De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 13252-WRG p BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014

2 pagina 1 p BB Inhoudsopgave 1.Opzet onderzoek 2.Uitkomsten 3.Belangrijkste conclusies

3 pagina 2 p BB Woningmarktonderzoek 2014 Verleden Verhuisbewegingen en Pendelstromen (CBS) Heden Huidige stand, recente en gewenste verhuizingen (enquête respondenten) Toekomst Projectie woningmarkt en behoefte wonen met zorg (ABF) Positie Velsen binnen regio Huishoudens en woningen Doelgroepen en wonen met zorg Tevredenheid woning en buurt Verhuizingen Woonwensen Nieuw toewijzingssysteem corporaties Prognose woningvraag Ontwikkeling doelgroepen huurbeleid Behoefte wonen met zorg, naar zwaarte

4 pagina 3 p BB Inhoudsopgave 1.Opzet onderzoek 2.Uitkomsten 3.Belangrijkste conclusies  Positie Velsen in de regio  Huidige situatie  Huishoudens  Woningen  Sociale huursector  Wonen met Zorg  Recente verhuizingen  Gewenste verhuizingen  Middellange termijn verkenningen  Woningmarkt  Wonen met zorg

5 pagina 4 p BB Positie Velsen: bevolking Verandering bevolking = geboorte - sterfte + vestigers* - vertrekkers* * binnen en buitenland  Sterkste positieve relatie (Velsen in): Haarlem  Sterkste negatieve relatie (Velsen uit): Beverwijk, Heemskerk Bron: CBS

6 pagina 5 p BB Positie Velsen: pendelstromen  Velsen naar andere gemeenten:  Belangrijkste stromen  Haarlem (6.400)  Amsterdam (3.500)  Haarlemmermeer (2.500)  Beverwijk (2.000)  Andere gemeente naar Velsen:  Belangrijkste stromen  Beverwijk (2.900)  Heemskerk (2.500)  Haarlem (2.200)  Alkmaar (1.400)

7 pagina 6 p BB Opbouw huishoudens

8 pagina 7 p BB Opbouw huishoudens per wijk  Bovengemiddeld % alleenstaanden: IJmuiden-West, IJmuiden-Noord, Velsen-Noord  Bovengemiddeld % Gezinnen: Velserbroek, Santpoort-Noord  Bovengemiddeld % 65-plus: Velsen-Zuid, Santpoort, Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % EC-doelgroep: Velsen-Noord, IJmuiden (N,Z,W), Zee- en Duinwijk

9 pagina 8 p BB Woningvoorraad Verschillen tussen wijken:  Bovengemiddeld % meergezins: IJmuiden (N/W/Z), Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % huur: Velsen-Noord, IJmuiden (N/W/Z), Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % koop > : Velsen-Zuid / Driehuis, Santpoort, Velserbroek

10 pagina 9 p BB EC-doelgroep en kernvoorraad  Achtergrond EC-doelgroep  Afspraak Regering en EC inzake staatsteun woningcorporaties  Per 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van hun sociale huurvoorraad toewijzen aan de doelgroep voor sociale huur  Grens bruto huishoudinkomen ‘EC’-doelgroep: € (2014: € )  Sociale huurwoning: woning van corporatie met een huur tot de liberalisatiegrens  Aantallen  EC-doelgroep: huishoudens, waarvan in huurwoningen, waarvan in sociale huurwoningen (90%)  Sociale huurvoorraad: woningen (‘kernvoorraad’), waarvan bewoond door niet-EC-doelgroep (19%) > goedkope scheefheid  Verwachting: toename van ca huishoudens, waarvan +/- helft in huur  Wijk met hoog % goedkope scheefheid: Velserbroek (35%)

11 pagina 10 p BB Wonen met zorg: huishoudens en woningen  Over het algemeen geldt: zwaardere beperking, in meer toegankelijke woning  Maar ook behoorlijke mismatch  Behoefte anno nu  900 nultredenwoningen ‘teveel’  300 toegankelijk+ te weinig  Behoefte neem toe (tot 2025)  Oorzaken: vergrijzing en extramuraliseringsbeleid  geschikte woningen (nultreden, ouderenwoning) en +140 verzorgd wonen *: Heeft betrekking op verzorgd wonen + wonen met diensten.

12 pagina 11 p BB Verhuizingen  Aandeel recent (<2 jaar) verhuisde huishoudens gedaald van 14 naar 12%.  Vooral minder doorstromers uit koopwoningen … hoog aandeel gezinnen, paren van middelbare leeftijd  Redenen: crisis woningmarkt (verkopen eigen woning, vertrouwen koopmarkt, vertrouwen koopmarkt)  Starters en huurders juist meer verhuisd

13 pagina 12 p BB Verhuizingen naar inkomensgroepen huurbeleid

14 pagina 13 p BB Verhuisplannen  Huishoudens: 18% / Potentiele starters 47%  2009: Huishoudens 23%  Geen ‘uitstel maar afstel’ (?) *: Inwonende personen van 17 jaar en ouder

15 pagina 14 p BB Gewenste verhuisbeweging (van/naar woningmarktsegment)  Alle huishoudens  Doelgroepen huurbeleid

16 pagina 15 p BB Gewenste verhuizing: kernen per segment  Sociale huur / goedkope koop: IJmuiden  Dure huur / dure koop: Santpoort, Velserbroek

17 pagina 16 p BB Gewenste locatie nieuwe woning  Verlaters:  Haarlem / Zuid-Kennemerland zijn populair  Redenen: (1) werk/studie, (2) woning, (3) woonomgeving

18 pagina 17 p BB Spanning op de markt: vraag versus aanbod

19 pagina 18 p BB Conclusies  Huurbeleid  Kernvoorraad voldoende groot voor EC-doelgroep  Maar circa 20% woont scheef  Ontwikkeling EC-doelgroep: totaal: ; +800 in huur  Doorstroming te stimuleren door inkomensafhankelijke huurbeleid  Wonen met zorg  Op dit moment behoefte aan zwaardere vormen; nultreden (ruim) voldoende  Tot 2025 forse toename verzorgd en aangepast wonen:  Verhuizingen  Minder verhuizingen; vooral vanuit koop > geen grote inhaalslag verwacht  Toewijzing EC-doelgroep boven 90%  Middeninkomens alle segmenten, vooral vrije sector huur en goedkope koop  Spanning grootst op sociale huur en goedkope koop (veelal starters) > vooral eengezins


Download ppt "13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google