De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studienamiddag 15 juni 2009 Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: tien jaar na de Vlaamse Wooncode de kinderschoenen ontgroeid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studienamiddag 15 juni 2009 Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: tien jaar na de Vlaamse Wooncode de kinderschoenen ontgroeid?"— Transcript van de presentatie:

1 Studienamiddag 15 juni 2009 Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: tien jaar na de Vlaamse Wooncode de kinderschoenen ontgroeid?

2 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid D e gemeente: centrale rol in het woonbeleid Aangeduid als coördinator en eindverantwoordelijke voor het lokaal woonbeleid spilfunctie in de uitvoering ervan Vrijheid om binnen de decretaal vastgelegde grenzen een eigen huisvestingsbeleid te ontwikkelen En beschikt hiertoe over een aantal instrumenten

3 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Wat doet de gemeente met die opdracht en die instrumenten? Geen beeld van het lokaal woonbeleid in de praktijk Noch over de rol van de OCMW’s ► bevraging bij de Vlaamse gemeenten en OCMW’s Informatie noodzakelijk voor  activeren en ondersteunen LWB  evalueren en bijsturen instrumentarium Informatienood leeft ook bij de provincies ► uitgegroeid tot een interbestuurlijk project

4 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Onderzoeksmethode Webbevraging via website bouwen&wonen  Voordeel: bevraging op maat  Minpunt: de complexiteit Applicatie en programmering: 2MPACT Lancering en opvolging respons: de provincies in de periode : november 2006-april 2007

5 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Hoge antwoordrespons 86% gemeenten (aantal=264) 75% OCMW’s (aantal=230)

6 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid II. RESULTATEN helicopterbeeld van het lokaal woonbeleid in de praktijk 1.De organisatie van het woonbeleid 2.De regie van het woonbeleid 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid 4.Wooninfo en woondiensten 5.De OCMW’s en wonen

7 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 1. De organisatie van het woonbeleid Wat doet de gemeente wel en niet?

8 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 1. De organisatie van het woonbeleid Wat doet de gemeente wel en niet? Taken die veel vergen qua mankracht, kwalificaties en middelen komen minder aan bod zoals  Eigen soc. woonprojecten en crisisaanbod  Beleidsmatig werk +West- en Oost-Vlaamse gemeenten nemen gemiddeld meer taken op

9 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Wonen gaat samen met RO en stedenbouw (73%) zelden met welzijn of sociale zaken (16%) 1. De organisatie van het woonbeleid Taken uit het woonbeleid in het organigram?

10 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 1. De organisatie van het woonbeleid Taken uit het woonbeleid: wie voert ze uit?  42% heeft 0 VTE voor wonen  14% heeft 1 of meer VTE voor wonen Eén op tien gemeenten zegt over voldoende geschikt personeel te beschikken om de taken uit het woonbeleid uit te voeren Anderzijds: wél relatief hoog op de politieke agenda, meestal wél een schepen voor wonen aangeduid Personeelsinzet voor wonen

11 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Personeelsinzet voor wonen 1. De organisatie van het woonbeleid Taken uit het woonbeleid: wie voert ze uit? Aandeel gemeenten met personeel voor wonen

12 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid II. RESULTATEN 5 delen: 1.De organisatie van het woonbeleid 2.De regie van het woonbeleid 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid 4.Wooninfo en woondiensten 5.De OCMW’s en wonen

13 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 2. De regie van het woonbeleid Voorwaarden voor een geslaagde regie Pröpper et al. (2004) 1.Het organiseren van samenwerking 2.Het uitzetten van gemeenschappelijke beleidslijnen 3.Verantwoording over het geheel 4.Kennis woonsituatie/overzicht over het geheel In Vlaanderen: gemeentelijke woonraad en gemeentelijk lokaal woonbeleidsplan

14 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 2. De regie van het woonbeleid Overleg over wonen in de gemeente Overleg is meestal ad-hoc 43% niet één keer vergaderd met één of meer bevoorrechte partners uit het woonbeleid 44 gemeenten: “gemeentelijke woonraad“ “een overleg- en adviesorgaan waarin belangrijke dossiers en vragen m.b.t. wonen in de gemeente ter bespreking en advies worden voorgelegd aan een brede groep van actoren” voorbije jaar

15 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 2. De regie van het woonbeleid Overleg over wonen in de gemeente Overleg over wonen het voorbije jaar (% gemeenten) + Oost-Vlaamse gemeenten en centrumgemeenten hebben vaker dan elders een GWR voorbije jaar

16 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 2. De regie van het woonbeleid Ontwikkelen van een woonbeleid 40% zegt een lokaal woonbeleid te ontwikkelen 23 gemeenten hebben een lokaal woonbeleidsplan “ een door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid weergeeft en hiertoe een tijdsgebonden actieprogramma voorstelt” + 30 plannen in de maak vnl. West-Vlaamse gemeenten Maar, niet steeds planningsproces woonactoren en cijfermatige analyse woonsituatie Woonbeleidsplannen

17 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 2. De regie van het woonbeleid Ontwikkelen van een woonbeleid Basisaanbod gemeentelijke statistieken SVR en provinciaal aanbod:  gekend bij minder dan de helft v/d gemeenten  gebruikt door één op vijf gemeenten; Eén op drie gemeenten: (ook) andere bronnen Analyse van de woonsituatie

18 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid II. RESULTATEN 5 delen: 1.De organisatie van het woonbeleid 2.De regie van het woonbeleid 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid 4.Wooninfo en woondiensten 5.De OCMW’s en wonen

19 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid VWC: invoering woningkwaliteitsregeling Centraal: de veiligheids- gezondheids- en woonkwaliteitsnormen voor élke woning (art.5 VWC) + instrumentarium Lokale overheden: centrale rol in de handhaving ervan + eigen accenten 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid Kwaliteitsnormering

20 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid CA bevestigt de conformiteit van huurwoning of kamer met de kwaliteitsnormen De verhuurder vraagt het CA vrijblijvend aan bij de gemeente Sinds kort staat ook de strafbaarstelling indien de woning niet aan de kwaliteitsnormen voldoet los van het CA 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Handhaving van de kwaliteitsnormering Het conformiteitsattest (CA)

21 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid = occasioneel gebeuren: bij de helft van de gemeenten is het aantal uitgereikte CA’s<5, slechts 7 gemeenten >20 CA’s 6% v/d gem. CA voor kamers, bijna exclusief (centrum)stedelijk fenomeen 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Handhaving van de kwaliteitsnormering Het conformiteitsattest Sinds het bestaan ervan reikte 1 op 5 gemeenten ooit een CA uit voor huurwoningen

22 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid de uitzondering bevestigt de regel bv. Antwerpen (om opgenomen te worden in huurwoningendatabank) en Riemst (verhuurvergunning kamer) 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Handhaving van de kwaliteitsnormering Het conformiteitsattest (CA)

23 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Handhaving van de kwaliteitsnormering Ongeschikt-onbewoonbaar verklaringen Woning niet conform de vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort: ongeschikt verklaring + veiligheids- of gezondheidsrisico: onbewoonbaar verklaring Doorsnee gemeente had ooit 12 woningen op de inventaris in de periode 1996-2008 (adm. data)

24 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Handhaving van de kwaliteitsnormering Ongeschikt- en onbewoonbaar verklaringen Frappante verschillen tussen de gemeenten, Kunnen enkel gevolg zijn van verschillen in (pro-) actief woningkwaliteitsbeleid Aantal OO ooit op de inventaris 1996-2006

25 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Kwaliteitshandhaving en sociale woningen Recht van voorkoop (RVV) Gemeente, OCMW, shm en VMSW kunnen onder bepaalde omstandigheden een voorkooprecht doen gelden op woningen en percelen om er sociale woningen of kavels te realiseren.  Instrument om sociale woningen te spreiden Door één of meerdere buurten te laten erkennen als “bijzondere gebied“ kan de gemeente ook zelf meebepalen waar het RVV kan worden toegepast  Instrument om territoriaal te differentiëren 15 gemeenten maakten hier gebruik van

26 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Kwaliteitshandshaving en sociale woningen Recht van voorkoop (RVV) +/-100 000 keer aangeboden (1998-2007) 39 gemeenten pasten het RVV samen 77X toe ► meestal eenmalig, als een schakel bij stadsvernieuwing of dorpherwaardering Shm’s: 330 akten, goed voor 1900 huurwoningen en 500 koopwoningen RVV = géén wijdverspreide noch intensieve toepassing v/h RVV

27 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 3. Lokaal woningkwaliteitsbeleid Kwaliteitshandshaving en sociale woningen Sociaal beheersrecht (SBR) Laatste middel om een leegstaande woning of OO woning terug op de markt te brengen indien de eigenaar weigert te renoveren,... Gemeente, OCMW of sociale woonorganisatie kan de woning in beheer nemen, er de nodige werken aan uitvoeren en deze tijdelijk onder het sociaal huurstelsel verhuren ► werd enkel toegepast in Antwerpen voor een drietal woningen

28 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid II. RESULTATEN 5 delen: 1.De organisatie van het woonbeleid 2.De regie van het woonbeleid 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid 4.Wooninfo en woondiensten 5.De OCMW’s en wonen

29 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket Individueel recht op wonen doen gelden: rechten kennen, toegang tot informatie en, zeker voor de meest woonbehoeftigen, ook concrete hulp en advies. De gemeente = eerste aanspreekpunt 92% v/d gemeenten geeft wooninfo en advies (in algemene termen gesteld)

30 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket ‘Basic’ info; in 17% van de gemeenten blijft het hierbij voor wat betreft wooninfo en woondiensten

31 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket Aandeel gemeenten wordt kleiner naarmate de taken meer expertise en ervaring vragen

32 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket Idem voor het vinden van een huurwoning, optreden bij conflicten bv. tussen huurder en verhuurder, architect en bouwer, woonbegeleiding, crisisopvang… …vereist mankracht met kennis/ervaring,

33 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket “een laagdrempelig initiatief met bijzondere aandacht voor zwakkere bewonersgroepen, dat er zich op richt de woonsituatie van de bevolking te verbeteren door hen te informeren, adviseren, begeleiden en indien nodig door te verwijzen” 24 gemeentelijke WW’s (waarvan 18 steden) 6 regionale WW’s in 35 gemeenten (waarvan 22 plattelandsgemeenten) Rol van de woonwinkels (WW)

34 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket  Qua aanbod: ruimer in gemeenten met een WW voor zowat alle woon(info)diensten  Qua benadering: het expliciet laagdrempelige en de bijzondere aandacht voor de zwakkere bewonersgroepen (woonwinkelconcept) + regionale WW genieten van schaalvoordeel De meerwaarde van de woonwinkel (WW)

35 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 4. Wooninfo en woondiensten Het lokaal wooninfo- en dienstenpakket

36 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid II. RESULTATEN 5 delen: 1.De organisatie van het woonbeleid 2.De regie van het woonbeleid 3.Lokaal woningkwaliteitsbeleid 4.Wooninfo en woondiensten 5.De OCMW’s en wonen

37 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 5. De OCMW’s en wonen Private huurmarkt Ondersteuning bij doen nakomen  huurdersverplichtingen: 81%  verhuurdersverplichtingen: 64% Actieve toeleiding private huurmarkt  begeleiding bij het zoeken (1 op 2 OCMW’s )  afspraken met verhuurders (1 op 4 OCMW’s ) ► hulp verschilt sterk van OCMW tot OCMW Ook wat betreft rechtstreekse financiële steun (huurtoelage bij 1 op 2 OCMW’s)

38 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 5. De OCMW’s en wonen Sociale huurmarkt: afspraken met de sociaal verhuurders Afspraken i.v.m. financiële verplichtingen:  Huurwaarborg: 64% SHM, 62% SVK  Huurachterstal: 58% SHM, 54% SVK Afspraken woonbeleiding: 35% SHM, 49% SVK Frekwenter bij de West-Vlaamse OCMW’s

39 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid 5. De OCMW’s en wonen OCMW als verhuurder of bouwheer 63% v/d OCMW verhuurt woningen 34% realiseerde eigen soc. woonprojecten Grote verschillen naar provincie

40 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: de kinderschoenen ontgroeid?  Wonen geen volwaardige plaats als beleidsveld in de gemeentelijke organisatie  Voorwaarden om te spreken over de gemeente als regisseur van het woonbeleid meestal niet vervuld  Instrumenten voor lokaal woningkwaliteitsbeleid worden onderbenut. Frappante verschillen in woningkwaliteitshandhaving tussen gemeenten.  Wooninfo en woondiensten en het aanbod van het OCMW is zeer verschillend van gemeente tot gemeente en dat voor een basisrecht als ‘het recht op wonen’

41 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: hier en daar de kinderschoenen ontgroeid  West-en Oost-Vlaamse gemeenten komen sterker uit de bevraging dan de overige provincies: trekt de provincie aan de kar?  Breuklijn stad en landelijke gemeenten, maar het woonwinkelverhaal toont dat met de gepaste instrumenten de landelijke gemeenten ook meespelen. plattelandsgemeenten met een actief woonbeleid tonen dat schaalgrootte niet het enige criterium is

42 15 juni 2009 Studienamiddag lokaal woonbeleid Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: Beterschap op komst? BVR 21/09/2007 -intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid- speelt in op reële nood en een aantal van de genoemde pijnpunten 100-tal gemeenten betrokken bij de projecten die dit en vorig jaar werden goedgekeurd Afwachten wat deze projecten op het terrein effectief te weeg brengen voor het lokaal woonbeleid


Download ppt "Studienamiddag 15 juni 2009 Lokaal woonbeleid in Vlaanderen: tien jaar na de Vlaamse Wooncode de kinderschoenen ontgroeid?"

Verwante presentaties


Ads door Google