De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THE JOURNEY BEGINS!!!. Kennismaking ouders-mentoren 1 e klas THAVO en THAVO/TVWO 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THE JOURNEY BEGINS!!!. Kennismaking ouders-mentoren 1 e klas THAVO en THAVO/TVWO 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 THE JOURNEY BEGINS!!!

2 Kennismaking ouders-mentoren 1 e klas THAVO en THAVO/TVWO 2012-2013

3 Spoorboekje algemene zaken schoolorganisatie SCE structuur begeleiding activiteiten Leerlingencoördinator mentorbijeenkomst

4 Structuur van de school

5 Het team in de school Opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam Teamleider Dorus Neutkens Leerlingcoördinator Erik Janssen MENTOREN!! Josan van den Broek Erik Janssen Plaatsverv. opl. dir. Marck van Duijnhoven

6 Team THAVO OB R. Arts (te) A. Berg (his) H3G M. Godschalk (eng) J van den Broek (dra) H1F R. Greenslade (eng) E. Janssen (fa) H1G, lln-coörd. T. Kocken (mat) H4F K. Moeskops (hbi) H2F N. Morgan (che) H3F D. Neutkens (hbi), teamleider R. Sip (ped) J. van Tilborg (sp) H3K J Jansen (math) H2G A Swanenberg (ned) H4G

7 Projecten!!!Begeleiding!!! Leren door doen Groepswerk

8 KLAS LEERLING EERSTE LIJN REMEDIAL TEACHER TWEEDE LIJN COÖRDI- NATOR DECAAN SCHOOL- PSYCHOLOOG DERDE LIJN ARTS LOGOPEDIST INSTITUUT HUISWERKBL ENZ. BUREAU JEUGDZORG PSYCHOLOOG / PSYCHIATER ENZ. BUREAU BEROEPSKEUZE PSYCHO- TECHINSCH INSTITUUT ONDERWIJS- INSTITUTEN BEDRIJVEN ENZ. LEERLING BEGELEIDER SCHOOL- MAATSCHAPPE LIJK WERK SCHOOLARTS

9 Huiswerk!!

10 Plusuren en trainingsgroepen Naast de reguliere lessen Uitdaging Extra hulp Voor leerlingen die zich willen ontwikkelen op een bepaald gebied óf ondersteuning nodig hebben Vanaf periode 2 Plusuren: theater, dans voor meiden, boksen, rekenen, wiskunde, mathematics, planning & concentratie en spelling Trainingsgroepen na intake: RT-Engels, RT-dyslexie, RT- rekenen, motorische RT, Nederlands als tweede taal (NT2), faalangst de baas en sociale vaardigheidstraining Meer info in de loop van periode 1 via de mentor

11 SOCIAAL-EMOTIONELE BEGELEIDING signalering (mentor /ouder/ docent ) extra aandacht van mentor mentorenoverleg (wekelijks) intervisie mentoren consultatie leerlingbegeleider/ schoolpsycholoog interne- externe begeleiding (2e,3e lijn) Trainingsgroepen SoVa-training en faalangst reductietraining

12 LESUITVAL Zoveel mogelijk opvang door een docent in een lokaal. Anders opvang door een docent in de aula. Eerste klassen mogen het schoolterrein niet verlaten. Kijk naar de weekplanners/studiewijzers om de tijd nuttig te besteden. Alle leerlingen moeten een leesboek bij zich hebben (Engels)

13 Het Ouderportaal Ouders krijgen een brief over het hoe (inloggen) en wat (te bekijken) m.b.t. deze geweldige toepassing.

14

15 Activiteiten Kamp (thema around the world) Dag excursies: Burgers zoo (eerste activiteitenweek) CAS activiteiten: Fundraising Science Fair Internationalisering/ EIO portfolio Phileas Fogg: interactief drama Naschoolse activiteiten. Reis naar York Voor ouders: Potluck Supper (02-11) en Pubnight (31-5)

16 www.stedelijkcollege.nl Resonansgroep Na deze presentatie inschrijven indien gewenst.

17 H1F Josan van den Broek lokaal 112 H1GErik Janssen Lokaal 111 Daarna: Borrel in de hal!! Ouderraad

18 De leerlingencoördinator Elke dag anders!!!

19 Absentie oAlle gevallen van absentie moeten van te voren bekend zijn. Briefje in de groene brievenbus voor kamer 2 deponeren. oOngeoorloofde absentie wordt bestraft en gemeld. oVerlof van meer dan 1 volle dag wordt gegeven door de teamleider. oMeer dan 1 dag: Mevr. van Zuydam.

20 Ziekmelding/ beter melding oZiekmelding gewoon doorgeven aan school. oBij beterschap meteen briefje in de groene brievenbus voor kamer 2 deponeren. oBij ziek naar huis alleen die dag geldend. Altijd volgende dag opnieuw melden!!! oG.G.D.

21 Email Teamleider: n dneutkens@stedelijkcollege.nl dneutkens@stedelijkcollege.nl Docenten mail adres: Drie letters(leraar-code) bijvoorbeeld: neu@stedelijkcollege.nl


Download ppt "THE JOURNEY BEGINS!!!. Kennismaking ouders-mentoren 1 e klas THAVO en THAVO/TVWO 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google