De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 1 De MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD een motor in het gemeentelijke CULTUURBELEID van Borgloon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 1 De MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD een motor in het gemeentelijke CULTUURBELEID van Borgloon."— Transcript van de presentatie:

1 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 1 De MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD een motor in het gemeentelijke CULTUURBELEID van Borgloon

2 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 2 Plaats binnen het gemeentelijk cultuurbeleid

3 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 3 DOELSTELLINGEN DOMEIN 1 : cultuurspreiding DOMEIN 2 : cultuurcreatie DOMEIN 3 : cultuurbewaring DOMEIN 4 : cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming DOMEIN 5 : cultuur-natuur-toerisme DOMEIN 6 : interne organisatie

4 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 4 DOELSTELLINGEN DOMEIN 3 : CULTUURBEWARING De gemeente Borgloon beschikt over een visie en beleidsplan voor een integraal en geïntegreerd lokaal erfgoedbeleid, met nauwe betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

5 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 5 een gemeentelijke inventaris van het waardevol erfgoed erfgoedbeleid vanuit een brede maatschappelijke basis. Interactie, ontsluiting, inspraak Een monumenten- en erfgoedraad bepaalt, via adviezen, mee het erfgoedbeleid en onderneemt acties om dit erfgoedbeleid concreet waar te maken. de cultuurbeleidsdoelstellingen als richtingwijzers

6 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 6 specifiek erfgoedbeleidsplan met een duidelijke visie, gekoppeld aan concrete doelstellingen en actiemiddelen De inwoner van Borgloon is betrokken bij en begaan met het erfgoed - informatieverstrekking - deskundig advies - open communicatie - sensibiliseren en stimuleren, de inwoner aanzetten, motiveren tot ‘bekommernis’ - ontsluiten van cultureel erfgoed de cultuurbeleidsdoelstellingen als richtingwijzers

7 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 7 MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD TAAK adviesraad inzake erfgoedbeleid binnen geheel van adviesorganen Actieve werkgroep inzake bewaren en ontsluiten erfgoed

8 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 8 M&E R adviesraad Sectorale deelraad Overleg en uitwisseling met andere adviesraden Stem in het algemene gemeentelijk cultuurbeleid

9 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 9 M&E R werkgroep Het eigen erfgoedbeleid WAAR MAKEN via concrete acties

10 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 10 MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD SAMENSTELLING Actoren cultureel erfgoed en heemkunde officiële samenstelling M&E R : -vrijwilligers (uit verenigingen en organisaties) -professionelen (meestal uit instellingen) -deskundigen wonend in Borgloon - géén politieke mandatarissen tenzij adviserend AD HOC werkgroepen Leden van de M&E R + externe geïnteresseerden en/of deskundigen Inhoudelijke taak in functie van lopende projecten

11 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 11 MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD AD HOC werkgroepen : enkele voorbeelden 1. Werkgroep erfgoedbeleidsplan 2. Inventarisatie Erfgoeddag Open Monumentendag …

12 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 12 MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD SAMENSTELLING Dagelijks Bestuur Voorzitter, ondervoorzittter, secretaris en begeleidend ambtenaar Opvolgen werkgroepen Contact beleid Contact cultuurkoepel Andere contacten Korte-termijn en/of dringende beslissingen

13 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 13 erfgoed MONUMENTEN ↦ materie van de Gewesten ERFGOED (roerend en immaterieel) ↦ materie van de Gemeenschappen In Borgloon ↦ integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid met gevolgen voor de (financiële) middelen

14 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 14 M&E R € 5000 per jaar MIDDELEN Bijzondere projecten Waaraan spenderen? Acties, projecten, vorming,… wordt bepaald door M&E R en betaald door de gemeente projecten van de M&E R

15 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 15 Monumenten & ErfgoedRaad CONCLUSIE = een actieve beleidsadviesraad - neemt zélf initiatieven - krijgt daarvoor de middelen

16 30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 16 Doet u mee?


Download ppt "30-5-2016monumenten- en erfgoedraad 1 De MONUMENTEN- en ERFGOEDRAAD een motor in het gemeentelijke CULTUURBELEID van Borgloon."

Verwante presentaties


Ads door Google