De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AH WOON WONINGWET WOONVISIE. Algemene Huurdersvereniging WOON Algemene Huurdersvereniging WOON sinds 3-5-1991 belangenbehartiging voor de huurders van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AH WOON WONINGWET WOONVISIE. Algemene Huurdersvereniging WOON Algemene Huurdersvereniging WOON sinds 3-5-1991 belangenbehartiging voor de huurders van."— Transcript van de presentatie:

1 AH WOON WONINGWET WOONVISIE

2 Algemene Huurdersvereniging WOON Algemene Huurdersvereniging WOON sinds 3-5-1991 belangenbehartiging voor de huurders van Woonborg in gemeente Aa- en Hunze, Haren, Tynaarlo en Noordenveld

3 AH WOON staat voor  Betaalbaarheid & beschikbaarheid van huurwoningen  Leefbaarheid in dorpen en wijken  Kwaliteit & Duurzaamheid van huurwoningen  Huisvesting van seniorenhuurders  Zeggenschap van huurders

4 AH WOON met adviezen van werkgroepen samengesteld uit huurders van alle 4 gemeenten o.a. de Werkgroep Woonvisie AH WOON is lid van de Nederlandse Woonbond en betrekt adviezen van Maarten Groen senior-adviseur Woonbond Kennis- en adviescentrum

5 Woningwet Woningwet m.i.v. 1-7-2015 ‘Maatschappelijk bestemd vermogen moet beschikbaar blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomens.’ Kerntaak coöperaties: bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen (< € 710,68) aan de doelgroep (< € 34.911)

6 Prestatieafspraken met gemeente en bewonersorganisaties Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisaties en de woningcorporatie De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Als zij er niet onderling uitkomen kunnen zij geschillen voorleggen aan de minister. De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid.

7 WOONVISIE  Sociale Woningbouw  Betaalbaarheid  Beschikbaarheid  Scheefwonen  Wachtlijst  Verdringing van doelgroepen  Companen ‘Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken ’

8 SOCIALE WONINGBOUW het belang van Sociale Woningbouw binnen de Woonvisie woningvoorraad landelijk: 1:3 is sociale woningbouw

9 Betaalbaarheid Woonlastenrapport 2014 Companen 1/3 vd huurders betalingsproblematiek! Overeenkomst Huurbeleid Woonborg-WOON Het huurbeleid is voor de jaren 2015 tot en met 2018 vastgelegd. Energielasten Corporatie bepaalt woonkwaliteit label deel energierekening Gemeente kan energiebesparende maatregelen stimuleren voor huurders

10 Beschikbaarheid goed zicht blijven houden op kernvoorraad! voldoende woningen in aantal! MAAR OOK! verscheidenheid in huurprijs verscheidenheid in woningtype

11 Scheefwonen goedkoop maar ook te duur wonen in relatie tot het inkomen MAAR ZIJN ER WEL VOLDOENDE MOHGELIJKHEDEN VOOR DOORSTROMING? landelijke acceptabele norm van scheefwonen is 20 en 25% van het Sociale Woningbezit Passend Toewijzen is instrument: inkomen boven € 34.911 in principe geen sociale huurwoning met huurprijs onder € 710,68

12 Wachtlijst  WOON acht zoekresultaat binnen 6 maanden gewenst!  Wat is een actief woningzoekende?  Definitie gewenst!  Hoe verhoudt zich zoekgedrag met het aanbod?  Als er niet voldoen verscheidenheid in aanbod is, zijn er ook geen actief zoekenden!  Behoefte aan een woonruimteverdeling onderzoek!

13 Verdringing van doelgroepen Taak Gemeente (Huisvestingswet 1-1-2015) ‘Tegengaan verdringing doelgroepen.’ Bv tgv de taakstelling voor de gemeente voor huisvesten van Statushouders. Welke visie gaat de gemeente in deze ontwikkelen?

14 ‘Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken’ ‘Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken’ Aantal woningen per Corporatie in de gemeente Haren Woonborg951 Woonzorg Nederland174 De Huismeesters171 Woonconcept106 De Woonplaats56 Nijenstee27 Lefier20

15 Verhuisgeneigdheid onder ouderen Vergt te veel inspanning? Speelt beschikbaarheid van betaalbare woningen een rol? Dat ook in relatie tot leefomgeving en voorzieningenniveau?

16 Conclusies van Companen Kwaliteit en betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad in de gemeente Haren ‘goed’ lijkt, omdat 69% een kwaliteit heeft van bovengemiddeld of zeer bovengemiddeld. Maar wat is ‘goed’? En hoe is dit voor wat betreft de overige werkzame corporaties in de gemeente Haren? De betaalbaarheid van de sociale voorraad lijkt ´goed´. Maar volgens Companen kent 1/3 vd huurders betalingsproblematiek!

17 Zijn alleen de corporaties aan zet? Taak gemeente: Woonvisie Voorkoming verdringing doelgroepen Energiebesparende maatregelen stimuleren voor huurders Rioolrechten versus kwijtscheldingbeleid Grondprijspolitiek enz., enz.

18 stelling Huurprijs van nieuwbouw in de sociale woningbouw kan onder de € 576,87 blijven, als de gemeente voor die woningen een gereduceerde grondprijs in rekening brengt.


Download ppt "AH WOON WONINGWET WOONVISIE. Algemene Huurdersvereniging WOON Algemene Huurdersvereniging WOON sinds 3-5-1991 belangenbehartiging voor de huurders van."

Verwante presentaties


Ads door Google