De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerkdienst Zondag 17 januari 2016 De Bron - Alphen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerkdienst Zondag 17 januari 2016 De Bron - Alphen."— Transcript van de presentatie:

1 Kerkdienst Zondag 17 januari 2016 De Bron - Alphen

2 - Zingen: Psalm 136 : 1 en 3 1 Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. >

3 3 Looft Hem die de hemel schiep, Zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand. *

4 - Persoonlijk stil gebed - Bemoediging en groet

5 - Zingen: Psalm 136 : 13 13 Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. *

6 - Gebed om ontferming

7 - Tien Geboden 1 God heeft jullie bevrijd. Hem alleen moeten jullie aanbidden. 2 Beelden om voor te buigen: jullie moeten ze niet maken. 3 Gods naam: jullie moeten hem niet misbruiken 4 De rustdag: heilig hem! 5 Jullie vader en moeder: eer hen! >

8 - Tien Geboden 6 Moord: dat doe je niet! 7 Je huwelijk kapot maken: dat doe je niet! 8 Stelen: dat doe je niet! 9 Elkaar vals beschuldigen: dat doe je niet! 10 Begerig verlangen naar wat bij een ander thuishoort: dat doe je niet! Jezus zegt: Het eerste gebod is God liefhebben! Het tweede gebod is net zo belangrijk: heb je naaste lief zoals jezelf!

9 - Lied: Psalm 119 : 65 65 Al uw geboden zijn gerechtigheid. Ik prijs uw woord met juichende gezangen. Uw rechterhand geleide mij altijd; naar uw geboden richt ik al mijn gangen. Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

10 - Gebed om de leiding van de Heilige Geest

11 - Lezing: Mattheüs 14 : 22 - 33 Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij met de boot over het meer moesten varen. Hij ging niet mee want Hij moest de mensen nog weg sturen. Toen iedereen weg was ging Jezus de berg op om te bidden. Hij was alleen. Het werd donker en de discipelen in de boot waren al ver op het meer. Maar zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. >

12 Om vier uur in de morgen kwam Jezus. Hij liep over het water naar hen toe. De discipelen schreeuwden van angst. Zij dachten dat Hij een spook was. Maar Jezus stelde hen gerust. "Wees maar niet bang; Ik ben het." Petrus riep: "Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe mag komen!" Jezus riep: “goed", kom maar!" Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. >

13 Maar opeens besefte Petrus dat er een heel harde wind stond. De golven waren erg hoog! De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Hij schreeuwde: "Here, help mij!" Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. "Och, twijfelaar", zei Hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?" Zodra Jezus en Petrus in de boot stapten, ging de wind liggen. De andere discipelen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer en zeiden: "U bent inderdaad de Zoon van God!" *

14 - Zingen: Gezang 917: 1, 3, 4 en 6 1 Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand. Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant, wacht daar op Mij. >

15 3 Wij zien alleen nog maar water en wind. Zegt Gij dan: wacht Mij daar? Wij, nu de nacht begint, weten niet waar. >

16 4 Wandelt Gij als een spook over het meer? Petrus zegt: U mijn Heer! maar hij zakt in het meer redt hem de Heer? >

17 6 Jezus zegt: kijk naar Mij, pak maar Mijn hand! Ik laat jou nooit meer los, Ik ben bij jou aan boord, vaar met jou mee! *

18 - Verkondiging: ‘Steek je hand maar uit …’

19

20 - Zingen: Geloofslied : 1 en 2 1 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt; in zijn Zoon, in Christus Jezus, die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam; opgestaan en opgevaren, troont Hij aan Gods rechterhand. >

21 2 Ik geloof in God de Trooster, in de gaven van de Geest, die ons opent voor Gods Woorden voor Gods liefde allermeest. Eens zal Jezus wederkomen zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal alle knie zich buigen elke tong belijdt zijn Naam! *

22 - Voorbeden en Onze Vader

23 - Inzameling van de gaven

24 - Slotlied: Gezang 75 : 14 en 15 14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet. >

25 - Slotlied: Gezang 75 : 15 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. *

26 - Zegen


Download ppt "Kerkdienst Zondag 17 januari 2016 De Bron - Alphen."

Verwante presentaties


Ads door Google