De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logopedie op VVE peuterspeelzalen Themabijeenkomst GGD Rivierenland Tiel 17 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logopedie op VVE peuterspeelzalen Themabijeenkomst GGD Rivierenland Tiel 17 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Logopedie op VVE peuterspeelzalen Themabijeenkomst GGD Rivierenland Tiel 17 april 2009

2 Betrokkenen bij het project schooljaar 2008-2009  2 VVE peuterspeelzalen Tiel-West  4 peutergroepen + leidsters  Kinderopvang Rivierenland  GGD Rivierenland  Consultatiebureau Tiel-West  Gemeente Tiel

3 Pilotproject bestaat uit:  Bijscholingscursus voor leidsters  Ouderbijeenkomsten peuterspeelzaal  Groepsobservatie door logopedist GGD (3x per schooljaar per groep)  Opstellen van benodigde formulieren

4 Bijscholingscursus voor leidsters  3 bijeenkomsten (3 uur) + terugkomdag  Kleine groep cursisten (8 leidsters)  Veel interactie en verschillende werkvormen  Cursusmap met materiaal en achtergrondinformatie  Verwerkingsopdrachten

5 Cursus inhoud  Bijeenkomst 1: meertaligheid  Bijeenkomst 2: spraak / taalontwikkeling 0 – 4 jaar  Bijeenkomst 3: schadelijk mondgedrag / stotteren

6 Ouderbijeenkomsten peuterspeelzaal  Groepsbijeenkomst voorafgaande aan de eerste observatie  Informatie over project en observatie  Uitdelen folder: logopedie op de PSZ  Toestemming ouders voor observatie  Ingaan op (inhoudelijke) vragen van ouders

7 Stappen groepsobservatie peuterspeelzaal  Ouders geven schriftelijk toestemming  Leidsters vullen eigen observatieformulier in met aandachtspunten per peuter  Logopedist doet groepsobservatie tijdens peuterspeelzaalochtend / middag  Directe nabespreking met leidsters  Aantal ouders wordt uitgenodigd voor gesprek  Adviezen / controle / logopedisch spreekuur CB / verwijzing logopedische behandeling  Registratie van observatiegegevens in Logobase

8 Opstellen formulieren  Toestemmingsformulier ouders  Informatiefolder voor ouders  Observatieformulier leidsters  Observatieformulier logopedist  Uitnodigingsformulieren (oudergesprek / ouderbijeenkomst / cursusbijeenkomst)  Registratiesysteem

9 Enkele cijfers na 2 observaties  70 peuters zijn geobserveerd  1 peuter geen toestemming  6 peuters zijn doorverwezen voor logopedische behandeling  42 peuters staan op controlelijst  27 peuters hadden geen bijzonderheden op logopedisch gebied  24 oudergesprekken vonden plaats

10 Ervaringen  Cursus zinvol als basis voor leidsters (ook i.v.m het invullen van observatie)  Enthousiaste en bereidwillige leidsters  Ouders zien het belang van goede spraak / taalontwikkeling  Laagdrempelig voor ouders / leidsters  Vroegtijdige signalering en interventie

11 Aandachtspunten  Tijdsinvestering leidsters  Overdracht observatiegegevens basisschool  Samenwerking en contacten CB, gegevensuitwisseling  Registratiesysteem voor verwerking observatiegegevens

12 Op basis van de opgedane ervaringen tijdens deze pilot, wordt komend schooljaar het project Logopedie op peuterspeelzalen uitgebreid met 4 VVE peuterspeelzalen


Download ppt "Logopedie op VVE peuterspeelzalen Themabijeenkomst GGD Rivierenland Tiel 17 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google