: Presentatiesubsidie subsidiebedrag is in principe nooit hoger dan de contributie (basis) of de entree (presentatie) voor projecten met een tekort hoger dan € 10.000 moet altijd een projectplan ingediend worden en deze aanvraag wordt beoordeeld door een externe commissie vragen stellen over de nieuwe regeling: op 15 maart, 16.00-19.00 u en 18 maart, 15.00-18.00 u. Graag vooraf aanmelden via subsidie@cultuurschakel.nl

11 Praktisch Waar vind ik de regelingen? Hoe vraag ik subsidie aan? Op www.cultuurschakel.nl onder de kop Subsidieloket (https://cultuurschakel.nl/amateurkunst/subsidieloket)www.cultuurschakel.nlhttps://cultuurschakel.nl/amateurkunst/subsidieloket m.b.v. aanvraagformulieren via de website van CultuurSchakel Deadlines:Basissubsidie: 1 maart (voor het jaar ervoor) Uitvoeringsubsidie: 1 mei (voor uitvoeringen in juli t/m december) en 1 november (uitvoeringen in januari t/m juni) Projectsubsidie: 1 januari (projecten in mei t/m augustus); 1 mei (projecten in september t/m december); 1 september (januari t/m april) Contact:Subsidieloket: subsidieloket@cultuurschakel.nlsubsidieloket@cultuurschakel.nl Els Hogendoorn: elshogendoorn@cultuurschakel.nl | 06 – 46 94 16 47elshogendoorn@cultuurschakel.nl Gerda Wessels: gerdawessels@cultuurschakel.nl | 06 – 46 94 16 44gerdawessels@cultuurschakel.nl


Download ppt "Workshop Fondsenwerving. Programma : 19.30 Gerda Wessels: Subsidievormen CultuurSchakel 19.45Michel Nivard/Corien Bosch: - Wat is Fonds 1818? - Waar moet."

Verwante presentaties


Ads door Google