De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LITERATUURGESCHIEDENIS

Verwante presentaties


Presentatie over: "LITERATUURGESCHIEDENIS"— Transcript van de presentatie:

1 LITERATUURGESCHIEDENIS

2 waarom literatuurgeschiedenis?
literatuur weerspiegelt tijdgeest kennis van stromingen en literatuuropvattingen is nodig om literatuur (volledig) te kunnen begrijpen

3 stromingen stroming: een groep schrijvers met dezelfde literatuuropvatting literatuuropvatting: opvatting over hoe literatuur geschreven moet worden generatie: groep schrijvers die in dezelfde periode hun werk publiceren

4 een nieuwe periode in de literatuurgeschiedenis wordt ingeluid met de opkomst van een nieuwe stroming nieuwe stromingen zijn veelal reacties op voorgaande stromingen: ze verzetten zich ertegen of grijpen erop terug

5 Neoromantiek neoromantici willen vorm geven aan verbeelding, schoonheid, droom de neoromanticus leeft in onvrede met de hem omringende werkelijkheid, dit leidt tot verlangen centraal staan gevoel en verbeelding noodlot: bovennatuurlijk en geheimzinnig, de mens heeft hier geen vat op

6 thema’s in de Neoromantiek
eenzaamheid zwerflust verzet tegen de maatschappij onvervulde verlangens dood en verderf

7 Expressionisme expressionisten zoeken naar het wezen der dingen
gevoel of gedachten uitdrukken met allerlei beelden wil zo weinig mogelijk gehinderd worden door het traditionele taalgebruik

8 kenmerken expressionisme in de literatuur
autonomie van het woord afkeer van versiering en regels: vrije verzen zonder rijm, metrum of regelmatige strofebouw onvolledige en ongrammaticale zinnen verdwijnen van hoofdletters en interpunctie woordcombinaties als 'groen duister'; 'violette schemer' en 'blauw geluk' (Marsman) om emoties zo direct mogelijk te uiten weinig bijvoeglijke naamwoorden: een bijvoeglijk naamwoord geeft sfeer; werkwoorden en zelfstandige naamwoorden geven de essentie meer aandacht voor het stadsleven dan voor de natuur protest tegen het burgerdom

9 Expressionisme in de beeldende kunst

10 Kubisme Kubisten herordenen realiteit in geometrische figuren
Cézanne: oervormen: bol, kegel, piramide invloed in de Nederlandse literatuur: Bordewijk (Blokken)

11 Kubisme in de beeldende kunst

12 futurisme verheerlijking van kracht, vaart, mannelijkheid, oorlog
mannelijke waarden tegenover zachte, vrouwelijke krachten volledige acceptatie van de nieuwe beschaving invloed op ideeën van Duits en Italiaans fascisme

13 stellingen uit Marinetti’s futuristisch manifest:
1. Wij willen de liefde voor het gevaar bezingen, de vertrouwdheid met energie en roekeloosheid. 3. Tot nu toe verheerlijkt de literatuur de peinzende onbeweeglijkheid, de extase en de slaap; wij willen de agressieve beweging verheerlijken, de koortsachtige slapeloosheid, de snelle pas, de salto mortale, de oorvijg en de vuistslag. 4. Wij verklaren dat de heerlijkheid van de wereld verrijkt is met een nieuwe schoonheid: de schoonheid van de snelheid. Een raceauto (...) is mooier dan de Nikè van Samotrake. 5. Wij willen de oorlog verheerlijken – enige hygiëne van de wereld -, het militarisme, het patriottisme, de verwoestende daad der anarchisten, de mooie ideeën waarvoor men sterft, en de verachting van de vrouw.

14 futurisme in de beeldende kunst

15 vitalisme uitdrukking van ongetemde levensdrift invloed van Nietsche:
de eis om gevaarlijk en meedogenloos te leven Übermensch: de superieure, zelfbewuste mens die niets moet hebben van halfzachtheid, nederigheid en democratische gelijkheid oorlog is geneesmiddel voor slappe, gemakzuchtige volkeren Instinct en intuïtie zijn de belangrijkste vermogens van de mens

16 dadaïsme reactie op gebeurtenissen WOI nihilistisch en antiburgerlijk
afkeer van wat belangrijk pretendeert te zijn opzettelijk zinloos antikunst: laten zien dat ook kunst maken niets voorstelt

17 dadaïsme in de beeldende kunst: readymades van Marcel Duchamp

18 surrealisme binnen de bestaande werkelijkheid is plaats voor waanzin, dromen en invallen uit het onderbewuste pogingen het bewustzijn uit te schakelen om het onderbewuste de ruimte te geven weinig invloed in de Nederlandse literatuur

19 surrealisme in de beeldende kunst

20 Nieuwe Zakelijkheid reactie op Expressionisme
streven naar sobere functionaliteit en weglaten van alles wat niet nuttig, functioneel en begrijpelijk is meer een stijl dan een stroming

21 Kenmerken literaire Nieuwe Zakelijkheid
taalgebruik: weinig bijvoeglijke naamwoorden, korte zinnen, journalistiek taalgebruik inhoudelijk: aandacht voor onderwerpen als de stad, het zakenleven, de vooruitgang, de maatschappij

22 Nieuwe Zakelijkheid in de architectuur

23 Ventisme verwant aan de Nieuwe Zakelijkheid
het gaat niet om de vorm, maar om de vent van belang is de persoonlijkheid van de auteur en de hoofdpersoon van het werk een krachtige inhoud is te verkiezen boven een kunstige vorm


Download ppt "LITERATUURGESCHIEDENIS"

Verwante presentaties


Ads door Google