De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Makkum 18 januari 2016 Ks presentatie Kosta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Makkum 18 januari 2016 Ks presentatie Kosta."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Makkum 18 januari 2016 Ks presentatie Kosta

2 Feestelijke opening Makkumerdiep

3 Wie vormen het platform Kosta? Duurzaam van Kornwerderzand tot Stavoren. Opgericht door vertegenwoordigers van: Plaatselijk Belang Makkum Ondernemersvereniging Makkum Vereniging van bedrijven Makkum Participatie vanuit andere kernen welkom!

4 Waarom platform Kosta? Duurzaam van Kornwerderzand tot Stavoren. Opgericht vanwege: Mogelijke grootschalige opwekking windenergie Ontwikkelingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Te nemen peilbesluit IJsselmeer Gevolgen voor de Friese IJsselmeerkust (flexibel peilbeheer/ peilfluctuaties op- afwaaien). Diverse sociaal- economische en fysische ontwikkelingen in het IJsselmeergebied.

5 Doel platform Kosta? Duurzaam van Kornwerderzand tot Stavoren. Doelstelling Kosta: Duurzame herontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust. Economie: Beschermen en versterken van werkgelegenheid Mienskip: Duurzaam investeren in Mienskip Ecologie: Slim investeren in ecologie

6 Versterken en beschermen werkgelegenheid Verruiming sluis Kornwerderzand. Verruiming en op diepte houden van vaarwegen. Bron: www.deafsluitdijk.nl Ondernemers Workum roepen om ‘tweede pier’ voor de kust’. Bron LC oktober’15

7 Duurzaam investeren in de Mienskip Kernen aan de IJsselmeerkust delen direct mee uit de inkomsten windmolenplannen. (oprichten gemeenschapsfondsen) Lokaal beheer en zeggenschap over de gemeenschapsfondsen.

8 Slim investeren in ecologie Van belang omdat: Buitendijkse (Natura2000) gebieden in de toekomst risico lopen op: Overstroming (duur, frequentie en tijdstip) Golfoverslag/ golfafslag Verstoring ecologische structuur

9 Versterken natuurwaarden IJsselmeergebied Nieuwe elementen toevoegen aan het gebied passend bij het karakter van het IJsselmeer/ Natura2000 gebied. waardoor Negatieve effecten van o.a. flexibel peilbeheer, erosie IJsselmeerkust en opwekking van windenergie worden tegengegaan/ verzacht. combineren Aanvulling op de natuurontwikkeling rondom De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). einddoel Waarde toevoegen op recreatief en ecologisch gebied (Building with Nature principe). Te bereiken door:

10 Behouden van landschappelijke waarden (doorzichten). Zachtere overgang naar een eventueel windturbinepark. Versterken ecologische kwaliteit (input natuurorganisaties). Versterken watersport- en dagrecreatie (input watersportorganisaties). Recreatieve vaarverbinding Workum- Makkum. Economische impuls recreatieve sector en detailhandel. Wensen & randvoorwaarden Geen afname waterkwaliteit/ capaciteit waterberging. Erosiekracht van de golven reduceren. Elke gebruiker krijgt de ruimte Veiligheid gebruikers waarborgen. Gedeeld gebruik recreatie/ natuur.

11 Makkumer Lagune

12 Geeft bescherming, versterkt en creëert nieuwe kansen voor de Friese IJsselmeerkust. Eilanden bieden mogelijkheden tot invulling van diverse biomen (versterking ecologische structuur). Uitbreiding in zuidelijke richting is mogelijk (aanvullend onderzoek vereist). Makkumer Lagune Bron: Haalbaarheidsonderzoek Makkumer Lagune

13 “Building with Nature” kan als leidraad dienen voor een duurzame ontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust. Nieuwe vormen van watersport mogelijk in de Makkumer Lagune. Actieve watersporter is groeiende doelgroep (bron: Hiswa). Nieuwe vormen van kleinschalig, duurzaam, autarkisch recreatie mogelijk maken. Natuurontwikkeling kan leiden tot aanvaardbaar compromis. Makkumer Lagune Bron: Kat Architecten Sneek

14 Versterking interactie overige watersportgebieden. Consolideren (internationaal) watersportpositie. IJsselmeerkust (internationaal) promoten als innovatieve, duurzame en energieke regio. Makkumer Lagune

15

16 Bedankt voor uw belangstelling Raadpleeg voor meer informatie de website van Kosta: www.platformkosta.nl


Download ppt "Welkom Makkum 18 januari 2016 Ks presentatie Kosta."

Verwante presentaties


Ads door Google