De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR –VACATURES / NIEUW ROOSTER –PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR –SCHOOLEXAMEN –SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR –VACATURES / NIEUW ROOSTER –PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR –SCHOOLEXAMEN –SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND 4 TL

2 PROGRAMMA PLENAIR –VACATURES / NIEUW ROOSTER –PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR –SCHOOLEXAMEN –SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN –VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA –VERVOLGOPLEIDINGEN MENTOREN –BEGELEIDING –CONTACTEN –INDIVIDUELE VRAGEN

3 VACATURES / NIEUW ROOSTER START NIEUW ROOSTER OP 8 OKTOBER –BEELDENDE VORMING TEKENEN (BTE) –LICHAMELIJKE OEFENING

4 PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR VOORLICHTING BEROEPENMANIFESTATIE, 29 NOVEMBER 2007 ‘STUDIE EN BEROEP’ OP UNIT LIJSTERSINGEL 18, 21 FEBRUARI 2008 OPEN DAGEN VAN VERVOLGOPLEIDINGEN, JANUARI-FEBRUARI 2008 BEROEPENKRANT KEUZE VERVOLGOPLEIDING HAVO: VÓÓR 1 FEBRUARI OPGEVEN BIJ DECAAN MBO: AANMELDEN IN MAART – APRIL SCHOOLEXAMEN START KLAS 3 T/M 25 APRIL 2008 CENTRAAL EINDEXAMEN 1E TIJDVAK START 19 MEI 2008, UITSLAG 11 JUNI 2008 2E TIJDVAK START 16 JUNI 2008, UITSLAG 25 JUNI 2008

5 SCHOOLEXAMEN PTA – CIJFERS KLAS 3 (Cijfers behaald in vorig cursusjaar) PTA – CIJFERS KLAS 4 TAALDORP, APRIL 2008 HANDELINGS DELEN PRAKTISCHE OPDRACHTEN SECTORWERKSTUK (KLAS 3) HERKANSINGSREGELING

6 EEN BESCHRIJVING VAN DE INHOUD VAN ALLE TOETSEN PER VAK EEN VERMELDING VAN DE MANIER VAN TOETSING EEN BESCHRIJVING VAN HET “GEWICHT” VAN DE TOETSEN KORTOM HET NASLAGWERK, ÓÓK VOOR HET EXAMENJAAR 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

7 VOORBEELD NEDERLANDS 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SSchrijfvaardigheid (spelling)NE/K/750 min.11 2MSprekenNE/K/5n.v.t.2,3,41 3STaalNE/K/250 min.31 4SInformatie verwerkenNE/V/150 min.41 5SSchrijfvaardigheidNE/K/750 min.51 6SLeesvaardigheidNE/K/650 min.61 7HProjectNE/V/1n.v.t.6Naar behoren 8HFictiedossierNE/K/8n.v.t.1-6Naar behoren 9SVoortschrijdend gemiddelde voor SO’s en repetities n.v.t.1-61

8 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN (CSE) –STRENGE CONTROLE AANWEZIGHEID –LANDELIJKE EXAMENS –TIJDSDUUR 120 MINUTEN –REGELING DYSLEXIE –BINDEND CORRECTIEVOORSCHRIFT –TWEEDE CORRECTIE

9 VERDELING SCHOOLJAAR SCHOOLEXAMEN (50%) –PERIODE SEPTEMBER 2006 - APRIL 2008 (Moet zijn afgesloten voor aanvang CSE) CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN (50%) –PERIODE MEI 2008 – JUNI 2008

10 EIND- EXAMENVAKKEN ALGEMENE VAKKEN Nederlands Engels Maatschappijleer 1 (klas 3) Totaal 7 vakken op cijferlijst 4 KEUZEVAKKEN Duits Frans Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Wiskunde Nask 1 Biologie Bte Maatschappijleer 2

11 SLAAG/ZAK REGELING GESLAAGD ALS IS VOLDAAN AAN: –1 KEER 5, DE REST VOLDOENDE –2 KEER 5 EN MINIMAAL 1 KEER 7 –1 KEER 4 EN MINIMAAL 1 KEER 7

12 REKENVOORBEELD GESLAAGD –Nederlands6 –Engels4 –Maatschappijleer7 –Wiskunde6 –Natuurkunde6 –Economie6 –Biologie6 VOORLOPIG AFGEWEZEN –Nederlands8 –Engels5 –Maatschappijleer8 –Wiskunde9 –Natuurkunde9 –Economie8 –Biologie3

13 REKENVOORBEELD GESLAAGD –Nederlands6 –Engels4 –Maatschappijleer7 –Wiskunde6 –Natuurkunde6 –Economie6 –Biologie6 DEFINITIEF AFGEWEZEN –Nederlands8 –Engels3 –Maatschappijleer8 –Wiskunde9 –Natuurkunde9 –Economie8 –Biologie3

14 NOG NIET GESLAAGD????? ÉÉN VAK UIT HET CSE MAG HERKANST WORDEN

15 TOT SLOT BEGIN APRIL 2008 VOLGT ‘DRAAIBOEK EXAMENS’ VOOR LEERLINGEN EN OUDERS

16 VRAGEN VAN OUDERS VOORAF VIA ANTWOORDFORMULIER: –DYSLEXIEREGELING –ADVIES VERVOLGOPLEIDING –LESSEN BTE EN LO NA PRESENTATIE: –?–?

17 VERVOLGOPLEIDINGEN

18 GESPREK MET LEERLINGEN DOOR MENTOR EN/OF DECAAN SPREEKUUR VAN DECAAN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK: TEL: 010 4506188 BEROEPENMANIFESTATIE, 29 NOVEMBER SPORTHAL SCHENKEL TIJDPAD 2007-2008

19 Januari / februari: open dagen van de opleidingen Voorlichting vmbo: 15 februari op de Lijstersingel Skillsmasters in Ahoy: 15 t/m17 maart Aangemeld door de ouders / leerling op de vervolgopleiding: maart / april TIJDPAD 2007-2008

20 Informatie voor de leerlingen 1. Toekomstdossier 2. Beroepenkrant 3. Boek beroepenmanifestatie 4. Brochures: - Albeda College - Zadkine College - ID College - speciale opleidingen 5. Internet

21 MOGELIJKHEDEN 1M.B.O Economie Techniek Zorg en Welzijn Landbouw 2HAVO Profielen

22 Vakscholen: Scheepvaart en Transport College Luchtvaart College (ROC Amsterdam) Grafisch Lyceum Hout - en Meubilerings College M.B.O buiten de regio Rijnmond I D College omgeving Gouda ROC Midden Nederland ROC Mondriaan Den Haag MBO

23 Binnen het M.B.O. bestaan 4 sectoren 1.Economie Automatisering Bedrijfsadministratie Commerciële opleidingen Juridische opleidingen Logistieke opleidingen Secretariaat Toerisme Horeca Bank- en Verzekeringswezen MBO

24 2.Techniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde Bouwkunde Elektrotechniek Installatietechniek Techno-design Ict Laboratoriumtechniek biologisch, medisch, chemisch MBO

25 3.Zorg en Welzijn Gezondheidszorg: VPverpleegkunde(4 jaar) VZverzorgende(3 jaar) HL helpende(2 jaar) AAapothekersassistente DAdoktersassistente TAtandartsassistente MBO

26 3.Zorg en Welzijn Welzijn: Facilitaire dienstverlening SPWonderwijsassistente SPWsoc. Pedagogisch werker SCWsoc. Cultureel werker SBsport en bewegen UVuiterlijke verzorging MBO

27 4.Landbouw verzorging Groene Ruimte milieuopleidingen tuinbouw dierverzorging paardenhouderij recreatie bloem en interieur MBO

28 4 PROFIELEN Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid IEDER PROFIEL KENT: algemeen deel profiel deel vrij deel HAVO

29 -Er bestaat een verplicht aantal studielasturen verdeeld over contacturen en zelfstudie -Examen doen aan de hand van een examendossier doorstromen naar HBO opleiding, of met korting naar MBO opleiding -Opgeven bij decaan voor 1februari HAVO

30 VRAGEN VAN OUDERS ?

31 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR –VACATURES / NIEUW ROOSTER –PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR –SCHOOLEXAMEN –SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE."

Verwante presentaties


Ads door Google