De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.web2jobs.eu Module 2 Handreikingen voor trainers 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.web2jobs.eu Module 2 Handreikingen voor trainers 1."— Transcript van de presentatie:

1 www.web2jobs.eu Module 2 Handreikingen voor trainers 1

2 Bronnen Verwijs aub naar: Voor beginners: Module 2: de volledige versie Voor meer gevorderde trainers: Module 2: de verkorte versie 2 MODULE 2 - METHODOLOGY FOR TRAINERS

3 Trainers zijn geen docenten. Basisregels voor een trainer. 3

4 Trainers zijn geen docenten. Een trainer beschouwt de deelnemers als partners. Trainers schenken aandacht aan de opvattingen van de deelnemers, zijn open en ondersteunend. Trainers weten dat volwassenen alleen datgene leren wat ze nuttig vinden. Trainers stellen doelen in samenwerking met de deelnemers. Trainers respecteren dat deelnemers soms moe, ontmoedigd of verdrietig zijn. 4

5 Trainers zijn geen docenten. Trainers dwingen niet maar motiveren deelnemers om iets te doen. Belangrijk is dat trainers met de deelnemers de verantwoordelijk delen voor wat ze gaan leren en hoe ze de nieuwe verworven kennis en vaardigheden gaan gebruiken. Trainers blijven altijd respectvol. 5

6 Het eerste basisprincipe in het werk als trainer De trainer is zogezegd een middel dat dient om de deelnemers in staat te stellen kennis, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen. 6

7 Het tweede basisprincipe in het werk als trainer De trainer voert de training uit in samenspraak met de deelnemers. Hij/zij volgt daarbij een bepaalde vooraf bedachte aanpak/handleiding maar realiseert zich ook de mogelijkheden die de groep deelnemers biedt. 7

8 Het derde basisprincipe in het werk als trainer Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om een klimaat te scheppen waarin de deelnemers zich veilig voelen. 8

9 Het vierde basisprincipe in het werk als trainer Het gedrag en de attitude van de trainer moet passen bij de inhoud van de training. 9

10 Het vijfde basisprincipe in het werk als trainer De trainer dient te beschikken over kennis inzake groepsprocessen en groepsdynamica, alsmede over de kennis over de onderwerpen die in de training aan bod komen en de methodieken om deze onderwerpen over te dragen. 10

11 Eerste hulpmiddel - contract Het contract is een overeenkomst over de werkwijze gedurende de trainingsbijeenkomsten. Het contract wordt afgesloten tussen de trainer en de deelnemers na een korte introductie tijdens de allereerste bijeenkomst. 11

12 Tweede hulpmiddel - adragogiek Malcolm Knowles ontwikkelde een model over het leren van volwassenen. Het model is gebaseerd op de behoeften van volwassenen en respecteert hun zelfstandigheid.. 12

13 Andragogiek versus pedagogiek: Verschil 1. De andragogiek beschouwt de lerende als een onafhankelijk persoon die zelf beslissingen kan nemen. De rol van de begeleider beperkt zich tot het identificeren van de leerbehoeften en het begeleiden van de lerende in het voorzien in deze behoefte tot leren. 13

14 Andragogiek versus pedagogiek: Verschil 2. Ervaring heeft een grote invloed op het leren. Volwassen deelnemers hechten grote waarde aan hun eigen ervaringen, zelfs meer waarde dan aan wat er in het traditionele onderwijs aan leerstof wordt aangeboden. 14

15 Andragogiek versus pedagogiek: Verschil 3. Volwassenen leren vooral datgene wat ze nuttig vinden en nodig hebben voor het oplossen van hun problemen. Daarnaast kunnen ze ook uit andere motieven leren. 15

16 Andragogiek versus pedagogiek: Verschil 4. Volwassenen moeten over bepaalde competenties beschikken om zich in de hedendaagse maatschappij staande te houden en om hun eigen problemen op te lossen of in hun eigen ontwikkeling te voorzien. 16

17 voorwaarden tijdens de training van volwassenen Gevoel van veiligheid Gevoel van acceptatie en waardering Gevoel dat je bijdrage zinvol is en je motiveert Gevoel dat je invloed hebt Goede uitrusting trainingsruimte 17

18 Voor deelnemers van 50 jaar of ouder geldt ook: Belang dat er naar hen wordt geluisterd Belang dat hun ideeën ertoe doen Gevoel van veiligheid. ook als ze fouten maken Gevoel dat jij als trainer hen helpt en ondersteunt Dat ze over zichzelf mogen praten 18

19 Voor deelnemers van 50 jaar of ouder, geldt ook: Discussies niet ontaarden in wel-niet of goed- fout, hier moet de trainer op letten Belang dat wat geleerd wordt ook in de praktijk kan worden toegepast Gevoel van afleiding en minder focus op de taak. Hier moet de trainer alert op zijn Gevoel dat de trainer er voor hen is 19

20 Leerstijlen van Kolb Ervaring – uitgaan van concrete ervaring Analyse – creatie van abstracte concepten en generalisaties Observatie – observaties en reflecties in nieuwe situatie Toepassen – checken concepten in nieuwe situaties 20

21 Four leerstijlen van Honey and Mumford Empirische, pionierende stijl Denkende, overpeinzende, stijl Theoretiserende stijl Pragmatische stijl Laten we het hebben over hoe zij leren en hoe jij hen daarbij kan helpen! 21

22 Andere leerstijlen Leren door luisteren (auditieve stijl) Leren door te kijken, door waar te nemen (visuele stijl) De kinestetische leerstijl Laten we het hebben over hoe zij leren en hoe jij daarbij kan helpen! 22

23 This modular programme has been developed through the web2jobs project which is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 23

24 This modular programme has been developed through the web2jobs project which is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 24


Download ppt "Www.web2jobs.eu Module 2 Handreikingen voor trainers 1."

Verwante presentaties


Ads door Google