De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement. 2 Toepassingsgebied van de wet van 8 april 1965 – Alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van andere personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement. 2 Toepassingsgebied van de wet van 8 april 1965 – Alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van andere personen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

2 2 Toepassingsgebied van de wet van 8 april 1965 – Alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van andere personen Ook de publieke sector, met uitzondering van het leger en de politiediensten – De werkgevers van die personen De wet is niet van toepassing op – Dienstboden – Familieondernemingen – Varend personeel Toepassingsgebied Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

3 3 Toepassingsgebied – Havenbedrijf – De koopvaardij – Werknemers uit de tuinbouw die via het enig sociale document worden tewerkgesteld – Brandstoffenhandel van Oost-Vlaanderen – Dokters, tandartsen, apothekers en studenten- stagiairs voor deze beroepen Voor verschillende categorieën personeel mogen in een onderneming verschillende reglementen opgesteld worden Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

4 4 Vorm en inhoud van het arbeidsreglement Taalvereiste – Opgesteld in de taal van de streek, hetzij de verschillende landstalen, zodat alle tewerkgestelde werknemers het kunnen verstaan In het arbeidsreglement moeten worden vermeld: – Verplichte vermeldingen volgens de arbeidsreglementenwet zelf – Verplichte vermeldingen volgens andere wetten en besluiten – Vrije bepalingen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

5 5 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet De arbeidstijdregeling – Voor alle werknemers De aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag Het tijdstip en de duur van de rusttijden De dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid en de betaalde feestdagen – Indien er opeenvolgende ploegen zijn Bovenstaande vermeldingen per afzonderlijke ploeg De wijze waarop ploegen elkaar afwisselen – Vermeldingen inzake eventuele flexibele arbeidsduurregelingen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

6 6 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet – Vermeldingen voor “buitenwerkers” – Vermeldingen voor onderhouds- en bewakingspersoneel als die niet de algemene regels volgen – Voor deeltijdse werknemers: vermeldingen inzake de afzonderlijke deeltijdse arbeidstijdregelingen – Aangepaste vermeldingen voor de toepassing van cao nr. 103 (tijdskrediet) – Bij opstellen van de uurrooster(s) moet er ook rekening gehouden worden met de dwingende bepalingen van de arbeidswet Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

7 7 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet De arbeid en het loon – Voor alle werknemers moet de wijze van meting en controle van de arbeid in functie van het loon vermeld worden Worden de werknemers per uur, per stuk, per prestatie betaald? Is er een prikklok en wat zijn de regels voor het prikken? – Tevens moet de wijze, tijdstip en plaats van betaling van het loon vermeld worden Hierbij moeten de dwingende bepalingen van de loonbeschermingswet gevolgd worden Het loon zelf moet niet vermeld worden Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

8 8 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet Het einde van de overeenkomst – Voor zover de wet hierover zelf niets bepaald heeft, worden de opzegtermijnen vermeld Vb.: de korte opzegtermijn volgens artikel 60 WAO voor werklieden – Ook de dringende redenen voor ontslag moeten vermeld worden Rechters zijn echter niet gebonden door deze vermeldingen, zij oordelen met andere woorden autonoom over het dringende karakter van de ontslagredenen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

9 9 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel – Welke functies? Welke hiërarchie? Straffen, boeten en verhaalprocedure Veiligheid en eerste hulp bij ongevallen Het medisch getuigschrift bij ziekte Medische tussenkomst bij arbeidsongevallen Organen van medezeggenschap en de syndicale afvaardiging Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

10 10 Verplichte bepalingen volgens de arbeidsreglementenwet Jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen Inspectiediensten Leveringen die aan de werknemer gedaan worden mits inhouding op het loon – Volgens de bepalingen van de loonbeschermingswet Onthaal en aanpassing van de werknemers Alle van toepassing zijnde cao’s Elektronische arbeidsovereenkomst en andere sociale documenten Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

11 11 Het arbeidsreglement Verplichte bepalingen volgens andere wetten en besluiten – Andere wetten en besluiten – Specifieke afwijkingen Vrije bepalingen – Mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

12 12 Het arbeidsreglement Bijzondere vragen en problemen – Verbod op tatoeages, piercings, jeans, hoofddoeken, minirokken, lang haar, baarden enz.? – Verplichting tot vervanging van een zieke collega? – Verplichting om op zondag te werken? – Formaliteiten en opname van de jaarlijkse vakantie Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

13 13 Opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement Ondernemingen met een OR Ondernemingen zonder OR Uitzonderingen Specifieke procedures – Bij nachtarbeid – Bij flexibele arbeidstijdregelingen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement

14 14 Het arbeidsreglement Bekendmaking van het arbeidsreglement – Bericht – Raadpleging – Overhandigen – Inspectie Ontslagbescherming van de werknemers Model arbeidsreglement Arbeidsrecht - Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement


Download ppt "Hoofdstuk 11 Het arbeidsreglement. 2 Toepassingsgebied van de wet van 8 april 1965 – Alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van andere personen."

Verwante presentaties


Ads door Google