De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Taal- en Letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Taal- en Letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee."— Transcript van de presentatie:

1 Master Taal- en Letterkunde

2 Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee talen traject één taal traject één taal Master in de historische taal- en letterkunde Master in de vergelijkende moderne letterkunde (zie de infobrochure op http://www.flw.ugent.be/infobrochures) http://www.flw.ugent.be/infobrochures

3 Wat? 37 afstudeerrichtingen met twee trajecten: traject twee talen: Je kiest twee talen uit twee verschillende kolommen (zoals in bachelor): DUITS ENGELS FRANS NEDERLANDS GRIEKS LATIJN ITALIAANS SPAANS SCANDIN.

4 Wat? 37 afstudeerrichtingen met twee trajecten: traject één taal / talengroep Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, GrieksNederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks Scandinavistiek, Iberoromaanse talenScandinavistiek, Iberoromaanse talen

5 Opbouw programma Totaal: 60 STP traject twee talen: taalspecifieke vakken: 30 à 40 STP taalspecifieke vakken: 30 à 40 STP keuzevakken: 10 à 0 STP keuzevakken: 10 à 0 STP masterproef: 20 STP masterproef: 20 STP traject één taal / talengroep: taalspecifieke vakken: 30 STP keuzevakken: 10 STP masterproef: 20 STP

6 Taalspecifieke vakken traject twee talen: 40 STP: 40 STP: 3 vakken taal 1 (15 stp) + 3 vakken taal 2 (15 stp) + 2 keuzevakken (10 stp) 3 vakken taal 1 (15 stp) + 3 vakken taal 2 (15 stp) + 2 keuzevakken (10 stp) 3 vakken taal 1 (15 stp) + 4 vakken taal 2 (20 stp) + 1 keuzevak (5 stp) 3 vakken taal 1 (15 stp) + 4 vakken taal 2 (20 stp) + 1 keuzevak (5 stp) 4 vakken taal 1 (20 stp) + 4 vakken taal 2 (20 stp) 4 vakken taal 1 (20 stp) + 4 vakken taal 2 (20 stp) 3 vakken taal 1 (15 stp) + 5 vakken taal 2 (25 stp) 3 vakken taal 1 (15 stp) + 5 vakken taal 2 (25 stp) NIET: 2 vakken taal 1 + 4 vakken taal 2 + 2 keuzevakken

7 Taalspecifieke vakken traject twee talen: opletten: vakken met referentie a en/of b en/of c; opletten: vakken met referentie a en/of b en/of c; bv. Engels – andere taal: Op te nemen: 15 tot 20 STP te selecteren uit de onderstaande lijst, met minstens 5 STP uit de opleidingsonderdelen met referentie a (= taalkundige vakken), minstens 5 STP uit de opleidingsonderdelen met referentie b (= letterkundige vakken).

8 Taalspecifieke vakken traject één taal/talengroep: 30 STP taalspecifieke vakken + 10 STP keuzevakken 30 STP taalspecifieke vakken + 10 STP keuzevakken binnen taalspecifieke vakken hebben meeste talen enkele keuzemogelijkheden binnen taalspecifieke vakken hebben meeste talen enkele keuzemogelijkheden opletten: vakken met referentie a en/of b en/of c opletten: vakken met referentie a en/of b en/of c

9 Keuzevakken Module Algemene Taalwetenschap: Algemene taalwetenschap: theoretische linguïstiek, 5 STP Algemene taalwetenschap: theoretische linguïstiek, 5 STP Algemene taalwetenschap: capita selecta, 5 STP Algemene taalwetenschap: capita selecta, 5 STP (beide vakken of één vak + een ander keuzevak) Module Algemene Literatuurwetenschap: Theoretische literatuurwetenschap, 5 STP Theoretische literatuurwetenschap, 5 STP Literatuur en maatschappij, 5 STP Literatuur en maatschappij, 5 STP (beide vakken of één vak + een ander keuzevak)

10 Keuzevakken Een vak behorend tot de taalspecifieke vakken vd afstudeerrichting (dus dan kan je 3 vakken in één taal en 4 of 5 vakken in de andere taal hebben) Een vak behorend tot de taalspecifieke vakken vd afstudeerrichting (dus dan kan je 3 vakken in één taal en 4 of 5 vakken in de andere taal hebben) Een nog niet gevolgd vak uit de bacheloropleiding Taal- en letterkunde, aansluitend bij één van de gevolgde talen (in principe niet uit Ba 1, met uitzondering van taalvaardigheidsvakken) Een nog niet gevolgd vak uit de bacheloropleiding Taal- en letterkunde, aansluitend bij één van de gevolgde talen (in principe niet uit Ba 1, met uitzondering van taalvaardigheidsvakken) Een vak uit een masteropleiding vd faculteit Een vak uit een masteropleiding vd faculteit Een vak dat het door de student gekozen wetenschappelijk profiel van de opleiding ondersteunt uit de opleidingsprogramma's van de Universiteit Gent: te motiveren in het daarvoor voorziene kader in OASIS dat verschijnt nadat je je curriculum hebt opgegeven ter goedkeuring! Een vak dat het door de student gekozen wetenschappelijk profiel van de opleiding ondersteunt uit de opleidingsprogramma's van de Universiteit Gent: te motiveren in het daarvoor voorziene kader in OASIS dat verschijnt nadat je je curriculum hebt opgegeven ter goedkeuring!

11 Keuzevakken Vak uit de Minor Taalkunde of uit de Minor Letterkunde (cf. studiegids; alle minores staan opgelijst bij opleidingen die minores in het programma hebben = alle BA-opleidingen aan onze faculteit behalve TL) Vak uit de Minor Taalkunde of uit de Minor Letterkunde (cf. studiegids; alle minores staan opgelijst bij opleidingen die minores in het programma hebben = alle BA-opleidingen aan onze faculteit behalve TL )studiegids cf. Brochures Bachelor Taal- en Letterkunde (i.h.b. Ba3) cf. Brochures Bachelor Taal- en Letterkunde (i.h.b. Ba3)Brochures Vak uit SLO, nl. Leren en instructie (Martin Valcke) of Bewegen en sport: nu en later (Dirk De Clercq) Vak uit SLO, nl. Leren en instructie (Martin Valcke) of Bewegen en sport: nu en later (Dirk De Clercq) Taalvaardigheidsvak van een derde taal (maar bij Zweeds twee te volgen, nl. Zweedse taalverwerving en Zweedse taalvaardigheid!) Taalvaardigheidsvak van een derde taal (maar bij Zweeds twee te volgen, nl. Zweedse taalverwerving en Zweedse taalvaardigheid!) NIET: vakken uit UCT, MTB, ManaMa, taalvakken uit economie NIET: vakken uit UCT, MTB, ManaMa, taalvakken uit economie

12 Masterproef voor iedereen: 20 STP voor iedereen: 20 STP overleg promotor essentieel overleg promotor essentieel drie commissarissen drie commissarissen afhankelijk van het onderwerp: ca. 25 000 woorden (zonder bibliografie en bijlagen) afhankelijk van het onderwerp: ca. 25 000 woorden (zonder bibliografie en bijlagen) bachelor 3 – onderzoekspaper mag als basis gebruikt worden, maar dient verder uitgediept, aangevuld te worden bachelor 3 – onderzoekspaper mag als basis gebruikt worden, maar dient verder uitgediept, aangevuld te worden overleg promotor!!! http://www.schrijven.ugent.be

13 Master Historische Taal- en Letterkunde Voor wie? BA taal- en letterkunde (alle afstudeerrichtingen)

14 Opbouw programma Totaal: 60 STP algemene vakken: 10 STP algemene vakken: 10 STP taalspecifieke vakken: 20 STP taalspecifieke vakken: 20 STP vakkencombinaties: 20/0, 10/10, 15/5 vakkencombinaties: 20/0, 10/10, 15/5 keuzevakken: 10 STP keuzevakken: 10 STP masterproef: 20 STP masterproef: 20 STP

15 Algemene vakken Eén uit: Eén uit: Taalvariatie en taalverandering Taalvariatie en taalverandering Theorieën van de cultuurgeschiedenis Theorieën van de cultuurgeschiedenis Eén uit: Eén uit: Historische antropologie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd Historische antropologie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd Civilisatie: cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis Civilisatie: cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis

16 Taalspecifieke vakken Nederlands: Nederlands: Oudnederlands Oudnederlands Nederlandse taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands Nederlandse taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands Nederlandse taalkunde: taalkundige analyse van historische teksten Nederlandse taalkunde: taalkundige analyse van historische teksten Nederlandse letterkunde: oudere periode I Nederlandse letterkunde: oudere periode I Nederlandse letterkunde: oudere periode II Nederlandse letterkunde: oudere periode II Duits: Duits: Oudhoogduitse en Oudsaksische taal- en letterkunde Oudhoogduitse en Oudsaksische taal- en letterkunde Middel- en Vroegnieuwhoogduitse taal- en letterkunde Middel- en Vroegnieuwhoogduitse taal- en letterkunde 20/0, 10/10, 15/5

17 Keuzevakken Vakken uit de bachelor- en masteropleidingen in de taal- en letterkunde Vakken uit de ‘algemene’ en ‘taalspecifieke’ lijst van deze opleiding Vakken uit de onderstaande lijst: Oorkondeleer Oorkondeleer Initiatie tot de beschrijving van handschriften en oude drukken Initiatie tot de beschrijving van handschriften en oude drukken Paleografie Paleografie

18 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) SLO: voor wie? Voor alle masters (van universiteit of hogeschool): Voor alle masters (van universiteit of hogeschool): inschrijving kan na academische bachelor (of GIT of schakelprogramma), op voorwaarde van inschrijving voor de master Vakdidactiek bepaalt richting: 60 STP in bepaald vakgebied in bachelor en/of master

19 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Bekwaamheidsbewijzen Basisdiploma (masterdiploma) + Basisdiploma (masterdiploma) + Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) Diploma van leraar (= SLO) Diploma van bachelor in onderwijs (= ‘regentaat’) (Academisch gerichte bachelors zijn niet in bekwaamheidsbewijzen opgenomen als basisdiploma; d.w.z. dat ze geen finaliteit hebben) + Onderscheid tussen vereist en voldoende geacht bekwaamheidsbewijs => Masterdiploma in een taal is basis voor ‘vereiste bekwaamheidsbewijs’ in 2 de en 3 de graad SO (alleen 3 de graad voor BSO)

20 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Bekwaamheidsbewijzen => Concreet: met een bachelordiploma in de ‘Taal- en Letterkunde: Frans – Engels’, gevolgd door een Masterdiploma in de ‘Vergelijkende Moderne Letterkunde’ EN een diploma ‘Specifieke Lerarenopleiding’ zal je niet beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs voor de 2 de en de 3 de graad secundair onderwijs. Je beschikt dan wel over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs om eventueel Frans en Engels (maar ook biologie en wiskunde) te geven

21 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Tijdelijke aanstelling mogelijk voor alle vakken bij vereiste én voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Tijdelijke aanstelling mogelijk voor alle vakken bij vereiste én voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Salarisschaal gelijk Salarisschaal gelijk Verschil in voorrang van benoeming tussen de twee Verschil in voorrang van benoeming tussen de twee  draagwijdte van vaste benoeming leraar cf. http://www.flwi.ugent.be/studenten/faq#lerarenopleiding http://www.flwi.ugent.be/studenten/faq#lerarenopleiding Onderscheid staat ter discussie Onderscheid staat ter discussie

22 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) http://www.lerarenopleiding.ugent.be

23 Vastleggen curricula Tussen 26 september en 15 oktober 2011: volledig en als definitief geldend curriculum, inclusief de eventuele keuzes (optievakken en keuzevakken) in te dienen Vóór 10 oktober: aanvragen voor GIT; ook GIT- studenten moeten nadat ze via hun papieren formulier toestemming voor hun GIT hebben gekregen hun curriculum nog eens online ingeven GIT

24 Vastleggen curricula Via: Oasis Meer info: www.flw.ugent.be/voorstudenten www.flw.ugent.be/voorstudenten Onder rubriek ‘Opleidingsinfo’, ‘Curriculum registreren’ (met demofilmpje!)

25 Vastleggen curricula Ten laatste op 16 november 2011 zal aan de studenten via hun UGent-mail gevraagd worden om hun curriculum nog eens grondig na te kijken en dit voor 1 december goed te keuren. Indien je vergissingen opmerkt, contacteer je de FSA om je curriculum aan te passen. Indien je dit niet doet vóór 1 december 2011, word je geacht het door de FSA voorbereide curriculum te aanvaarden. Nadien zijn wijzigingen aan je vastgelegd curriculum enkel mogelijk met betrekking tot opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het tweede semester => bij de FSA aanvragen vóór 1 maart 2012 (liefst zo weinig mogelijk!)

26 Aanvragen vrijstellingen Aanvragen voor 15 november 2011 voor vakken eerste semester en voor 1 maart 2012 voor tweede semester.

27 Nog vragen? Spreekuur: Na afspraak Blandijnberg 2, lokaal 0.09 Youri.Desplenter@UGent.be Secretaris van de examencommissie master taal- en letterkunde: twee talen Secretaris van de examencommissie master historische taal- en letterkunde


Download ppt "Master Taal- en Letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee."

Verwante presentaties


Ads door Google