De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handleiding en rekentool voor Economische waardering van ESD I.s.m. VITO, ECOBE en IVM Inge Liekens - VITO Tanya Cerulus - LNE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handleiding en rekentool voor Economische waardering van ESD I.s.m. VITO, ECOBE en IVM Inge Liekens - VITO Tanya Cerulus - LNE."— Transcript van de presentatie:

1 Handleiding en rekentool voor Economische waardering van ESD I.s.m. VITO, ECOBE en IVM Inge Liekens - VITO Tanya Cerulus - LNE

2 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Belangrijke opmerking De rekenvoorbeelden in deze presentatie dienen ter illustratie van het gebruik van de rekentool ‘Natuurwaardeverkenner’. Deze tool is nog volop in ontwikkeling. De resultaten in deze presentatie zijn dus louter indicatief.

3 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Handleiding Doel:  Hulpmiddel om veranderingen in ecosysteemdiensten te monetariseren -Voor uitvoerders MKBA -Meer algemene doeleinden Inhoud:  Stappenplan voor het meenemen van deze veranderingen  Fysieke effecten vertaald welvaartseffecten  Illustraties adhv fictieve voorbeelden

4 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Toepassing Bestaande akker/weiland => nieuwe natuur Ook bruikbaar: natuur=>natuur  Huidige situatie doorrekenen als het nul- scenario.  Aftrekken van nieuw scenario

5 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Rekentool Webtool “Natuurwaardeverkenner ”  Vergemakkelijkt het rekenwerk  Via login -Bewaren scenario’s  Tool in ontwikkeling -Rekentechnisch Opzet naar ESD ipv scenario Enkele functies voorlopig vereenvoudigd in tool -Lay-out, verduidelijking etc… verfijnen

6 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Belevings- en overdrachtswaarde

7 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Stappenplan gebruik parameterreeks

8 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Project 1 - Opstalvalleigebied Berendrecht

9 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Input belevingswaarde InputgegevensToekomstscenario Omvang in ha190 Relatief aandeel in oppervlakte per natuurtype: - pioniervegetatie 0% - slikken en schorren 0% - graslanden 26% - bossen 0% - open water, riet en moeras 74% - heide en landduinen 0% Soortenrijkdom 1 Aangelegde wandel- en fietspaden 1 Ligging 147375 225173 Aangrenzende omgeving - bestaande natuur35% - bebouwing25% - industrie40% Omvang vs. 20090

10 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Resultaten belevingswaarde Via rekentool: http://www.emis.vito.be/natuurwaardeverkenner/login.php Resultaten o.b.v. Coëff.reeks 1Toekomstscenario BTB per jaar232.723.720 €

11 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Input Verbetering Luchtkwaliteit Natuurtype Scenario 1: huidig (in ha) Scenario 2: na creatie natuur (in ha) Verschil (in ha) Rietmoerassen090 Open water050 Natte weilanden met rietslootjes050 Akkerland1900-190 NatuurtypePM < W&BPM < OosterbaanNO X NH 3 kg/ha/jaar Natuurlijke graslanden en ruigte gras 18,0 ruigte10 Open water, riet en moeras riet10 20,7 37 open water00,0 Weiland en akker weiland 18,0 35 akkerland 6,4

12 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Resultaten verbetering luchtkwaliteit Resultaten o.b.v. OosterbaanScenario 1: huidigScenario 2: toekomstNetto PM-opslag (kg/jaar)1.2162.7631.547 Waarde (€/kg)30 Waarde (€/jaar)36.48082.89046.410 NOX-opslag (kg/jaar)000 Waarde (€/kg)6,5 Waarde (€/jaar)000 NH3-opslag (kg/jaar)03.330 Waarde (€/kg)4,8 Waarde (€/jaar)015.984 Totale baat luchtkwaliteit Waarde (€/jaar)36.48098.87462.394 Resultaten o.b.v. W&BScenario 1: huidigScenario 2: toekomstNetto Waarde (€/jaar)042.984

13 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Project 2 – Vernatting Grote Nete O.b.v Sigmaplan: optimalisatie eisen veiligheid en natuurlijkheid  Meest wenselijk alternatief van 1.333 ha Herinrichting valleigebied door vernatting:  ↑ denitrificatie  ↑ opslag C, P, N in de bodem  ↑ veiligheid tegen overstromingen  ↑ belevingswaarde – biodiversiteit  ↓ primaire productie land- en bosbouw  …

14 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Studiegebied project Grote Nete Project Grote Nete Studiegebied Zone A  D: 644 ha

15 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Denitrificatie Terrestrisch Niet-Terrestrisch O.b.v. bodemtextuur en grondwaterstanden of drainageklasses Verblijftijd gekend Verblijftijd niet gekend Waterbodems o.b.v. BBI en Prati-index O.b.v. formules van Seitzinger

16 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Denitrificatie waterbodem Netto-baat: 366.177 € / jaar InputgegevensHuidige toestandToekomst-scenario Oppervlakte waterloop (A-D) 35,46 ha42,56 ha Diepte waterloop1 m2 m Volume waterloop 354.640 m3425.568 m3 Gemiddeld debiet 4,59 m3/s Gemiddeld debiet 11.895.120 m3/maand Verblijftijd van instromend water (V/D) 0,03 maand0,07 maand Relatieve N-verwijdering 11,43%13,66% O.b.v. Seitzinger - formule 1 N-belasting (o.b.v. waterkwaliteit)1,53 mg N/l Gemiddeld debiet4.589,17 l/s Doorstroom stikstof7.021,43 mg N/s Doorstroom omgerekend221,43 ton/jaar Absolute N-verwijdering25,31 ton/jaar30,25 ton/jaar O.b.v. rel. N-verwijdering Waarde74 €/kg Baat1.872.668 €/jaar2.238.845 €/jaar

17 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Illustratie denitrificatie terrestrische natte ecosystemen Grote Nete

18 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Berekening Kwantificering: tabel 5 en 6 uit de handleiding

19 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Illustratie Jan

20 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Illustratie C-N-P-opslag in de bodem: Grote Nete Grondwatermodelleringgegevens werden herrekend naar drainageklassen op basis van legende bodemkaart Tabellen 9,10, 12 en 14 uit handleiding Bron:Meersmans, 2008

21 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 N-P-opslag

22 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010

23

24

25 Resultaten Zone AZone BZone CZone D C-opslag (ton/jaar)2.6721.9902.43935 Waarde (€/ton)180 Baat (€/jaar)481.036358.165439.0886.386 N-opslag (ton/jaar)134991223 Waarde (€/kg)74 Baat (€/jaar)9.887.9547.362.2799.025.706240.778 P-opslag (ton/jaar)9780,2 Waarde (€/ton)800 Baat (€/jaar)7.126.4535.306.1476.505.013173.533 Maximum9.887.9547.362.2799.025.706240.778

26 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Andere ESD C-N-P opslag in biomassa bos:  dominante boomsoort  beheer Geluidsbuffer bos:  frequentie van de geluidsbron (Hz)  aantal gehinderde woningen en hun type  geluidsmeting bij de ontvanger in dB(A)  diepte van het bos

27 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Andere ESD 4. Bescherming overstromingen:  Geen kengetallen  Overstromingsrisicomethodiek van het Waterbouwkundig Laboratorium 5. Pollinatie:  Potentieel belangrijk  Geen dosis-effectrelaties beschikbaar 6. Productiefuncties:  Niet voor specifieke natuurtypes/gebieden  Potentieel hout en biomassa belangrijk

28 Workshop Ecosysteemdiensten – 17 juni 2010 Conclusie Tool binnenkort beschikbaar op http://www.emis.vito.be/natuurwaardeverkenner/login.php http://www.emis.vito.be/natuurwaardeverkenner/login.php Resultaten zijn grote stap voorwaarts MAAR Niet finale antwoord  Waarde van cultuurlandschappen  Belang van substituten  Hoe omgaan met dalende meeropbrengsten  Ontbrekende ecosysteemgoederen en -diensten


Download ppt "Handleiding en rekentool voor Economische waardering van ESD I.s.m. VITO, ECOBE en IVM Inge Liekens - VITO Tanya Cerulus - LNE."

Verwante presentaties


Ads door Google