De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grip op samenwerken Sturing door de raad Jeroen van Gool, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grip op samenwerken Sturing door de raad Jeroen van Gool, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken."— Transcript van de presentatie:

1 Grip op samenwerken Sturing door de raad Jeroen van Gool, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regeerakkoord en daarna RA: Decentralisaties zullen in principe gericht worden op 100.000+ gemeenten. Afspraak VNG-Rijk: -Geen gedwongen opschaling -Gemeenten werken samen waar nuttig en nodig NB: ook 100.000+ gemeenten werken samen!

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is samenwerking? -Gezamenlijk optrekken van gemeenten om lokale én gemeenschappelijke belangen te behartigen -‘Normaal’ gemeenteraadswerk : blijft verantwoordelijkheid van de raad -Ruimer dan de Wgr, maar wel meest voorkomend

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdvragen voor de raad Bij aanvang: - Waarom samenwerken? - Met wie? - Welke vorm? Doorlopend: - Wat wil je bereiken? - Hoe stuur je daarop? - Hoe controleer je?

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenwerken: waarom eigenlijk? -Grensoverschrijdende opgaven -Bestuurskracht versterken/ bundelen van expertise en middelen -Voorkomen van herindeling -Opgelegde (al dan niet verplichte) samenwerking (Regeerakkoord?) -Kostenbesparing??

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenwerken: met wie? -Afgeleide van de vraag: waarom? -Strategische keuze, belang van cultuur -Herindelingsdiscussie: altijd op de achtergrond -‘Lappendeken’: voor- en nadelen -Schaal volgt opgave

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is er een rol voor de raad? Beleid: JA Uitvoering: SOMS (niveau dienstverlening) Bedrijfsvoering: NEE (alleen strategische partnerkeuze)

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad bij aanvang (Inrichting van de samenwerking) - Wat wil je bereiken? Visie op waarom en waartoe -Randvoorwaarden: -Effecten voor de burger: service levels -Invloed van de eigen gemeente -Kosten (budgetrecht) -Evaluatiemomenten en exit-opties -Monitoring en informatie

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Instrumenten van de Raad: kaders – Bestuursopdrachten vanuit de raad richting college (bijv programmabegroting) – Het meegeven van een mandaat vanuit de raad richting college – Dienstverleningsovereenkomsten – Het formuleren van eisen ten aanzien van inhoud en timing van (jaar)verslagen (NB:afstemming met andere raden)

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Besluitvormingstraject GR Ambtelijke voorbereiding Voorbespreking ambtenaar-wethouder Portefeuillehoudersoverleg Voorstel via DB naar AB Gemeenteraden Besluit in AB

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Instrumenten van de Raad: controle – P&C-cyclus, vaste evaluatiemomenten (bijv. elke GR per 4 jaar een keer) – Actieve informatieplicht, vragen stellen, rkc – Het deelnemen in het AB? – Commissie regionale zaken – Tijdigheid: vast agendapunt met de wethouder –Afstemming agenda’s in de regio (griffiers)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbeelden uit het land Leiderdorp -Regionale focus van de raad -Vertaling Collegeprogram in regionale opgaven: -wat speelt er de komende jaren:? - waar moet Leiderdorp zich op richten? -Commissie Regionale Zaken: gesprek met college en besluitvorming -Werkgroep Regionale Zaken: informeler, voorbereiding commissie -Raadsleden in het AB van Holland Rijnland

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanpak Friese griffiers Raad spreekt college aan, niet de GR Heldere kaders essentieel (sturing vooraf) Opnemen in P&C-cyclus Hoe raadsdoel bereiken = uitvoering = college/GR Raad betrekken bij majeure GR-beslissingen Een keer per raadsperiode evalueren

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klankbordgroep Voorne Putten 5 gemeenten (Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Westvoorne) 2 leden per gemeenteraad Taak: -informeert zichzelf (agenda’s stuurgroep en pho’s) -doet suggesties over te volgen procedures en aanhangig te maken onderwerpen -organiseert de gezamenlijke radenbijeenkomsten

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatievoorziening Regio Noord-Oost Brabant: Adoptieambtenaren Gemeenterad Gouda: Adoptieraadsleden

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol griffie bij: -Regionale focus van de raad: Samenwerking is ‘gewoon’ raadswerk -Inrichting proces/ regionale cie of werkgroep -Informatievoorziening, uitwisseling -Inpassen in P&C-cyclus -Afstemming andere griffiers/ gemeenteraden, bijv bij wijzigingsvoorstellen


Download ppt "Grip op samenwerken Sturing door de raad Jeroen van Gool, ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google