De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur
Informatievergadering 23 mei 2015

2 We geven de grote lijnen weer van wat vandaag duidelijk is
We geven de grote lijnen weer van wat vandaag duidelijk is. Veel moet echter nog concreet vorm krijgen.

3 Perspectief 2020

4 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap
Het verhaal start in 2010 Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Perspectief 2020!

5 Een ambitieus plan

6 Met 2 doelstellingen voor 2020
Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. Vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving Perspectief 2020!

7 MFC en FAM de eerste stappen in de zorgvernieuwing

8 Zorgvernieuwingsprojecten
MFC FAM MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM Zorgvernieuwingsproject voor minderjarigenvoorzieningen FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN Zorgvernieuwingsproject voor volwassenenvoorzieningen

9 Een traject op weg naar …
Persoonvolgende Financiering MFC en FAM Regelluw kader Klassieke instellingsfinanciering

10 PVF een nieuw model van financiering

11 Vlaams parlement keurt “Decreet Persoonsvolgende Financiering” goed
25 April 2014 Vlaams parlement keurt “Decreet Persoonsvolgende Financiering” goed De basis voor een nieuw systeem van financiële ondersteuning voor Personen met een Handicap

12 Twee basisprincipes Een Basisondersteuningsbudget voor elke persoon met een erkende handicap en een duidelijk vastgestelde, beperkte ondersteuningsnood (BOB). En een Persoonvolgend Budget voor personen die meer intensieve ondersteuning nodig hebben (PVB). Trap 1 Trap 2

13 Basisondersteuningsbudget
Voor wie? Personen met een erkende handicap en beperkte ondersteuningsnoden Hoeveel? Vast bedrag: 300 euro per maand Wat? Budget vrij te besteden (zorgverzekering) Wanneer? Gefaseerde invoering vanaf najaar 2016

14 Persoonsvolgend Budget
Voor wie? Voor wie het BOB niet voldoende is Hoeveel? Verschillende categorieën Wat? Drie vormen: Cash, Voucher of combinatie (niet combineerbaar met BOB) Wanneer? Gefaseerde invoering vanaf 2016

15 ? Voorwaarden PVB Meerderjarigen Minderjarigen
Een goedgekeurd ondersteuningsplan Meerderjarigen Geobjectiveerde nood ? Minderjarigen Regels van Integrale jeugdhulp

16 Persoonsvolgend Budget meerderjarigen (trap 2)

17 Een korte situering Cirkel 1: zelfzorg
Cirkel 2: gebruikelijke zorg & ondersteuning binnen gezin Cirkel 3: vrijwillige ondersteuning door familie, vrienden, buren Cirkel 4: ondersteuning door reguliere diensten Cirkel 5: door het VAPH gefinancierde ondersteuning, rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk Vermaatschappelijking van de zorg. Gedeelde zorg en ondersteuning.

18 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Persoonvolgend budget nRTH Bijstandsorganisaties

19 Persoonsvolgende Budget nRTH
Een budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Persoonsvolgend en op maat Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding volledig te verantwoorden Bovenop de tegemoetkoming voor PmH van de federale overheid! Systeem van de Hulpmiddelen blijft bestaan!

20 Persoonsvolgende Budget nRTH
12 budgetcategorieën een omslagsleutel om punten om te zetten naar euro en omgekeerd.

21 Persoonsvolgende Budget nRTH
Budget op maat: vraag & zorgzwaarte

22 Proces Toekenning PVB Toekennen PVB

23 Inschatting prioriteit
Toekenning PVB – stap 1 Vraagverheldering STAP 1: Vraagstelling aan het VAPH De brede zorgvraag wordt in kaart gebracht Resulteert in ondersteuningsplan (inzet 5 cirkels) Inschatting van ondersteuning die door VAPH moet gefinancierd worden Inschatting van de prioriteit Nog GEEN uitspraak over zorgzwaarte ! Ondersteuningsplan Inschatting prioriteit DOP

24 Resultaat Ondersteuningsplan – vraagstelling aan VAPH
Wat is een Ondersteuningsplan? Resultaat Ondersteuningsplan – vraagstelling aan VAPH Ondersteuningsfuncties Frequentie Dagondersteuning 1-7 dagen/week Woonondersteuning 1-7 nachten/week Individuele ondersteuning 0,5 tot 4 uur/week Psychosociale begeleiding Praktische hulp Globale individuele ondersteuning Oproepbare permanentie Ja/neen

25 Beoordelen prioriteit
Toekenning PVB – stap 2 STAP 2: Objectivering van de ondersteuningsnood Vaststellen van de handicap Objectiveren van de ondersteuningsnood op basis van motivering en/of het zorgzwaarteinstrument Resulteert in advies aan VAPH (handicap en ondersteuningsnood) Objectiveren nood Vaststellen handicap Objectiveren nood Beoordelen prioriteit MDT

26 Wat is zorgzwaarte en hoe wordt het gemeten?
‘Zorgzwaarte’ is een ander woord voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die iemand nodig heeft in het dagelijks leven Met een nieuw instrument (ZZI) zal het multidisciplinair team 3 waarden bepalen die samen de ‘zorgzwaarte’ weergeven

27 Een inschatting van hoeveel begeleiding nodig is
waarde Een inschatting van hoeveel permanentie of toezicht er tijdens de dag nodig is P waarde Een inschatting van hoeveel permanentie of ondersteuning er tijdens de nacht nodig is N waarde

28 Toekenning - PVB Stap 3 STAP 3: Beoordeling
Kwaliteit van het Ondersteuningsplan Beoordeling advies vaststelling van de handicap VAPH aanvaardt de Objectivering van de ondersteuningsnood Beoordeling VAPH

29 Toekenning PVB – stap 4 STAP 4: Budgetbepaling door VAPH
Pure wiskunde: model op basis van gevraagde frequentie van de ondersteuning en de zorgzwaarte Bepaling prioriteitengroep (zorgregie!) Budget bepaling Toekennen Prioriteit

30 ZORG-personeel! Waarvoor dient dat budget?
‘PVB trap 2’ is bedoeld om zorg en ondersteuning mee te kunnen realiseren Vergunde zorgaanbieder krijgt een (nog te bepalen) % organisatiegebonden middelen bovenop jouw budget ZORG-personeel!

31 Toekenning PVB – stap 5 STAP 5: Toekenning PVB (beslissingsbrief)
VAPH brengt de PmH en zijn gezin op de hoogte van de genomen beslissing Toekennen PVB

32 M.a.w. als je een duidelijk zicht hebt op de hoogte van het budget!
Besteding Budget? Je moet pas een keuze maken tussen cash/voucher of combinatie na een positieve beslissing van het VAPH M.a.w. als je een duidelijk zicht hebt op de hoogte van het budget!

33 Het PVB voor: Cliënten van Het GielsBos

34 Persoonsvolgend Budget
Overgang naar Persoonsvolgend Budget Kosten voor zorg en ondersteuning Vanaf 2016: Uitbreidingsbeleid=PVB Vanaf 2016: Uitstroom Het GielsBos wordt PVB Tegen 2020: Alle cliënten krijgen PVB

35 PVB Vrije keuze: cash, voucher of combinatie Cliënten
Overeenkomst Vergunde Zorgaanbieder Het GielsBos Kwaliteits label

36 Persoonlijke bijdrage
X Persoonlijke bijdrage Woon- en leefkosten Binnen PVF staat een persoon met een handicap zelf in voor de betaling van de woon –en leefkosten

37 Alles is vandaag nog niet duidelijk maar …
Alles is vandaag nog niet duidelijk maar …. Continuïteit van ondersteuning is voorzien in het decreet.

38


Download ppt "Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google