De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatie Maastricht en Mergelland. Educatie wat is dat ? Onderwijs voor volwassenen 18 + Binnen de Wet op de Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatie Maastricht en Mergelland. Educatie wat is dat ? Onderwijs voor volwassenen 18 + Binnen de Wet op de Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Educatie Maastricht en Mergelland

2 Educatie wat is dat ? Onderwijs voor volwassenen 18 + Binnen de Wet op de Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Onderwijs bij Regionaal Opleidingen Centrum (ROC)

3 De Wet: 4 typen opleidingen binnen Educatie 1.Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) (VMBO, HAVO,VWO) 2.Opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren (gericht op vervolgopleiding, bijv. MBO) 3.Opleidingen gericht op sociale redzaamheid (bijv. alfabetisering, digitale vaardigheden) 4.Nederlands als 2e taal (NT2)

4 De Wet: overige bepalingen Gemeenten ontvangen van het rijk een rijksbijdrage en bepalen de inzet hiervan Gemeenten kunnen alleen Educatie inkopen voor inwoners van 18 jaar en ouder Gemeenten mogen alléén educatie inkopen bij een ROC (verplichte winkelnering)

5 Regionale invulling Beleidsplan Educatie Maastricht en Mergelland 2005-2009 (BEMM) Door alle Gemeenteraden Maastricht en Mergelland vastgesteld (Eijsden, Gulpen- Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg) Jaarlijks jaarinvulling met specificaties

6 Waarom regionale samenwerking ? Bundeling budgetten Een breed scala van cursussen

7 2 Speerpunten 2005-2009 1.Maatschappelijke participatie 2.Onderwijs

8 Aandachtspunten jaarinvulling Beleidsplan 2007 1.Toerusting vervolgopleiding en/of werk 2.Alfabetisering (allochtonen en autochtonen) 3.Blijvende afstemming met inburgeringsbeleid 4.Vavo (VMBO-tl, HAVO en VWO volwassenen) 5.Digitale vaardigheden 6.Voor Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht ook: ondersteuning ouders bij schoolloopbaan van hun kind

9 Toerusting vervolgopleiding en/of werk Aanbod “Nederlands op Maat” voor iedereen (allochtoon of autochtoon) die minimaal niveau 2 Nederlands heeft Vavo (wordt nog apart behandeld in volgende dia) Trajecten werknemersvaardigheden (nieuw): in samenwerking met Pentasz Mergelland (deelnemers lopen stage + krijgen training in basale vaardigheden op MBO 1-niveau)

10 Alfabetisering Voor allochtonen en autochtonen Voor pure analfabeten en “laaggeletterden” Nog steeds hard nodig

11 Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) VMBO-tl, HAVO, VWO Vanuit gemeenten: 18+ Sinds 2006 kan ook het regulier onderwijs een leerling plaatsen in het VAVO (budget voortgezet onderwijs gaat als rugzakje mee)

12 Goed nieuws en slecht nieuws Aantal leerlingen Vavo neemt af –De gewone middelbare scholen houden leerlingen langer binnen de eigen poort Door de dalende leerlingenaantallen komt de voorziening in gevaar ( docent kost even veel in een volle of half lege klas)

13 Onderzoek levensvatbare VAVO-voorziening Stg. Limburgs Voortgezet Onderwijs (schoolbestuur van o.a. Sophianum) ROC Leeuwenborgh Opleidingen

14 Ondersteuning Schoolloopbaan Cursus samen leren met je kind In samenwerking met basisschool Gulpen: Triangel Partij-Wittem: HH Engelbewaarders Eys: Klavertje vier

15 Cursus op locatie of in Maastricht ? Daar waar mogelijk worden cursussen op locatie gegeven. In 2007 zullen de cursussen digitale vaardigheden en samen leren met je kind op locatie in Gulpen-Wittem worden gegeven.

16 Financiën Rijksbijdrage Educatie mag alleen ingezet worden tbv Educatie Rijksbijdrage Educatie mag alleen besteed worden bij een ROC (verplichte winkelnering: vervalt niet ) Maastricht valt vanaf 2007 onder Grote Stedenbeleid (aparte afrekensystematiek), Mergellandgemeenten nog onder specifieke uitkering.

17 Budget Educatie 2007 Maastricht en Mergelland: € 1.521.476 Waarvan Gulpen-Wittem: € 155.089 (6,57 %)

18 Hoeveel deelnemers ? Op grond van het budget aandeel (%) heeft Gulpen-Wittem in 2007 recht op: 132 deelnemers aan educatiecursussen

19 Maar… Keuze voor meer intensievere trajecten voor moeilijkere doelgroepen (alfabetisering, Vavo, werknemersvaardigheden) Geen kwantiteit maar de kwaliteit. Deze lijn zal in de toekomst wellicht kunnen leiden tot minder deelnemers, maar een toename aan intensievere trajecten.

20 Uw rol als Raad in dit geheel Duidelijk aangeven wat u belangrijk vindt, zodat in 2008 dit wordt meegenomen in de jaarinvulling 2008 van het beleidsplan Educatie De gezamenlijke lijn van de gemeenten blijven onderstrepen zodat een breed scala van cursussen toegankelijk blijft voor al onze burgers die deze nodig hebben


Download ppt "Educatie Maastricht en Mergelland. Educatie wat is dat ? Onderwijs voor volwassenen 18 + Binnen de Wet op de Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google