De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectief 2020 in de praktijk Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur Informatievergadering 23 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectief 2020 in de praktijk Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur Informatievergadering 23 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectief 2020 in de praktijk Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur Informatievergadering 23 mei 2015

2 Perspectief 2020 in de praktijk We geven de grote lijnen weer van wat vandaag duidelijk is. Veel moet echter nog concreet vorm krijgen.

3 Perspectief 2020 in de praktijk Perspectief 2020

4 Perspectief 2020 in de praktijk Het verhaal start in 2010 Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Perspectief 2020!

5 Perspectief 2020 in de praktijk Een ambitieus plan

6 Perspectief 2020 in de praktijk Met 2 doelstellingen voor 2020 Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. Vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving Perspectief 2020!

7 Perspectief 2020 in de praktijk MFC en FAM de eerste stappen in de zorgvernieuwing MFC en FAM de eerste stappen in de zorgvernieuwing

8 Perspectief 2020 in de praktijk Zorgvernieuwingsprojecten MFC MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM Zorgvernieuwingsproject voor minderjarigenvoorzieningen FAM FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN Zorgvernieuwingsproject voor volwassenenvoorzieningen

9 Perspectief 2020 in de praktijk Een traject op weg naar … Klassieke instellingsfinanciering MFC en FAM Regelluw kader MFC en FAM Regelluw kader Persoonvolgende Financiering

10 Perspectief 2020 in de praktijk PVF een nieuw model van financiering

11 Perspectief 2020 in de praktijk Vlaams parlement keurt “Decreet Persoonsvolgende Financiering” goed 25 April 2014 De basis voor een nieuw systeem van financiële ondersteuning voor Personen met een Handicap

12 Perspectief 2020 in de praktijk Twee basisprincipes Een Basisondersteuningsbudget voor elke persoon met een erkende handicap en een duidelijk vastgestelde, beperkte ondersteuningsnood (BOB). En een Persoonvolgend Budget voor personen die meer intensieve ondersteuning nodig hebben (PVB). Trap 1 Trap 2

13 Perspectief 2020 in de praktijk Basisondersteuningsbudget Voor wie? Hoeveel? Wat? Wanneer? Personen met een erkende handicap en beperkte ondersteuningsnoden Vast bedrag: 300 euro per maand Budget vrij te besteden (zorgverzekering) Gefaseerde invoering vanaf najaar 2016

14 Perspectief 2020 in de praktijk Persoonsvolgend Budget Voor wie? Hoeveel? Wat? Wanneer? Voor wie het BOB niet voldoende is Verschillende categorieën Drie vormen: Cash, Voucher of combinatie (niet combineerbaar met BOB) Gefaseerde invoering vanaf 2016

15 Perspectief 2020 in de praktijk Voorwaarden PVB Meerderjarigen Minderjarigen Een goedgekeurd ondersteuningsplan Geobjectiveerde nood Regels van Integrale jeugdhulp ?

16 Perspectief 2020 in de praktijk Persoonsvolgend Budget meerderjarigen (trap 2)

17 Perspectief 2020 in de praktijk Cirkel 1: zelfzorg Cirkel 2: gebruikelijke zorg & ondersteuning binnen gezin Cirkel 3: vrijwillige ondersteuning door familie, vrienden, buren Cirkel 4: ondersteuning door reguliere diensten Cirkel 5: door het VAPH gefinancierde ondersteuning, rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk Vermaatschappelijking van de zorg. Gedeelde zorg en ondersteuning. Een korte situering

18 Perspectief 2020 in de praktijk Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Persoonvolgend budget nRTH Bijstandsorganisaties Continuüm van ondersteuning

19 Perspectief 2020 in de praktijk Een budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Persoonsvolgend en op maat Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding volledig te verantwoorden Bovenop de tegemoetkoming voor PmH van de federale overheid! Systeem van de Hulpmiddelen blijft bestaan! Persoonsvolgende Budget nRTH

20 Perspectief 2020 in de praktijk 12 budgetcategorieën een omslagsleutel om punten om te zetten naar euro en omgekeerd. Persoonsvolgende Budget nRTH

21 Perspectief 2020 in de praktijk Persoonsvolgende Budget nRTH Budget op maat: vraag & zorgzwaarte

22 Perspectief 2020 in de praktijk Proces Toekenning PVB Toekennen PVB

23 Perspectief 2020 in de praktijk Toekenning PVB – stap 1 Vraagverheldering Ondersteuningsplan Inschatting prioriteit STAP 1: Vraagstelling aan het VAPH De brede zorgvraag wordt in kaart gebracht Resulteert in ondersteuningsplan (inzet 5 cirkels) Inschatting van ondersteuning die door VAPH moet gefinancierd worden Inschatting van de prioriteit Nog GEEN uitspraak over zorgzwaarte ! STAP 1: Vraagstelling aan het VAPH De brede zorgvraag wordt in kaart gebracht Resulteert in ondersteuningsplan (inzet 5 cirkels) Inschatting van ondersteuning die door VAPH moet gefinancierd worden Inschatting van de prioriteit Nog GEEN uitspraak over zorgzwaarte ! DOP

24 Perspectief 2020 in de praktijk Resultaat Ondersteuningsplan – vraagstelling aan VAPH OndersteuningsfunctiesFrequentie Dagondersteuning1-7 dagen/week Woonondersteuning1-7 nachten/week Individuele ondersteuning0,5 tot 4 uur/week Psychosociale begeleiding Praktische hulp Globale individuele ondersteuning Oproepbare permanentieJa/neen Wat is een Ondersteuningsplan?

25 Perspectief 2020 in de praktijk Toekenning PVB – stap 2 Objectiveren nood Vaststellen handicap Objectiveren nood Beoordelen prioriteit STAP 2: Objectivering van de ondersteuningsnood Vaststellen van de handicap Objectiveren van de ondersteuningsnood op basis van motivering en/of het zorgzwaarteinstrument Resulteert in advies aan VAPH (handicap en ondersteuningsnood) STAP 2: Objectivering van de ondersteuningsnood Vaststellen van de handicap Objectiveren van de ondersteuningsnood op basis van motivering en/of het zorgzwaarteinstrument Resulteert in advies aan VAPH (handicap en ondersteuningsnood) MDT

26 Perspectief 2020 in de praktijk Wat is zorgzwaarte en hoe wordt het gemeten? ‘Zorgzwaarte’ is een ander woord voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die iemand nodig heeft in het dagelijks leven Met een nieuw instrument (ZZI) zal het multidisciplinair team 3 waarden bepalen die samen de ‘zorgzwaarte’ weergeven

27 Perspectief 2020 in de praktijk Een inschatting van hoeveel begeleiding nodig is Een inschatting van hoeveel permanentie of toezicht er tijdens de dag nodig is Een inschatting van hoeveel permanentie of ondersteuning er tijdens de nacht nodig is B waarde B waarde P waarde P waarde N waarde N waarde

28 Perspectief 2020 in de praktijk Toekenning - PVB Stap 3 Beoordeling VAPH STAP 3: Beoordeling Kwaliteit van het Ondersteuningsplan Beoordeling advies vaststelling van de handicap VAPH aanvaardt de Objectivering van de ondersteuningsnood STAP 3: Beoordeling Kwaliteit van het Ondersteuningsplan Beoordeling advies vaststelling van de handicap VAPH aanvaardt de Objectivering van de ondersteuningsnood

29 Perspectief 2020 in de praktijk Toekenning PVB – stap 4 Budget bepaling Toekennen Prioriteit STAP 4: Budgetbepaling door VAPH Pure wiskunde: model op basis van gevraagde frequentie van de ondersteuning en de zorgzwaarte Bepaling prioriteitengroep (zorgregie!) STAP 4: Budgetbepaling door VAPH Pure wiskunde: model op basis van gevraagde frequentie van de ondersteuning en de zorgzwaarte Bepaling prioriteitengroep (zorgregie!)

30 Perspectief 2020 in de praktijk Waarvoor dient dat budget? ‘PVB trap 2’ is bedoeld om zorg en ondersteuning mee te kunnen realiseren ZORG-personeel! Vergunde zorgaanbieder krijgt een (nog te bepalen) % organisatiegebonden middelen bovenop jouw budget Vergunde zorgaanbieder krijgt een (nog te bepalen) % organisatiegebonden middelen bovenop jouw budget

31 Perspectief 2020 in de praktijk Toekenning PVB – stap 5 Toekennen PVB STAP 5: Toekenning PVB (beslissingsbrief) VAPH brengt de PmH en zijn gezin op de hoogte van de genomen beslissing STAP 5: Toekenning PVB (beslissingsbrief) VAPH brengt de PmH en zijn gezin op de hoogte van de genomen beslissing

32 Perspectief 2020 in de praktijk Besteding Budget? Je moet pas een keuze maken tussen cash/voucher of combinatie na een positieve beslissing van het VAPH M.a.w. als je een duidelijk zicht hebt op de hoogte van het budget!

33 Perspectief 2020 in de praktijk Het PVB voor: Cliënten van Het GielsBos

34 Perspectief 2020 in de praktijk Overgang naar Persoonsvolgend Budget Overgang naar Persoonsvolgend Budget Vanaf 2016: Tegen 2020: Uitbreidingsbeleid=PVB Uitstroom Het GielsBos wordt PVB Alle cliënten krijgen PVB Kosten voor zorg en ondersteuning

35 Perspectief 2020 in de praktijk Cliënten PVB Vrije keuze: cash, voucher of combinatie Vergunde Zorgaanbieder Vergunde Zorgaanbieder Het GielsBos Overeenkomst Kwaliteits label

36 Perspectief 2020 in de praktijk Persoonlijke bijdrage Woon- en leefkosten X Binnen PVF staat een persoon met een handicap zelf in voor de betaling van de woon –en leefkosten Binnen PVF staat een persoon met een handicap zelf in voor de betaling van de woon –en leefkosten

37 Perspectief 2020 in de praktijk Alles is vandaag nog niet duidelijk maar …. Continuïteit van ondersteuning is voorzien in het decreet.

38 Perspectief 2020 in de praktijk


Download ppt "Perspectief 2020 in de praktijk Het ABC van PVF Pol Vanden Weygaert Algemeen Directeur Informatievergadering 23 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google