De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014

2 pagina 1 p2014-0057BB Inhoudsopgave 1.Opzet onderzoek 2.Uitkomsten 3.Belangrijkste conclusies

3 pagina 2 p2014-0057BB Woningmarktonderzoek 2014 Verleden Verhuisbewegingen en Pendelstromen (CBS) Heden Huidige stand, recente en gewenste verhuizingen (enquête 4.000 respondenten) Toekomst Projectie woningmarkt en behoefte wonen met zorg (ABF) Positie Velsen binnen regio Huishoudens en woningen Doelgroepen en wonen met zorg Tevredenheid woning en buurt Verhuizingen Woonwensen Nieuw toewijzingssysteem corporaties Prognose woningvraag Ontwikkeling doelgroepen huurbeleid Behoefte wonen met zorg, naar zwaarte

4 pagina 3 p2014-0057BB Inhoudsopgave 1.Opzet onderzoek 2.Uitkomsten 3.Belangrijkste conclusies  Positie Velsen in de regio  Huidige situatie  Huishoudens  Woningen  Sociale huursector  Wonen met Zorg  Recente verhuizingen  Gewenste verhuizingen  Middellange termijn verkenningen  Woningmarkt  Wonen met zorg

5 pagina 4 p2014-0057BB Positie Velsen: bevolking 2004 - 2012 Verandering bevolking = geboorte - sterfte + vestigers* - vertrekkers* * binnen en buitenland  Sterkste positieve relatie (Velsen in): Haarlem  Sterkste negatieve relatie (Velsen uit): Beverwijk, Heemskerk Bron: CBS

6 pagina 5 p2014-0057BB Positie Velsen: pendelstromen 2004 - 2012  Velsen naar andere gemeenten: 19.000  Belangrijkste stromen  Haarlem (6.400)  Amsterdam (3.500)  Haarlemmermeer (2.500)  Beverwijk (2.000)  Andere gemeente naar Velsen: 17.900  Belangrijkste stromen  Beverwijk (2.900)  Heemskerk (2.500)  Haarlem (2.200)  Alkmaar (1.400)

7 pagina 6 p2014-0057BB Opbouw 30.100 huishoudens

8 pagina 7 p2014-0057BB Opbouw huishoudens per wijk  Bovengemiddeld % alleenstaanden: IJmuiden-West, IJmuiden-Noord, Velsen-Noord  Bovengemiddeld % Gezinnen: Velserbroek, Santpoort-Noord  Bovengemiddeld % 65-plus: Velsen-Zuid, Santpoort, Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % EC-doelgroep: Velsen-Noord, IJmuiden (N,Z,W), Zee- en Duinwijk

9 pagina 8 p2014-0057BB Woningvoorraad Verschillen tussen wijken:  Bovengemiddeld % meergezins: IJmuiden (N/W/Z), Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % huur: Velsen-Noord, IJmuiden (N/W/Z), Zee- en Duinwijk  Bovengemiddeld % koop > 200.000: Velsen-Zuid / Driehuis, Santpoort, Velserbroek

10 pagina 9 p2014-0057BB EC-doelgroep en kernvoorraad  Achtergrond EC-doelgroep  Afspraak Regering en EC inzake staatsteun woningcorporaties  Per 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van hun sociale huurvoorraad toewijzen aan de doelgroep voor sociale huur  Grens bruto huishoudinkomen ‘EC’-doelgroep: € 33.000 (2014: € 34.678)  Sociale huurwoning: woning van corporatie met een huur tot de liberalisatiegrens  Aantallen  EC-doelgroep: 13.780 huishoudens, waarvan 9.320 in huurwoningen, waarvan 8.350 in sociale huurwoningen (90%)  Sociale huurvoorraad: 10.260 woningen (‘kernvoorraad’), waarvan 1.920 bewoond door niet-EC-doelgroep (19%) > goedkope scheefheid  Verwachting: toename van ca. 1.500 huishoudens, waarvan +/- helft in huur  Wijk met hoog % goedkope scheefheid: Velserbroek (35%)

11 pagina 10 p2014-0057BB Wonen met zorg: huishoudens en woningen  Over het algemeen geldt: zwaardere beperking, in meer toegankelijke woning  Maar ook behoorlijke mismatch  Behoefte anno nu  900 nultredenwoningen ‘teveel’  300 toegankelijk+ te weinig  Behoefte neem toe (tot 2025)  Oorzaken: vergrijzing en extramuraliseringsbeleid  +1.000 geschikte woningen (nultreden, ouderenwoning) en +140 verzorgd wonen *: Heeft betrekking op verzorgd wonen + wonen met diensten.

12 pagina 11 p2014-0057BB Verhuizingen  Aandeel recent (<2 jaar) verhuisde huishoudens gedaald van 14 naar 12%.  Vooral minder doorstromers uit koopwoningen … hoog aandeel gezinnen, paren van middelbare leeftijd  Redenen: crisis woningmarkt (verkopen eigen woning, vertrouwen koopmarkt, vertrouwen koopmarkt)  Starters en huurders juist meer verhuisd

13 pagina 12 p2014-0057BB Verhuizingen naar inkomensgroepen huurbeleid

14 pagina 13 p2014-0057BB Verhuisplannen  Huishoudens: 18% / Potentiele starters 47%  2009: Huishoudens 23%  Geen ‘uitstel maar afstel’ (?) *: Inwonende personen van 17 jaar en ouder

15 pagina 14 p2014-0057BB Gewenste verhuisbeweging (van/naar woningmarktsegment)  Alle huishoudens  Doelgroepen huurbeleid

16 pagina 15 p2014-0057BB Gewenste verhuizing: kernen per segment  Sociale huur / goedkope koop: IJmuiden  Dure huur / dure koop: Santpoort, Velserbroek

17 pagina 16 p2014-0057BB Gewenste locatie nieuwe woning  Verlaters:  Haarlem / Zuid-Kennemerland zijn populair  Redenen: (1) werk/studie, (2) woning, (3) woonomgeving

18 pagina 17 p2014-0057BB Spanning op de markt: vraag versus aanbod

19 pagina 18 p2014-0057BB Conclusies  Huurbeleid  Kernvoorraad voldoende groot voor EC-doelgroep  Maar circa 20% woont scheef  Ontwikkeling EC-doelgroep: totaal: +1.500; +800 in huur  Doorstroming te stimuleren door inkomensafhankelijke huurbeleid  Wonen met zorg  Op dit moment behoefte aan zwaardere vormen; nultreden (ruim) voldoende  Tot 2025 forse toename verzorgd en aangepast wonen: + 1.150  Verhuizingen  Minder verhuizingen; vooral vanuit koop > geen grote inhaalslag verwacht  Toewijzing EC-doelgroep boven 90%  Middeninkomens alle segmenten, vooral vrije sector huur en goedkope koop  Spanning grootst op sociale huur en goedkope koop (veelal starters) > vooral eengezins


Download ppt "13252-WRG p2014-0057BB Uitkomsten Woningmarktonderzoek 2014 Berry Blijie - ABF Research IJmuiden, oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google