De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda locatie 3 ■ Sociaal veilig ontwerp en beheer ■ Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing ■ Technische veiligheid ■ Beheer en onderhoud ■ Kosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda locatie 3 ■ Sociaal veilig ontwerp en beheer ■ Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing ■ Technische veiligheid ■ Beheer en onderhoud ■ Kosten."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda locatie 3 ■ Sociaal veilig ontwerp en beheer ■ Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing ■ Technische veiligheid ■ Beheer en onderhoud ■ Kosten

2 Sociaal veilig ontwerp en beheer Beoordeling varianten locatie 3 10 oktober 2013 Paul van Egmond Tobias Woldendorp

3 Context sociale veiligheid ■ Vervolgroute vanaf westkant ■ Bundelen verkeersstromen in het donker

4 Criteria sociaal veilig ontwerp en beheer ■ Zichtbaarheid: sociale ogen, zichtlijnen, gelijkmatig, voorkomen schijnveiligheid ■ Toegankelijkheid: vluchtwegen, surveillance, bereikbaarheid ■ Eenduidigheid: mijn en dijn, wat is van wie, wie is waarvoor verantwoordelijk ■ Aantrekkelijkheid: ontwerp, beheer, schoon, heel en gebruiksvriendelijk, maar ook aantrekkingskracht op hangjeugd

5

6 Locatie 3 Alternatieve verbinding op de Punt 3 varianten

7 Variant: cabine met bedienaar ■ Positieve beoordeling SVOB ■ Het grootste risico: gebrek aan sociale controle wachtenden.

8 Variant: cabine zonder bedienaar ■ Negatieve beoordeling ■ Grootste risico’s: gebrekkige sociale controle, een beperkte gebruiksvriendelijkheid, vandalisme en kolonisatie

9 Variant: trap met lift ■ Neutrale beoordeling ■ Grootste risico: gebrek aan sociale controle wachtenden. Wel kleiner dan bij de gondel omdat de wachttijd korter zal zijn. Nadeel: geen sociale controle van een bedienaar ■ Risico kolonisatie en vandalisme is hoger

10 Oordeel varianten locatie 3 ■ Varianten met bedienaar komen positief uit de bus: sociale controle is belangrijk op afgelegen plek. ■ Dezelfde varianten komen er zonder bedienaar slecht vanaf: geen sociale controle in afgesloten ruimten, wachten, geen hulp, groot risico vandalisme/ graffiti/ vervuiling/ kolonisatie. ■ Beoordeling overige varianten zit hier tussenin: neutraal.

11 Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing Criteria: ■ Ruimtebeslag in relatie tot kappen van bomen ■ Impact vormgeving constructie ■ Uitzicht in relatie tot landschap ■ Logica voor vervolgroutes ■ Verlichting en consequenties landschap en ecologie

12 Twee hoofdgroepen ■ Staketsel met tuien ■ Permanent brugdek De eerste heeft minder impact op zichtlijnen over het Amsterdam-Rijnkanaal en is daarom positief beoordeeld. Permanent brugdek kan echter als voordeel hebben dat bijvoorbeeld een roltrap een goede oriëntatie op de vervolgroute geeft.

13 Locatie 6 Traditionele brug ten zuiden van Nigtevecht 4 varianten

14

15 Aannames ■ De aanlandingen bestaan uit grondlichamen en niet uit ‘pootjes’ waar je doorheen kunt kijken. ■ De grondlichamen krijgen beperkte opgaande beplanting waardoor personen die erop fietsen of lopen altijd in het zicht zijn van mensen in de buurt. ■ Aan de zuidkant van de betonfabriek worden woningen gebouwd.

16 Variant 1: parallel aan de dijk ■ Zichtbaarheid: lage score. Aan beide zijden van het kanaal komen de gebruikers ver van sociale ogen van de brug. Tevens blokkeren de taluds zichtlijnen naar de kanaaldijk oost. ■ De variant scoort wel goed op de andere drie criteria van sociaal veilig ontwerp en beheer, o.a. geen aanleiding kolonisatie.

17 Variant 2: haarspeld ■ Gemiddelde beoordeling. Zicht boerderij, dorp. ■ De scherpe haarspeldbocht heeft nadelen op alle vier de criteria.

18 Variant 3: naar Vreelandseweg ■ Positieve beoordeling. Rijden richting sociale ogen, maar verder van boerderij. Restruimtes nadeel ■ Op het gebied van zichtbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid scoort deze variant relatief goed, met name door de aanlanding aan de oostzijde.

19 Variant 4: slinger ■ Beste beoordeling. Combinatie boerderij en sociale ogen oostzijde. Natuurlijke snelheidsremmer. ■ Op alle criteria van veilig ontwerp en beheer scoort deze variant relatief goed, met name door de positieve aspecten die de slinger met zich meebrengt.


Download ppt "Agenda locatie 3 ■ Sociaal veilig ontwerp en beheer ■ Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing ■ Technische veiligheid ■ Beheer en onderhoud ■ Kosten."

Verwante presentaties


Ads door Google