De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid telt! in Boxmeer Kernboodschappen voor lokaal beleid M van Bon-Martens en M Rutten 22 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid telt! in Boxmeer Kernboodschappen voor lokaal beleid M van Bon-Martens en M Rutten 22 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid telt! in Boxmeer Kernboodschappen voor lokaal beleid M van Bon-Martens en M Rutten 22 maart 2007

2 Samenvattend rapport Gezondheid telt! in Hart voor Brabant Kernboodschappen voor lokaal beleid Gezondheid telt! in Boxmeer Websites –www.gezondheidsatlas.nl –www.regionaalkompas.nl Algemeen kader: regionale VTV

3 Afgeleid van regionale kernboodschappen Beknopt lokaal gezondheidsprofiel Lokale bevindingen en betekenis voor beleid Strategische basis voor gemeentelijke nota gezondheidsbeleid Lokale kernboodschappen

4 Gezondheid regio scoort onder Nederlands gemiddelde Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Levensverwachting mannen en vrouwen gelijk aan NL –Totale sterfte gelijk aan NL –Sterfte hart- en vaatziekten gelijk aan NL –Sterfte kanker gelijk aan NL Kernboodschappen Boxmeer

5 Totale sterfte

6 Sterfte naar doodsoorzaak

7 Hart- en vaatziekten en psychische stoornissen belangrijkste gezondheidsproblemen in regio Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Voorkomen chronische ziekten vergelijkbaar –65-plussers minder vaak functioneel beperkt, vaker goed ervaren gezondheid –Beter ervaren psychische gezondheid (19-plus) –Eenzaamheid komt ook in Boxmeer veel voor –Hart- en vaatziekten en psychische stoornissen belangrijkste gezondheidsproblemen, ook in Boxmeer Kernboodschappen Boxmeer

8 Gezondheid

9 Ook in de regio bestaan gezondheidsachterstanden Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Geen grote verschillen in sociaal- economische status –Percentage niet-westerse allochtonen lager Kernboodschappen Boxmeer

10 Eenzaamheid en SES

11 Aanzienlijk verlies van gezondheid door ongezond gedrag Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Leefstijl wat gunstiger dan in regio –Ongezond gedrag komt nog veel voor –Overgewicht is een groot probleem –Roken, alcoholgebruik en lichamelijke inactiviteit belangrijkste leefstijlfactoren Kernboodschappen Boxmeer

12 Leefstijl

13 Ongezond gedrag jongeren baart zorgen Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Leefstijl jongeren Boxmeer vergelijkbaar met regio –Sporten (4-11 jaar) en consumptie groente en fruit (0-11 jaar) wat gunstiger –Ongezond gedrag van jongeren komt ook in Boxmeer vaak voor –Vooral alcoholconsumptie jongeren zorgwekkend Kernboodschappen Boxmeer

14 Leefstijl jongeren

15 Geografische verschillen overgewicht

16 Laagopgeleid 12-17 jaar19-64 jaar Overgewichtongunstiger Rokenongunstiger Binge drinkengeen verschil Geen verantwoord alcoholgebruikgunstiger Lichamelijke inactiviteitongunstigergeen verschil Onvoldoende groente/fruitongunstiger Verschillen gedrag naar opleiding

17 In de toekomst is meer en andere zorg nodig Wat zijn de bevindingen voor Boxmeer? –Groei totale bevolking 1% –Groei 65-plussers 38% –Geen dubbele vergrijzing –Toename chronisch ziekten –Toename zorggebruik sectoren verpleging en verzorging Kernboodschappen Boxmeer

18 Bevolkingsprognose

19 Boxmeer werkt aan preventie, maar het kan beter –Gemeentelijk beleidsplan volksgezondheid 2005 –Interactief tot stand gekomen –Dertien aanbevelingen en aandachtspunten –Integraal karakter –Geen speciale aandacht voor landelijke speerpunten roken, overgewicht, depressie en diabetes –Evalueren doelen niet altijd goed mogelijk –Regierol komt langzaam van de grond Kernboodschappen Boxmeer

20 Investeren in gezond gedrag is noodzakelijk –Preventie roken, alcohol en overgewicht levert meeste gezondheidswinst –Risicogroepen: jongeren, ouderen, lage SES –Hogere effectiviteit door integrale aanpak –Kiezen voor effectieve/aanbevolen interventies –Landelijke handreikingen voor lokaal beleid! Kernboodschappen Boxmeer

21 Boxmeer kan regierol krachtiger invullen –Aanbod preventieactiviteiten is versnipperd –Sturen op samenwerking en afstemming, registratie en evaluatie –Integraal beleid en inzet juridische instrumenten –Nieuwe nota biedt kansen regierol te verstevigen Kernboodschappen Boxmeer

22 Boxmeer kan rol rond zorg verder ontwikkelen –Rol aan begin zorgketen (WCPV) –Rol aan einde zorgketen (Wmo) –Rol aan zijkant zorgketen (OGGZ/vangnet) –Belangrijk om eigen visie op rol rond zorg te ontwikkelen –Met preventie diabetes en depressie aansluiten bij zorgketens Kernboodschappen Boxmeer

23 Boodschappen voor strategische keuzes Voor verdere verdieping en nadere analyse: gezondheidsmonitor GGD Hart voor Brabant Betrekken lokale en regionale actoren voor draagvlak beleid www.regionaalkompas.nl Tot slot…

24 Op zoek naar informatie: Wat is de ernst en omvang van het probleem? Wat is landelijk en gemeentelijk beleid, wat is mijn taak? Wat wordt er aanbevolen, wat is effectief? Wat doen we al? Regionaal Kompas Volksgezondheid

25

26 Boodschappen voor strategische keuzes Voor verdere verdieping en nadere analyse: gezondheidsmonitor GGD Hart voor Brabant Betrekken lokale en regionale actoren voor draagvlak beleid www.regionaalkompas.nl Heeft u nog vragen: m.rutten@ggdhvb.nl Tot slot…


Download ppt "Gezondheid telt! in Boxmeer Kernboodschappen voor lokaal beleid M van Bon-Martens en M Rutten 22 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google