De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Beste ouder(s) Via de nieuwsbrief wil het Oudercomité u informeren en uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Het comité ondersteunt actief het Sint-Guido-Instituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Beste ouder(s) Via de nieuwsbrief wil het Oudercomité u informeren en uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Het comité ondersteunt actief het Sint-Guido-Instituut."— Transcript van de presentatie:

1 11 Beste ouder(s) Via de nieuwsbrief wil het Oudercomité u informeren en uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Het comité ondersteunt actief het Sint-Guido-Instituut en tracht hierbij zo veel mogelijk ouders te betrekken! In deze Nieuwsbrief meer info over: - Ouderbabbels over de ‘Overgang van de lagere naar de secundaire school’ - Infomoment voor de ouders van de anderstalige nieuwkomers - Uitnodiging voor de infosessies voor ouders over ICT - Aanvragen van een studietoelage - Kalender ‘Ouders op het Sint-Guido-Instituut’ - Het Oudercomité op het Sint-Guido-Instituut o NEWSLETTER of ASSOCIATION of PARENTS LETTRE d’INFORMATION du COMITE des PARENTS Chers parents, Par cette lettre d’information, le comité vous informe et vous invite aussi à participer à ses activités. Le comité soutient activement le Sint-Guido-Instituut et dialogue régulièrement avec sa Direction sur des sujets d’intérêt général pour les élèves et les parents. Dans la présente lettre, il y a des informations sur: - les discussions concernant la transition de l’enseignement primaire vers le secondaire; - la réunion d’information pour les parents des primo-arrivants; - les sessions d’information sur l’informatique; - la demande d’une allocation scolaire; - un calendrier pour les parents; - le comité des parents december 2011 SINT-GUIDO-INSTITUUT Nieuwsbrief van het OUDERCOMITE

2 22 DISCUSSIONS PARENTS - ECOLE sur la transition de l’enseignement primaire vers le secondaire. Fin octobre, il y a eu 3 réunions pour les parents des élèves de la première année. Il a été relevé que pour ces élèves, la transition entraîne bien des changements: davantage d’autonomie, de nouveaux camarades, un enseignant différent pour chaque matière, un cartable plus lourd, etc,, mais aussi que les parents ont de même des changements à affronter. Les réunions ont également été mises à profit pour expliquer l’agenda des élèves, l’évalua- tion de leurs progrès, les rapports, etc. OUDERBABBELS ‘Overgang van de lagere naar de secundaire school’ Eind oktober vonden er in de Dokter Jacobsstraat en op de Itterbeekselaan 3 bijeenkomsten plaats voor de ouders van de leerlingen van de eerste leerjaren. De overgang naar de secundaire school was het gespreksonderwerp. Deze bijeenkomsten waren voor de aanwezige ouders en de school een kans om elkaar beter te leren kennen. Er was gelegenheid en tijd om op alle vragen in te gaan: o.a. over het rapport, het evaluatiesysteem, het gebruik van de agenda. Voor de leerlingen verandert er veel: voor ieder vak een andere leraar, meer zelfstandigheid (bijvoorbeeld alleen naar school gaan), het leren plannen, het maken van nieuwe vrienden, een zware boekentas,… Maar ook voor de ouders brengt een nieuwe school veel stress mee en zijn er veel vragen. Meer en meer moeten de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, meer en meer hebben ze ook een eigen mening en bouwen ze stilaan een eigen leven uit. Maar voor de school blijft de steun en de motivatie van de ouders van groot belang voor het welslagen van de leerlingen.

3 3 5 TIPS voor ouders bij de overgang van de lagere naar de secundaire school 1 Kijk iedere dag de agenda van uw kind na, let op de stickers, geef aandacht aan de algemene informatie, onderteken elke schooldag het blad van die dag. 2Maak samen met uw kind de boekentas klaar. 3 Praat met uw kind over de school: - Hoe is de dag verlopen? - Voelt uw kind zich goed op school / in de klas? - Begrijpt het de lessen? - Heeft het hulp nodig? 4 Kom naar de oudercontactavonden, teneinde - de resultaten en de attitude van uw zoon/dochter op te volgen, - te werken aan een goede relatie tussen de school, de ouder en de leerling. 5 Contacteer de school indien u vragen of opmerkingen hebt.

4 44 INFOAVOND voor de ouders van de anderstalige nieuwkomers De eerste Ouderbabbel voor ouders van anderstalige nieuwkomers was een groot succes. Het hele lerarenteam van de onthaalklas stond op donderdagavond 27 oktober, samen met een twaalftal tolken, klaar om het schoolreglement en het eerste rapport te verduidelijken. De opkomst van de ouders was groot en er werden dan ook twee sessies georganiseerd. De ouders werden met een kopje thee of koffie en wat koekjes onthaald. De heer Dirk Geerts, vestigingsdirecteur, verzorgde het welkomstwoord. Daarna werd er uitleg gegeven door enkele leraren over de schoolregels, wat doen bij afwezigheid, het gebruik van de agenda, het Vlaams schoolsysteem, … Tijdens de ingelaste pauzes kwamen onze tolken in actie, zij vertaalden nauwgezet wat er werd verteld. De tolken waren praktisch allemaal oud-leerlingen van de onthaalklas die vrijwillig kwamen tolken. Het werd een fantastische avond…en ja…volgend jaar doen we dit zeker opnieuw! SOIREE d’INFORMATION pour les pa- rents des primo-arrivants ne maîtri- sant pas le néerlandais Cette soirée, qui a eu lieu le 27 octobre, a été un franc succès, grâce notamment au directeur de l’établissement, à l’équipe de professeurs et à une douzaine d’inter- prètes, d’anciens primo-arrivants venus offrir leurs services bénévolement. Des informations et explications ont été fournies aux parents au sujet du système scolaire belge, des règles de l’école, de l’agenda individuel des élèves, etc.

5 55 L’INTERNET POUR LES PARENTS Pour nos enfants, l’Internet paraît devenu indispensable: pour leurs relations sociales (via Facebook, Twitter, etc.), mais aussi pour leurs tâches scolaires. Pour les parents, il n’est pas aisé de suivre cette évolution. D’où l’initiative du comité des parents d’organiser des sessions d’information. Elles auront lieu les 1, 8 et 15 mars 2012 dans la section de l’école qui est sise Place de Sainte-Adresse 12. Un dépliant plus détaillé vous est remis séparément. Le prix sera de 5 euro pour une session; en cas de présence aux trois sessions, le prix total sera de 12 euro. A la fin, il vous sera offert un CD contenant l’ensemble des informations. INTERNET voor OUDERS op het Sint-Guido-Instituut Internet in 3 infosessies voor ouders... Je kan tegenwoordig overal en altijd op Internet. Vooral onze kinderen willen dag en nacht bereikbaar zijn op Facebook of Twitter. Zij moeten taken maken op de computer die zij moeten doormailen. Het is als ouder niet steeds makkelijk deze trend te volgen. Daarom organiseert het Oudercomité drie nfosessies over ICT voor ouders in het nieuwe informaticalokaal van het Sainte-Adressseplein. Daarin proberen we op al uw vragen over internet in te gaan. 1 ste sessie op donderdag 1 maart: kennis maken met Internet: hoe kom ik op Internet, wat kan ik doen op Internet,… 2 de sessie op donderdag 8 maart: communiceren op Internet: email, hotmail, gmail, facebook, gaming, cyberpesten,… 3 de sessie op donderdag 15 maart: het Sint-Guido-Instituut op Internet: leerlink voor leerlingen, website van de school, Open-Office,... Lees de folder ‘infosessies ICT voor ouders’, schrijf u in, betaal 5€ per sessie of 12 € voor de 3 sessies en ontvang een CD met info en software.

6 66 Demande d’une ALLOCATION SCOLAIRE En tant que parent, vous pouvez encore, jusque fin juin 2012, introduire une demande auprès du ministère chargé de l’enseignement. Lors de l’examen de la demande, il est notamment tenu compte du revenu professionnel de la famille, de son revenu cadastral et de ses charges. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.studietoelage.be ou téléphoner gratuitement au numéro 1700 ou visiter le service responsable, dont les bureaux se trouvent à l’adresse suivante: Avenue du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles. Aanvraag van een STUDIETOELAGE voor uw schoolgaande kinderen Als ouder kan je nog tot einde juni 2012 een aanvraag indienen bij het Vlaams ministerie van onderwijs. Bij het toekennen van de studietoelage wordt er rekening gehouden met het gezins- en kadastraal inkomen evenals met de gezinslast. Er hebben nu meer ouders dan vroeger recht op deze financiële ondersteuning. Misschien u ook! Voor meer info kunt u terecht op www.studietoelage.be of telefoneren naar het gratis nummer 1700 of de bevoegde dienst bezoeken in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel (nabij Rogierplein).www.studietoelage.be

7 77 2012 zondag 22 januariDE TOCHT VAN SINT-GUIDOGeïnteresseerde ouders vrijdag 10 februari zaterdag 11 februari zondag 12 februari EETFESTIJNALLE ouders donderdag 1 maart donderdag 8 maart donderdag 15 maart van 14 tot 16 uur OF van 19.30 tot 21.30 uur ICT infosessies voor oudersGeïnteresseerde ouders donderdag 29 maartvanaf 18 uurIndividueel oudercontactALLE ouders woensdag 23 meivan18 tot 21 uurInfoavond: studieopties op het Sint - Guido - Instituut Betrokken ouders woensdag 27 juni20 uurProclamatie laatstejaarsOuders laatstejaarsleerlingen donderdag 28 junivanaf 18 uurIndividueel oudercontactALLE ouders KALENDER: OUDER(S) op het SINT - GUIDO - INSTITUUT

8 8 Heeft u VRAGEN over het oudercomité van het Sint-Guido-Instituut? Neem contact op met de voorzitter van het Oudercomité, Josse Kestemont, op het telefoonnummer: 0492 92 47 87 of op het emailadres: josse.kestemont@skynet.be Wilt u deelnemen aan de vergaderingen van het OUDERCOMITE? Hartelijk welkom ! Volgende bijeenkomst op 23 januari 2012 om 19.00 uur Plaats: Bertauxlaan 30 te 1070 Anderlecht Avez-vous des QUESTIONS concernant le comité des parents du Sint-Guido-Instituut? Vous pouvez les poser à son président, Josse Kes- temont, soit par téléphone (n° 0492 924787), soit par courriel (josse.kestemont@skynet.be). Désirez-vous participer aux réunions du comité des parents? Soyez les bienvenus! Prochaine réunion: 23-1-2012, avenue Ber- taux 30, Anderlecht. Have you questions about the school of your child? Let know it. Will join the PARENTS COMMITTEE?


Download ppt "11 Beste ouder(s) Via de nieuwsbrief wil het Oudercomité u informeren en uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Het comité ondersteunt actief het Sint-Guido-Instituut."

Verwante presentaties


Ads door Google