De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Een korte geschiedenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Een korte geschiedenis."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Een korte geschiedenis

3 2. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Promofilm

4 3. Visie APP “De Maasmechelse academie voor Muziek, Theater en Dans is een creatief spiegelbeeld voor de tal van multiculturele waarden die onze samenleving typeren. De uitstekende samenwerking met externe culturele partners, het verenigingsleven en de plaatselijke actoren binnen het onderwijslandschap worden geconsolideerd door professioneel overleg en nauwe samenwerking. Het welbevinden van onze leerlingen staat hierbij centraal in de kijker. Door een opleiding in en het contact met zowel historische als hedendaagse kunststromingen binnen onze school, worden de persoonlijkheid, het artistieke zelfbewustzijn en de sociale én emotionele vaardigheden van al onze leerlingen “spelenderwijs” ontwikkeld. Op deze wijze kan onze academie een verrijkende bijdrage leveren wat betreft artistieke educatie, sociale verdraagzaamheid en culturele tolerantie, hetgeen de volledige Maasmechelse gemeenschap ten goede komt.”

5 4. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen in samenwerking met de lagere scholen van Maasmechelen - Kinderacademie - Kunstinitiatie - Kinderklanken op school - Project Muzische Vorming - Sociale inclusie door muziek - Lessen voor 5-, 6- en 7-jarigen

6 5. Leerlingenaantallen 1189 lln 1 inwoner op 40 van Maasmechelen (5-75 jaar) volgt les op Academie MTD Aantal cursisten Muziek 806 lln - Maasmechelen:633 lln - Andere gemeentes:133 lln - Nederland: 40 lln Aantal cursisten Theater 98 lln - Maasmechelen: 79 lln - Andere gemeentes: 19 lln - Nederland: 0 lln Aantal cursisten Dans 285 lln - Maasmechelen:230 lln - Andere gemeentes: 49 lln - Nederland: 6 lln

7 6. Personeelsaantallen Totaal aantal Personeelsleden Academie 61 pers

8 7. Bijdrage Hogere overheid en I.M. 7.1. Hogere overheid: Werkingstoelage en wedden leerkrachten - € 1.302.260,81 7.2. I.M.: Gew. begroting + personeel + (vaste) jaarlijkse investeringen: - € 188.900,- netto (bijdrage werkingstoelage + huur instrumenten + cultuurpas incl.) Verplichte vaste kosten: - SEMU - SABAM - Jury (± 60 per jaar) - Software administratie + licenties - Huur gebouwen - Opleiding personeel - Preventie gehoorbescherming

9 7. Uitwerking kost per leerling -€ 25,- verschil BK ≠ MTD overheid (Hog. overheid betaalt aanzienlijk meer bijdrage voor aankoop van materialen aan BK dan aan MTD: ± € 47.000 BK 16.500 MTD = ± € 15,-) -€ 55,- verplichte decretale kosten (Jury, SABAM, SEMU, …) -€ 79,- normale werking, kwaliteitsbewaking, uitvoeren kerntaken podiumkunsten, jeugd kansen geven, talentontplooiing,… Bevriezing werkingstoelage Hog. Overheid heeft geen effect op de Gemeentelijke begroting. Opmerking: aankoop van instrument(en) voor leerlingen/ouders betekent meestal een zware financiële inspanning.

10 8. Noodzakelijke noden Een Academie voor Podiumkunsten moet de dag van vandaag voldoen aan hoge eisen. Mensen zijn veel gewoon en willen terecht een Academie met uitstraling en professionele omkadering. Een structurele ondersteuning is dan ook noodzakelijk wil de Academie zijn kerntaak kunnen blijven uitoefenen en onze kinderen en jeugd kansen blijven geven om hun talenten te ontplooien. Wanneer we de appreciatie en zeer positieve reacties mee rekenen voor hetgeen we jaarlijks als Academie organiseren - ongeveer 143 tal concerten/voorstellingen met duizenden bezoekers - en deze meenemen in het geheel, betekent de Academie een grote culturele en onderwijskundige meerwaarde voor onze Gemeente. Ook het feit dat veel inwoners via deze weg kennis maken met ons Cultuurcentrum mag meer dan een steun zijn voor het Cultuurcentrum. Dit vertaalt zich in de volgende noden voor de Academie op gebied van:

11 8. Noodzakelijke noden 8.1. Instrumentarium 8.2. Infrastructuur

12 8.1. Noodzakelijke noden: instrumentarium 8.1.1. Orkestharp 8.1.2. Vleugelpiano 8.1.3. Contrabasklarinet 8.2. Noodzakelijke noden: infrastructuur 8.2.1. Bijkomende grote lokalen en dans/concertzaal 8.2.2. Reiniging (poetsen) - contract

13 9. Mogelijke besparingen: 9.1. Isolatie dak 9.2. Verlichting: gebruik van spaarlampen of LED-verlichting

14 10. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Begroting 2013 10.1. Beginsituatie = begroting van 2011/2012 10.2. Besparing van 9000 € (5,6%) - gewone begroting -Kosten van boeken/abonnementen -Prestaties van derden -Transportkosten -Receptiekosten -Portokosten 10.3. Extra inkomsten: -Verhoging tarief verhuur instrumenten -Kopieën laten betalen

15 11. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Toekomst Nieuw decreet: - Structuur: 4 graden, Kunstacademie - Instapleeftijd voor Woord en Muziek: 6 jaar - Waarschijnlijke verhoging werkingstoelage, meer in balans met BK Besparen op jeugd is besparen op de toekomst …


Download ppt "1. De Academie voor Muziek, Theater & Dans Maasmechelen: Een korte geschiedenis."

Verwante presentaties


Ads door Google