De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Volgende maand beginnen de vieringen voor 200 jaar Koninkrijk. Op1 december 1813 werd een zekere Willem, zoon van stadhouder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Volgende maand beginnen de vieringen voor 200 jaar Koninkrijk. Op1 december 1813 werd een zekere Willem, zoon van stadhouder."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentearchief Barneveld

2 Vraag 1 Volgende maand beginnen de vieringen voor 200 jaar Koninkrijk. Op1 december 1813 werd een zekere Willem, zoon van stadhouder Willem V, uitgeroepen tot soeverein vorst. Maar wanneer werd het Koninkrijk nu werkelijk gesticht? A.13 juli 1810 B.16 maart 1815 C.25 augustus 1830 D.30 november 1813

3 Vraag 2 De Veluwse kerkhervormer Joannes Anastasius Veluanus werd omstreeks 1520 geboren op een boerderij bij Stroe. Welke boerderij was dit (waarschijnlijk)? A.Heilwegengoed B.De Groote Stroet C.Hooimansgoed D.De Steeg Voorblad van Der Leken Wechwyser, door Anastasius Veluanus

4 Vraag 3 Vorsten komen tegenwoordig heel wat vaker in contact met “het volk” dan vroeger. Welk lid van het Koninklijk Huis bracht in de 20 e eeuw de meeste bezoeken aan de gemeente Barneveld? A.Hendrik B.Juliana C.Bernhard D.Wilhelmina

5 Vraag 4 U ziet hier één van de grafheuvels uit de Bronstijd die ten westen van Garderen, bij Bergsham, liggen. Hoeveel grafheuvels lagen hier oorspronkelijk? A.7 B.6 C.5 D.4

6 Vraag 5 In 1271 werd Tebaldo Visconti gekozen tot paus Gregorius X. Hoe lang hadden de kardinalen nodig om tot deze keuze te komen? A.3 dagen B.3 weken C.3 maanden D.3 jaar

7 Vraag 6 In welk dorp stond deze pastorie? A.ZwartebroekB. Voorthuizen C. KootwijkD. Barneveld

8 Op de grens van de gemeenten Barneveld en Amersfoort ligt de zogenoemde Juliusput. Dit meertje is maar liefst 16 meter diep. Hoe is deze plas ontstaan? Vraag 7 A.Door veenontginning B.Het is een pingo-ruïne C.Door zandafgraving D.Het is een zinkgat (sinkhole)

9 Vraag 8 De huidige burgemeester, Asje van Dijk, is de 13 e in de gemeente Barneveld sinds de invoering van de Mairie (gemeente) in 1811. Welk van de volgende burgemeesters zat het langst in zijn ambt?

10 A. Carl Erich Eberhart Kuntze B. Johannes Barend Mettenbrinck C. Joachim Westrik D. Koert van Diepeningen

11 Vraag 9 Velen van u hebben nog geleerd dat de Bataven ooit de Rijn afzakten en bij Lobith ons land binnenkwamen. Aan dat verhaal wordt nu nog maar weinig waarde gehecht. A.Eijsden B.Wernhout C.Eede D.Lobith In het Rampjaar 1672 werd de Republiek van vier kanten aangevallen. Waar trokken de Franse troepen ons land binnen? Overgave van de stad Utrecht aan de Fransen, juli 1672

12 Vraag 10 Soms komt een volk in opstand tegen zijn vorst. In 1830 was dit het geval in België. De Belgen waren het zat om in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een ondergeschikte rol te spelen. Op 25 augustus lokte een uitvoering van een opera in Brussel een opstand uit onder de Franstalige burgerij. Algemeen wordt dit gezien als het startsein van de Belgische Opstand die uiteindelijk zou leiden tot de onafhankelijkheid van België in 1833. Welke opera werd er uitgevoerd? A.De Stomme van Portici B.De Barbier van Sevilla C.De Maagd van Orléans D.De Koningin van Lombardije

13 Voordat het Huis van Oranje de troon besteeg, hadden “we” al een andere koning gehad, namelijk Lodewijk Napoleon. Hij zou op weg van Het Loo wel eens hebben overnacht in een Voorthuizense herberg. Welke? Vraag 11 A.Het Utrechts-Deventerse Posthuis (Zandbergen) B.De Moriaan C.Het Hamburger Posthuis (De Vergulde Wagen) D.De Posthoorn Lodewijk Napoleon

14 Vraag 12 Van 1903 tot en met 1919 heeft er in Kootwijkerbroek een coöperatieve zuivelfabriek bestaan. Welke naam droeg deze fabriek? A.De Stoom B.De Eendracht C.Concordia D.De Hoop

15 2013 is uitgeroepen tot het jaar van de Barnevelder! Vraag 13 A.1871 B.1913 C.1921 D.1952 De Barnevelder kip, welteverstaan. Halverwege de 19 e eeuw begon men met het kruisen van verschillende rassen. Maar wanneer zijn de raskenmerken van De Barnevelder eigenlijk officieel vastgelegd?

16 Vraag 14 In het jaar 1132 gaf de Utrechtse bisschop vergunning tot het ontginnen van veengronden in het gebied van de huidige gemeente Barneveld. In de oorkonde waarin deze vergunning verleend wordt, staat het als volgt: “de grens van dat land ligt tussen Grauwenveen en de rivier”. A.Kootwijk B.Zwartebroek C.Voorthuizen D.Kootwijkerbroek Bij welk huidig dorp was dit?

17 Vraag 15 De gemeente Barneveld kent vier bedrijven die hofleverancier zijn. Welke van de onderstaande vier is dat NIET? A.Broekhuis Mode B.Schildersbedrijf Guldie C.Van de Fliert IJzerwaren D.Boekhandel Romijn

18 Vraag 16 A.Door de wind en een slecht functionerend anker dreigde zijn schip in handen van de Antwerpse arbeiders te vallen B.Hij hoorde dat Nederland de Belgische onafhankelijkheid had erkend C.Zijn bemanningsleden waren in opstand gekomen en dreigden hem overboord te gooien D.Een zeeroversschip dreigde zijn schip te enteren ‘Dan liever de lucht in!’ In 1831, tijdens de Belgische Opstand, blies de Nederlandse kanonneerbootcommandant Jan van Speijk zijn boot op. Waarom deed hij dit? Jan van Speijk

19 Vraag 17 Tijdens de Reformatie in de 16 e eeuw is Barneveld overgegaan tot het protestantisme. Katholicisme werd in de Republiek verboden. Pas na de komst van de Fransen in 1795 werd vrijheid van godsdienst ingesteld. Wie was de eerste pastoor in Barneveld na de gelijkstelling voor katholieken? A.Pastoor Gowthorpe B.Pastoor Hoogeboom C.Pastoor Ten Brink D.Pastoor Cremer Sint-Catharinakerk Barneveld

20 Vraag 18 Bij welk dorp in de gemeente ligt het Prins Hendrikbos? A.Stroe B.Kootwijk C.Garderen D.De Glind

21 Vraag 19 Op 4 april 1938 plantten leerlingen van de Julianaschool een boom aan de Gasthuisstraat in Barneveld ter ere van…? A.De geboorte van een prinsesje B.Nationale Boomfeestdag C.Het huwelijk van Juliana en Bernhard D.Het 40-jarig jubileum van Wilhelmina

22 Vraag 20 In een toeristische gids voor Barneveld van rond het jaar 1900 staat een wandeling die onder andere langs het park De Plantage voert. Wat ligt er tegenwoordig op die plek? A.Een park B.Een woonwijk C.Een begraafplaats D.Een winkelcentrum

23 Vraag 21 In Nederland gaan wij binnenkort vieren dat wij sinds 1813 een koninkrijk zijn. Toch is het Wilhelmus pas sinds 1932 ons volkslied. Welk lied was het daarvoor? A.Merck toch hoe sterck B.Wien Neêrlands bloed C.Aan de blanke top der duinen D.Op naar het licht Nederlands hockeyteam luistert naar het volkslied

24 In maart is er voor het eerst een kardinaal uit Latijns-Amerika verkozen tot paus. Wie was de enige uit de Nederlanden afkomstige paus? Vraag 22 A.Julius II (1503-1513) B.Leo X (1513-1521) C.Adrianus VI (1522-1523) D.Clemens VII (1523-1534) Paus Franciscus I

25 Vraag 23 Een foto van een koets met Frederik Hendrik en Amalia van Solms voor Huize De Schaffelaar…17 e eeuwers op een kiekje?? Nee…Barnevelders verkleed als… Ter gelegenheid waarvan reden zij door Barneveld? A.Optocht in 1952 – 100 jaar Barma B.Optocht in 1946 – herdenking bevrijding C.Optocht in 1913 – 100 jaar onafhankelijkheid D.Optocht in 1903- Jan van Schaffelaarfeesten

26 Vraag 24 In tijden van strijd tegen een vreemde overheerser gebruikt men vaak voorbeelden uit het verleden voor hun eigen propaganda. Zo keek men tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de 17 e eeuw naar de Bataven die in opstand kwamen tegen de Romeinen. Willem van Oranje werd vergeleken met de leider van deze Bataafse Opstand. Wie was deze “vorst” die zijn volk in de 1 e eeuw na Christus ten strijde liet trekken? A.Julius Civilis B.Julius Paulus C.Julius Caesar D.Julius Classicus Rembrandt – De samenzwering van...

27 Vraag 25 Onze regering en de Staten-Generaal zetelen in Den Haag, dat is dus de residentie van ons land. Toch is Den Haag niet de hoofdstad, dat is Amsterdam. Hoe komt dat? A.Amsterdam was de meest invloedrijke stad in de Republiek B.Den Haag heeft nooit stadsrechten gekregen en kon dus ook niet de hoofdstad zijn C.Residentie en hoofdstad konden niet dezelfde stad zijn vanwege onenigheid tussen de Hollandse steden: Den Haag zou té belangrijk worden D.De Fransen maakten Amsterdam tot hoofdstad in 1808 en na de Franse Tijd is dat zo gebleven

28 Vraag 26 Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er diverse bedrijven gevestigd in het centrum van De Glind (de toenmalige Rudolphstichting). Deze hadden een dubbel doel: ze dienden als leerwerkplaats voor de pupillen van de stichting en ze boden de inwoners gemak. Welk bedrijf was er NIET te vinden? A.Een schoenmakerij B.Een slagerij C.Een tuinderij D.Een smederij

29 Vraag 27 A.Muzen van de oogst B.Tuingezelschapsdames van de koninklijke familie C.Boerendochters D.Hovenierstertjes van lichte zeden onder Willem V Wie of wat waren grasmeisjes?

30 Vraag 28 In 1793 verloor een vorst door toedoen van het volk zijn hoofd. Dit was Lodewijk XVI. Hij was niet de eerste Europese koning die dit overkwam. Wie ging hem in 1649 voor? A.Frederik III van Denemarken en Noorwegen B.Aleksej I van Rusland C.Karel I van Engeland, Schotland en Ierland D.Filips II van Spanje Executie Lodewijk XVI

31 Vraag 29 Nog in 1910 stond er in het Speulderbos bij Garderen een eik die bekend stond als de Koningseik. Deze naam had de boom gekregen omdat een koning onder deze boom wel eens ging uitrusten na zijn inspanningen bij de jacht. Welke koning was dat? A.Koning-stadhouder Willem III B.Koning Lodewijk Napoleon C.Koning Leopold D.Koning Willem II

32 Vraag 30 Op 30 november 1813 zette de latere Koning Willem I voor het eerst in 18 jaar weer voet op Nederlandse bodem. Bij welke plaats gebeurde dit? A.Petten B.Scheveningen C.Ter Heijde D.Noordwijk

33 De Barneveldse Geschiedenisquiz 2013 werd samengesteld en georganiseerd door Gemeentearchief Barneveld


Download ppt "Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Volgende maand beginnen de vieringen voor 200 jaar Koninkrijk. Op1 december 1813 werd een zekere Willem, zoon van stadhouder."

Verwante presentaties


Ads door Google