De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuprogramma 2011-2014 Wethouder Arie den Ouden Ambtelijke ondersteuning: Annemiek Govaart & Alex Kazen 25 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuprogramma 2011-2014 Wethouder Arie den Ouden Ambtelijke ondersteuning: Annemiek Govaart & Alex Kazen 25 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Milieuprogramma 2011-2014 Wethouder Arie den Ouden Ambtelijke ondersteuning: Annemiek Govaart & Alex Kazen 25 augustus 2011

2 Inhoud presentatie Thema’s niet in programma Ingrediënten Milieuprogramma Thema’s Thema’s uitgelicht

3 Thema’s niet in programma Water Waterplan 2008-2012 Separate evaluatie Eventuele nieuwe taken i.s.m. Waterschap Hollandse Delta Afval Nieuwe aanbesteding inzameling in voorbereiding Incl. ambities Groen Bomenbeleidsplan Visie Reijerpark Bomenaanplant

4 Ingrediënten Milieuprogramma Milieuvisie 2006-2014 Voortgangsrapportage Milieuvisie 2009 Structuurvisie Ridderkerk Notitie Duurzaamheid als Uitgangspunt Schaalsprong Regionale Klimaatagenda (SLOK) Coalitieakkoord Verkiezingsprogramma’s Participatie Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid Participatie Wijkoverleg West, werkgroep Lucht & Geluid Duurzame ontwikkelingen binnen SRR Milieudoelen DCMR Triple P monitor

5 Bodem Luchtkwaliteit Geluid Klimaat & Energie Externe Veiligheid Natuur- en Milieu Educatie Thema’s

6 Thema’s uitgelicht Bodem op website Ridderkerk Vernieuwen bodemkwaliteitskaart Bodem

7 Thema’s uitgelicht Luchtkwaliteit op website Ridderkerk DCMR luchtmeetnet, actuele waarden, A16 Ridderkerk Luchtkwaliteit

8 Thema’s uitgelicht Geluid op website Ridderkerk DCMR Geluidmeetpost Geluid

9 Thema’s uitgelicht Klimaat & Energie op website Ridderkerk Klimaatagenda Stadsregio Energieloket Duurzame ontwikkeling door de Stadsregio Rotterdam Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam 2011 (MSR) Klimaat & Energie

10 Thema’s uitgelicht Externe Veiligheid op website Ridderkerk Hittewerende coating voor LPG-tankauto’s Provinciale risicokaart Externe Veiligheid

11

12 Thema’s uitgelicht Natuur & Milieu Educatie op website Ridderkerk Klimaatmeetpunt NME-centrum Natuur Milieu Educatie

13 VRAGEN DOE WAT JE KUNT MAAR SAMEN STA JE STERKER


Download ppt "Milieuprogramma 2011-2014 Wethouder Arie den Ouden Ambtelijke ondersteuning: Annemiek Govaart & Alex Kazen 25 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google