De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Toekomst van adviesraden” Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Toekomst van adviesraden” Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be 1."— Transcript van de presentatie:

1 “Toekomst van adviesraden” Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be 1

2 2

3 “participatiemethoden” 3  www.participatiewiki.org www.participatiewiki.org  www.vvsg.be > beleidsparticipatie www.vvsg.be

4 “diverse vormen van participeren” 4  informeren  informatieavond, brochure, website, persconferentie  raadplegen  hoorzitting, klankbordgroep, bevraging, volksraadpleging, sociale media  adviseren  adviesraden, voorstellen van burgers, projectparticipatie, sociale media  coproductie  projectgroep, overeenkomst, contract  zelfbestuur  referendum, wijkbudget

5 5 Wat als er geen adviesraden bestonden?

6 “Kritiek op adviesraden” 6  Mogelijke meerwaarde van goedwerkende adviesraad:  Continuïteit en verdieping tijdens adviserend werk  Netwerk tussen verenigingen  organiseren (?)  Kritiek op adviesraden  Een beperkte samenstelling.  Een gebrek aan planmatigheid  Gebrek aan samenwerking met derden  Gebrek aan afgeleverde kwaliteit.

7 “Bevolking vs samenstelling adviesraden” 7  Voldoende jongeren?  Man/vrouw?  Nieuwe inwoners?  Kansengroepen?  Individuen met kennis, ervaring?

8 “meerjarenplanning” 8  Bronnen:  Bestuursakkoord  Vlaamse beleidsprioriteiten  Evaluatie beleidsplannen xx -2013  Memoranda  Adviezen uit de voorbije beleidsperiode  www.cijferboek.be www.cijferboek.be  www.lokalestatistieken.be

9 9 2012 ‘13 ‘14 jun‘14 okt’14 ‘15 Opmaak plan Opmaak plan begroting Planning thema’s meerjarenplanning participatiemoment Toelichten advies Planning thema’s Capteren en verdiepen ‘15Toelichting en opvolging ‘15 Eind ‘13 is het aangewezen om te kijken welke thema’s in ‘14 opgevolgd, verdiept moeten worden én legt men op basis van de meerjarenplanning de thema’s uit ‘15 vast Opvolging en verdieping ‘14 verkiezingen Brug naar gemeenteraad

10 “mogelijke structuur” 10

11 “voorwaarden verbeteren kwaliteit & betrokkenheid” 11

12 “nieuwe aandachtspunten” 12  Planmatig werken  Thema overschrijdend werken  Aansturen van brede participatie  Verdieping van beleidsdoelstellingen en acties  Vaste samenstelling regelmatig vernieuwen

13 Adviesraden.be 13

14 Adviesraden.stadindialoog.be 14

15 Stadindialoog.be 15

16 Oor.antwerpen.be 16

17 Vragen? 17

18 “contactgegevens” 18  www.dewakkereburger.be www.dewakkereburger.be  www.adviesraden.be www.adviesraden.be  campagne@dewakkereburger.be | 02 274 24 01 campagne@dewakkereburger.be @dietervdputte @dewakkereburger www.facebook.com/dewakkereburger


Download ppt "“Toekomst van adviesraden” Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be 1."

Verwante presentaties


Ads door Google