De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ds. C.J. Droger Geestelijke groei: gave of opgave? Hardinxveld-Giessendam 18-7-2015 www.komookgroep.nl 2 Petrus 3:8-18 Maar wast op in de genade en kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ds. C.J. Droger Geestelijke groei: gave of opgave? Hardinxveld-Giessendam 18-7-2015 www.komookgroep.nl 2 Petrus 3:8-18 Maar wast op in de genade en kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Ds. C.J. Droger Geestelijke groei: gave of opgave? Hardinxveld-Giessendam 18-7-2015 www.komookgroep.nl 2 Petrus 3:8-18 Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Geestelijke groei, gave of opgave? Alles wat leeft groeit? 2 Petrus 3:18 => Wast op in de genade en kennis, het Griekse woord dat met groeien vertaald is betekent: elke dag groeien, als kinderen, geleidelijk. Kort gezegd zegt Petrus: Jullie moeten groeien, elke dag Bij kennis gaat het om omgang/relatie. Groeien in deze vorm van kennis doe je door samen te wandelen Groeien in de kennis van onze: Heere Zaligmaker Jezus (Redder) Christus (Gezalfde) 1 Petrus 2:2 => Wees zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk. (dat is het Woord) 2 Korinthe 3:18 => Groeien is: veranderd worden tot de gedaante van de Heere, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Het leven komt door de Heilige Geest, groei komt ook door de Heilige Geest. De Heilige Geest is beloofd in de doop, Gods beloften vragen om gebed. (pleiten op de beloften) God zet het werk dat Hij begint door & voort. Geestelijke groei maakt je kleiner, zoals Johannes de doper het zegt: Hij moet groeien en ik minder worden. Groei is het werk van de Heilige Geest, maar wat moet je er zelf voor doen? Zeven punten: 1.Biddend lezen van de Heilige Schrift; Bidden en rustig mediteren. Wat betekent het Woord van God voor je? Hoeveel ben je ermee bezig? Luisteren naar wat God zegt, wachten op wat Hij doet. Luister naar de stem van de Goede Herder Ps. 85: Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft! 2. Lees geschriften die op Gods Woord zijn gegrond. Lees ook de geschriften van vroeger (Jonathan Edwards / Herman Bavinck / Watson / Boston / Spurgeon) Leestips:Christen zijn in het dagelijks leven (Ryle) Leven met Christus (Mary Winslow) 3. Aandachtig beluisteren van de prediking, en deze gelovig verwerken Bid voor de predikant Is lauwheid niet het gevolg van te weinig bidden en te weinig verwachten? 4. Gebed Gebed is de gemeenschap met Christus Leg je noden en zonden voor Hem neer. Schuil bij de Heere in het gebed 5. Geregeld op geestelijke wijze vieren van het Heilig Avondmaal Het Heilig Avondmaal is ontzettend belangrijk: Om het geloofsleven te voeden (Mijn vlees is waarlijk spijs, Mijn bloed is waarlijk drank) geestelijk, in een rechte en ootmoedige weg 6. Spreek met kinderen van de Heere Vroeger waren er gezelschappen, tegenwoordig heb je verenigingen en avonden zoals die van Kom Ook. 7. Zingen van geestelijke liederen / luisteren naar geestelijke muziek Zingen is dubbel bidden (Augustinus?) Door muziek komt het Woord dieper in je hart Belemmeringen: Verachteren in de genade: Weinig lezen, niet aandachtig lezen Met andere gedachten in de kerk zitten Geen gestructureerd, geen aandachtig gebed Geen omgang met kinderen van God Geen noodzaak inzien van groei, van groeien tot eer van de Heere Groei is noodzakelijk, groeien tot eer van God! Belemmeringen: Inwonende zonde Boezemzonde Zorgen / drukte In twee werelden leven ______ Moet je bang zijn voor Jezus? Zie Hem als de Vader van de verloren zoon, de vader staat elke dag op de uitkijk zijn vader omhelst en kust hem de vader rent naar de zoon Als je tot Hem de toevlucht neemt… Hij wacht al zo lang… Evangelisatie en groei Om te getuigen moet er groei plaatsvinden, getuigen kan groei bevorderen! Geestelijke groei en vrucht Vrucht van de Geest, negen aspecten => geestelijke groei geeft vrucht! Gemeenschap der heiligen Aan al Zijn schatten en geven gemeenschap hebben… Een ieder moet zich schuldig voelen om zijn gaven ten nutte van de gemeenschap in te zetten.


Download ppt "Ds. C.J. Droger Geestelijke groei: gave of opgave? Hardinxveld-Giessendam 18-7-2015 www.komookgroep.nl 2 Petrus 3:8-18 Maar wast op in de genade en kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google