De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De provincie Nieuw perspectief voor stiltegebieden “Een luisterend oor voor de stilte” van beschermen en behouden naar versterken en beleven Projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De provincie Nieuw perspectief voor stiltegebieden “Een luisterend oor voor de stilte” van beschermen en behouden naar versterken en beleven Projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 De provincie Nieuw perspectief voor stiltegebieden “Een luisterend oor voor de stilte” van beschermen en behouden naar versterken en beleven Projectleider ing. Jean Vroemen

2 De provincie

3 Opbouw presentatie totstandkoming visie inspiratie uit Vlaamse aanpak uitgangspunten stilte- en rustbeleid tweesporen-aanpak op lokaal niveau mogelijke acties en activiteiten mogelijke onderdelen provinciaal plan van actie

4 De provincie Totstandkoming visie interviewronde / symposium in Maastricht documentanalyse en 15 gesprekken contactgroep Stilte / nieuwsbrief toets concept- visie IPO adviescommissie Milieu

5 De provincie Naar een nieuwe visie en ambitie grensoverschrijdende benadering innerlijke ruimte & buitenruimte stilte, rust en ruimte als collectieve waarde beleidsdomeinoverschrijdend inspiratie uit Vlaamse aanpak

6 De provincie Leefkwaliteit vraagt integraal stilte- en rustbeleid curatieve & preventieve zorg bevorderen nieuwe economische potenties aanboren toeristische troeven uitspelen fast lane & slow lane in evenwicht brengen

7 De provincie Uitgangspunten stilte- en rustbeleid enkel afbakening, signalisatie, beschermende regels volstaan niet stilte krijgt waarde bij ervaren ervan betrokkenen onderzoeken samen gebiedsgericht op welke wijze de kwaliteit werkt en kan worden versterkt naast behoud is er ruimte voor ontwikkeling acties en activiteiten bepalen en doen

8 De provincie Aanpak lokaal en provinciaal tweesporen-aanpak op lokaal niveau provinciaal plan van actie wisselwerking en versterking

9 De provincie Tweesporen aanpak op lokaal niveau organiseren lokale aanpak behoud en bescherming – conserveringsplan beleving en ontwikkeling – ontwikkelingsplan nieuwe instrumenten, nieuwe ideeën, nieuwe coalitie met lokale partijen

10 De provincie Organiseren lokale aanpak projectleider, projectgroep internen en externen, bestuurder (= ambassadeur) aanknopingspunten: actief burgerschap / (structuur)visie / programma-activiteit tweesporenaanpak bij voorkeur gelijktijdig en in samenhang top-down en bottom-up dynamiek

11 De provincie Lokaal conserveringsplan “koesteren en vrijwaren” ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit natuur en milieu wegverkeer luchtvaart horeca en toerisme → acties, activiteiten en communicatie

12 De provincie Lokaal ontwikkelingsplan “draagvlak creëren en regenereren” processen opzetten rond bewustwording waarde kansen ontdekken voor gebruik en beleving actief burgerschap & duurzaam samenleven accent per gebied verschilt: cultuur / zingeving, natuurbeleving, ruimtelijke inrichting, gezondheid… → acties, activiteiten en communicatie

13 De provincie Aan welke lokale acties kun je denken ? maken van een bewuste keuze voor slow naast fast / marketingaspect voor gemeente en bedrijven accentueren herkenbaarheid stiltegebied nemen parkeer- en verkeersmaatregelen beheersen overlast inrichtingen curatieve en preventieve zorg aan randen beleefactiviteiten in en rond het gebied

14 De provincie Aan welke beleefactiviteiten kun je denken ? stiltewandeling (bv. met poëzie, reflecties…) meditatie op stille, karaktervolle plek… aandacht voor creatie (bv. beeldentuin…) zelfexpressie (bv. dans, muziek…) natuurbeleving & ecotherapie kwaliteit van aandacht: tai chi, mindfulness, yoga bezinning, herbronning & retraite

15 De provincie Mogelijke onderdelen provinciaal plan van actie monitoring en eventuele herziening grenzen herijking provinciale structuurvisie en provinciale omgevingsverordening organiseren handhaving programmalijnen natuur, landschap en monumenten / cultuur / ruimtelijke kwaliteit / Limburg als sterk merk / leefbaarheid

16 De provincie Ontwikkelen / aanreiken instrumenten handreiking t.b.v. structuurvisie / bestemmingsplan toetsingskader verlenen ontheffingen en voorschriften omgevingsvergunningen handreiking verkeer (selectieve bereikbaarheid, parkeren aan de randen, weren toertochten) “voorbeeldenkorf” lokale projectideeën

17 De provincie Voorbeelden initiatieven Kwaliteitslabel Kempenbroek Project Trage wegen Voeren Stilte- en leefkwaliteit buitengebied Vaals Perspectief Drielandenpark Publiekscommunicatie Zuid Holland Beleefweekend Stilte en Donkerte


Download ppt "De provincie Nieuw perspectief voor stiltegebieden “Een luisterend oor voor de stilte” van beschermen en behouden naar versterken en beleven Projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google