De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke veranderprocessen spelen nu binnen de LVNL of komen eraan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke veranderprocessen spelen nu binnen de LVNL of komen eraan?"— Transcript van de presentatie:

1 Welke veranderprocessen spelen nu binnen de LVNL of komen eraan?

2 Inhoud workshop Naar evidence based verandermanagement
Van weerstand naar veranderbereidheid Het DINAMO-instrument De meting voorbereiden en timen Werken met de DINAMO-poster De DINAMO-rapportage Terugkoppelen van de meting naar de klant Interventies bij het DINAMO-model Taken rollen van de verandermanager Tarieven DINAMO-instrument Tijdschema doornemen

3 Hoe wordt er veranderd binnen de LVNL?
“Is de verandermanager een vakman of een hedendaagse alchemist die op goed geluk de juiste ingrediënten voor een succesvolle veranderaanpak probeert te vinden?”

4 Wat is evidence based verandermanagement?
“Evidence Based Verandermanagement (EBV) is het professioneel aansturen van veranderingen in organisaties, op basis van (sociaal) wetenschappelijk inzicht in het complex van factoren dat ten grondslag ligt aan de weerstand of veranderbereidheid van de betrokkenen.” De maatschappij wordt evidence-based. Verandermanagement ook.

5 Uitgangspunten EBV Meten = weten Plan van aanpak op maat
Doelstellingen EBV Weerstand demystificeren Weerstand en veranderbereidheid binnen de invloedssfeer van de verandermanager halen Succeskans van veranderprocessen vergroten Hoe wordt nu omgegaan met weerstand en veranderbereidheid?

6 Slaag en faalfactoren op alle niveaus
Wat zijn bekende slaag- en faalfactoren voor de LVNL?

7 Positief en negatief model van weerstand
Negatief model Positief model - Ongewenste reactie - Gewenste reactie - Uiting van afkeuring - Uiting van betrokkenheid - Blik gericht op verleden - Blik gericht op toekomst Weerstand verminderen: Weerstand verminderen: - Onderhandelen - Communiceren - Manipuleren - Participeren - Afdwingen - Faciliteren Organisaties veranderen Gedrag veranderen Werken tegen weerstand Werken met weerstand Met welk model wordt binnen de LVNL gewerkt?

8 Van weerstand naar veranderbereidheid
Doelstellingen: Positief model van weerstand promoten De veranderdialoog ondersteunen Evidence based meetinstrument ontwikkelen Evidence based veranderen Bijdragen aan verandersucces in organisaties

9 Voorwaarden voor een goede veranderdialoog
Eenheid van management/leiding Gezamenlijke doelstellingen Sfeer van vertrouwen en veiligheid Open cultuur waarin geluisterd wordt naar elkaar Ieders mening telt Ieders mening is even belangrijk Elkaar durven aanspreken Moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan Is de LVNL goed in het voeren/maken van een dialoog (geef eens rapportcijfer)

10 Model achter de DINAMO Voorbeelden Ajzen’s model of planned behaviour

11 Het model vertaald naar verandermanagement
Cognitieve en affectieve component

12 Cognitieve en affectieve componenten van de veranderattitude
Willen veranderen Cognitieve en affectieve componenten van de veranderattitude

13 Willen + moeten veranderen

14

15 Link naar de vragenlijst

16 De DINAMO-vragenlijst: willen veranderen

17 De DINAMO-vragenlijst: moeten veranderen

18 De DINAMO-vragenlijst: kunnen veranderen

19 De DINAMO-vragenlijst: veranderbereidheid

20 Betrouwbaarheid van de DINAMO-vragenlijst

21 De meting voorbereiden en timen
Integreer de meting in je veranderaanpak Laat het management eerder kennismaken met het model Kondig de meting ongeveer een week van tevoren aan Geef aan hoe je de resultaten terugkoppelt Stel de uitnodigingsmail op samen met de directie Time de meting tussen communicatie- en implementatie Communicatie Acceptatie Implementatie Meting 1 (Meting 2)

22 Warming-up voor het management
1. Boek verspreiden 2. Werken met de DINAMO-poster: Het management maakt een inschatting van de veranderbereidheid van de medewerkers = urgent aandachtspunt = enige aandacht nodig = geen extra aandacht nodig

23 Respondenten uitnodigen
Voorbeeld uitnodigingsmail Respondenten aanleveren Online SurveyManager verzorgt meting Respons volgen Aanvullende reminders in overleg (max. 2 weken)

24 Terugkoppelen van de resultaten
Alleen de top informeren Smal Impact van de meting Top en middenkader informeren Medium Breed Totale organisatie informeren

25 Interpretatie van de scores in de rapportage
1 – 2: zeer groot knelpunt: zorgt voor zeer veel weerstand groot knelpunt: zorgt voor veel weerstand knelpunt: zorgt voor enige weerstand wel ok; draagt enigszins bij aan de veranderbereidheid 3.5 – 4 positief punt; draagt sterk bij aan de veranderbereidheid 4 – 5: zeer positief; draagt zeer sterk bij aan de veranderbereidheid

26 Interpretatie van standaarddeviatie (std.)
De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de antwoorden en geeft daarmee aan in hoeverre de respondenten het met elkaar eens zijn < 0.5: weinig spreiding; de respondenten zijn het met elkaar eens 0.5 – 0.8: beperkte spreiding: de respondenten verschillen licht van mening 0.8 – 1.2: redelijke spreiding; de respondent verschillen van mening 1.2 – 1.5 sterke spreiding; de respondenten verschillen sterk van mening > 1.5: zeer sterke spreiding: de respondenten verschillen zeer sterk van mening

27 De rapportage Link naar standaard rapport in pdf Link naar standaardrapport online Link naar managementrapportage in word Iedere manager zijn/haar eigen afdelingsrapport

28 Voorbeeldprofiel 1

29 Voorbeeldprofiel 2

30 Voorbeeldprofiel 3

31 Interventies bij het DINAMO-model

32 Intensiteit van interventies

33 Taken en rollen van de verandermanager

34 De verandermanager denkt, voelt en doet

35 4 typen verandermanagers

36 Tarieven van het DINAMO-instrument
Licentiehouders ontvangen 30% korting op de tarieven van het DINAMO-instrument Link naar de tarieven Het staat consultants vrij om hun eigen tarieven door te berekenen aan hun klanten


Download ppt "Welke veranderprocessen spelen nu binnen de LVNL of komen eraan?"

Verwante presentaties


Ads door Google