De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De monitor Wat, hoe en waarom? 4 juni 2013. Situatieschets  Schooljaar 2012-2013 gestart met vier pilotscholen  Plan van aanpak per school  Collectiescan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De monitor Wat, hoe en waarom? 4 juni 2013. Situatieschets  Schooljaar 2012-2013 gestart met vier pilotscholen  Plan van aanpak per school  Collectiescan."— Transcript van de presentatie:

1 De monitor Wat, hoe en waarom? 4 juni 2013

2 Situatieschets  Schooljaar 2012-2013 gestart met vier pilotscholen  Plan van aanpak per school  Collectiescan + inrichting  Trainingen  Monitor invullen  Activiteiten leesbevordering, ouderbetrokkenheid  Monitor rapportage + verbeteracties  Schooljaar 2013-2014 vier nieuwe scholen erbij

3 Aanpak monitor 1.Uitleg monitor aan team 2.Begeleiding invullen 3.Analyse standaardrapportage 4.Presentatie voorbereiden 5.Inzoomen op zaken die opvallen 6.Verklaring zoeken met elkaar 7.Verbeteracties bedenken 8.Concrete stappen formuleren 9.Tijdsinvestering 20 tot 30 uur per school De snelheid waarmee de monitor wordt ingevuld, is een graadmeter voor het draagvlak op school

4 Presentatie op school 1.Voorbespreken met directie en leescoördinator 2.Daarna presentatie in team 3.Verbeteracties formuleren 4.Concreet maken en opnemen in Jaarplan 2013-2014 Wat bespreek je? Een paar voorbeelden Meten is weten en vooral weten wat je meet

5 Jongens LandelijkOnze school  Tekst met bullets  Etcetera

6 Voorlezen thuis LandelijkOnze school

7 Tekst tekst tekst  Tekst met bullets  Etcetera

8  Tekst met bullets  Etcetera

9 groep 8 meisjes

10 Groep 8 jongens

11 Tekst tekst tekst  Tekst met bullets  Etcetera

12  Tekst met bullets  Etcetera

13 Overzicht SpeerpuntActiviteitWat is nodig?KapstokMeten Aandacht voor snelle lezers Bij alle leesbevorderingsactiviteiten rekening mee houden Bolleboosboeken e.d.Alle publieksactiesDMT-toets Aandacht voor trage lezers Bij alle leesbevorderingsactiviteiten rekening mee houden MLP boekenAlle publieksactiesDMT-toets Aandacht leesmotivatie jongens jongensactiviteitenSeries voor jongens Wat lezen jongens graag?  Infoboeken  strips KBW thema: sport en hobby’s Boek1boek NKJ Monitor dBOS schooljaar 2013-2014 Voorlezen thuis stimuleren  Laten voorlezen door “vrijwilligers”  Publiciteit  Informatie naar ouders  Promotie Boekstart via school  Voorleespool opzetten  Goede communicatie met KDV en PSZ (netwerk opzetten)  Ouderbetrokkenheid NVD Voorleesontbijt Jaar van het voorlezen Monitor dBOS schooljaar 2013-2014 Leerkrachten (blijven) motiveren om div. activiteiten uit te voeren  Voorlezen  Boekintroducties  Boekenkring  Boeken gebruiken bij zaakvakken  Scholing team  Goede communicatie leesgroep – team  Voorbeeldfunctie leesconsulen NKJ zaakvakken Monitor dBOS schooljaar 2013-2014

14 Wat levert de monitor op?  Voor de school:  Meting stand van zaken leesbevorderingsbeleid  Bewustwording gedrag leerkrachten en ouders  Hoe kunnen we samen met de bibliotheek meetbare verbetering realiseren.  Voor de Bibliotheek:  Hoe is de score op bibliotheekbezoek  Voldoet de collectie aan de vraag.  Voor de Gemeente:  Hoeveel scholen zijn in het bezit van een schoolbibliotheek  Hoe vaak lezen ouders thuis voor.

15 Conclusie De monitor levert cijfers, op basis waarvan bibliotheek, onderwijs en gemeente met elkaar gerichter en structureel kunnen werken aan de ontwikkeling en uitvoering van het leesbevorderingsbeleid. Kinderen die regelmatig de Bibliotheek bezoeken, doen het vaak beter op school.

16 Vragen? Er is direct verband tussen omvang schoolbibliotheek en leesresultaten


Download ppt "De monitor Wat, hoe en waarom? 4 juni 2013. Situatieschets  Schooljaar 2012-2013 gestart met vier pilotscholen  Plan van aanpak per school  Collectiescan."

Verwante presentaties


Ads door Google