De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF Subsidie ’14-’15 Sociale Inclusie West-Brabant RWB1 Toeleiding naar arbeid 2014-2015 RWB2 Toeleiding naar arbeid 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF Subsidie ’14-’15 Sociale Inclusie West-Brabant RWB1 Toeleiding naar arbeid 2014-2015 RWB2 Toeleiding naar arbeid 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 ESF Subsidie ’14-’15 Sociale Inclusie West-Brabant RWB1 Toeleiding naar arbeid 2014-2015 RWB2 Toeleiding naar arbeid 2014-2015

2 ESF 2014-2020 sociale inclusie Presentatie 1Regio 2Proces 3Doelgroepen 4Soort projecten / kostensoorten 5Clustering 6Tips 7Vragen 30-5-2016 2

3 ESF 2014-2020 sociale inclusie Regio West Brabant bestaat uit 18 gemeenten en Tholen Regio West Brabant werkt samen in een Gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling heeft ongeveer 30 ambtenaren in dienst om de regio te faciliteren. De Regio West Brabant werkt samen op diverse portefeuilles waar onder Economie en Arbeidsmarkt beleid. De Regio West Brabant heeft een uitvoeringsprogramma West Brabant werkt en pakt door. Gemeente Breda is de Centrum gemeente van de regio West Brabant De Regio West Brabant is onderverdeeld in 5 subregio’s 30-5-2016 3

4 ESF 2014-2020 sociale inclusie Proces: Vooraf ingestoken op draagvlak van de hele regio, hierdoor ook de RWB betrokken bij de aanvraag. Bestuurlijk vastgesteld dat gemeente Breda als centrum gemeente ook de aanvrager zou zijn. (november/ december 2013) 20 december een vooraankondiging gestuurd voor een eerste kickoff- bijeenkomst op 30 januari 2014. Waarbij alle gemeenten, pro/vso en partners werden uitgenodigd aanwezig te zijn. Verdieping in de regeling en de voorwaarden van de op dat moment bekende informatie door Trias / RWB/ Gemeente Breda, vaststellen van het te lopen proces en project -format, mindmap en bijeenkomst 30 januari. O1. algemeen doel ESF: aanvullend arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid 2.Nationaal doel: arbeidsparticipatie verhogen tot 80% reductie mensen in huishoudens 30-5-2016Regio West-Brabant4

5 ESF 2014-2020 sociale inclusie 30 januari kickoff bijeenkomst ESF 2014-2020 sociale inclusie voor de regio 3 SW bedrijven 5 gemeenten (subregio’s) ROC SBB SNV(stg vluchtenlingenwerk) Stichting Mee PRO/VSO UWV Calibris/ RWB Betrokkenondernemers Breda nemen deel aan de kickoff. 30-5-2016 5

6 ESF 2014-2020 sociale inclusie Tijdens de bijeenkomst bespreken we de volgende onderwerpen: Opzet ESF regeling (toen nog onder voorbehoud) Koppeling met het arbeidsmarktbeleid van de regio West Brabant en het actieplan jeugdwerkloosheid Toelichting op mogelijke partners (incl. presentatie van Regiomanager UWV) Gezamenlijk vaststellen van criteria (inhoudelijk en qua ESF-vereisten) en format projectplannen Wat werkt wel wat werkt niet (input op inhoud) n.a.v. Divosa onderzoek 30-5-2016Regio West-Brabant6

7 ESF 2014-2020 sociale inclusie Verdeelsleutel financiën per subregio en voor centrale administratie 10% centrale administratie 20 % Etten Leur 15% Oosterhout 15% Roosendaal 15% Bergen op Zoom 40% Breda Afleggen werkbezoeken week 6-8 Concept deelprojectplannen in format aanleveren voor 20-02-2014 Vervolgbijeenkomst op 27-02-2014 30-5-2016Regio West-Brabant7

8 ESF 2014-2020 sociale inclusie Begin februari het aanleveren van project format, mindmap en criteria aan de regio 07 februari een intentie uitspraak over deelname van de partijen aanwezig op 30 januari Werkbezoeken bij alle partijen die aangaven mee te willen doen. Bezoek Agentschap SZW 20 februari aanleveren eerste concept deelprojectplannen door de partners 24 februari samen met Trias beoordelen van alle eerste concept deelprojectplannen aan de regeling en voorzien van opmerkingen 27 februari een tweede regionale bijeenkomst waarin de regeling verder wordt uitgelegd en terug wordt gekomen op de eerste concept deel projectplannen. 30-5-2016Regio West-Brabant8

9 ESF 2014-2020 sociale inclusie 13 maart inloopochtend waarbij elke uitvoerder/projectindiener per deelproject een consult ontvangt van Trias/ Jan/ Jeannet over deelprojectplan en mogelijkheid tot stellen van vragen. 21 maart aanleveren van tweede concept deelprojectplannen met verbeteringen op op- en aanmerkingen van 13 maart. 27 maart alle deelprojectplannen doorlopen en bespreken en laatste opmerkingen en vragen eruit destilleren (Trias Jeannet) 03 april afspraak agentschap SZW doorlopen aanvraag en deelprojecten plus vragen. Terugkoppeling antwoorden SZW aan de regio en indienen definitieve deelprojecten ivm opstellen begroting en projectplan 30-5-2016Regio West-Brabant9

10 ESF 2014-2020 sociale inclusie 01 mei definitieve vaststelling van de regeling. 06 mei: afspraak WVS (SW bedrijf) met agentschap SZW om mogelijkheden voor verantwoording van de kosten te bespreken 12,13,14 mei verwerken van de gegevens in het e-formulier en de bijlagen 16 mei bespreking Bedrijfsbureau Breda ivm goedkeuring 19 mei bespreking hoofd sociaal, economische zaken Breda ivm definitieve goedkeuring 28 mei indienen van de aanvraag. 30-5-2016Regio West-Brabant10

11 ESF 2014-2020 sociale inclusie Doelgroepen: RWB 1: NUO90 personen Arbeidsbelemmerden 400 personen 55+ 590 personen Jongeren380 personen Langer dan 6 mnd wbb690 personen RWB 2: Deelnemers400 personen 30-5-2016Regio West-Brabant11

12 ESF 2014-2020 sociale inclusie Soort projecten; Breda: 55 + en 27- doelgroepen samenwerking ATEA Vluchtelingen en groen samenwerking ATEA en STG Vluchtelingenwerk Werken aan werk samenwerking subregio Oosterhout met GO en APAC arbo Bevorderen uitstroom WBB regio Etten Leur Op maat Roosendaal samenwerking regio Roosendaal met reintegratiebedrijven Iedereen doet mee1 samenwerking VSO/kwadrant en gemeente Bergen op Zoom Iedereen doet mee 2 samenewerking WVS en gemeente Bergen op Zoom PRO/ VSO aanvraag 30-5-2016Regio West-Brabant12

13 ESF 2014-2020 sociale inclusie Kostensoorten; directe loonkosten (inclusief flat-rate) 90% externe kosten 5% kosten plaatsingssubsidie 5% 30-5-2016Regio West-Brabant13

14 ESF 2014-2020 sociale inclusie Clustering: Er mogen maximaal 5 clusters worden opgenomen bij de gemeentelijke aanvraag en 3 clusters bij de Pro/VSO aanvraag (waarvan 1 cluster betrekking heeft op ESF- projectcoördinatie en -administratie). Keuze kan op basis van inhoud of geografische ligging zijn. Hierbij kan ook rekening gehouden worden met risico-spreiding Overwegingen clustering: Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout/ Etten Leur en Breda. 30-5-2016Regio West-Brabant14

15 ESF 2014-2020 sociale inclusie Tips: 1.Zorg voor draagvlak. Meedenken over criteria 2.Goede uitleg over de regeling 3.Laat iedereen op uniforme wijze de plannen aanleveren 4.Zorg voor overzicht van de lopende initiatieven 5.Stem af met het Agentschap 6.Maak een goede afweging bij de verdeling in clusters 7.Denk aan samenwerkingsovereenkomsten en co-financieringsverklaringen 8.Maak afspraken over beheerskosten 30-5-2016Regio West-Brabant15

16 ESF 2014-2020 sociale inclusie Vragen? 30-5-2016Regio West-Brabant16


Download ppt "ESF Subsidie ’14-’15 Sociale Inclusie West-Brabant RWB1 Toeleiding naar arbeid 2014-2015 RWB2 Toeleiding naar arbeid 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google