De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Parkmanagement Hoogeveen Brainstormavond 29-06-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Parkmanagement Hoogeveen Brainstormavond 29-06-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Parkmanagement Hoogeveen Brainstormavond 29-06-2010

2 Samenstelling bestuur: Frans van Dorst (voorzitter) Teo Schuinder (secretaris, vertegenwoordiging CHO) Gert-Jan Mannak (penningmeester, vertegenwoordiging CHO) Fiebko Ten Kate (vertegenwoordiging Zakenkring) Michiel Zuidema (vertegenwoordiging Zakenkring) Gea Weerts (adviseur namens Gemeente Hoogeveen) Parkmanager: Leo Hoksbergen, tel. 06-46281800 secretaresse: Emie Reinders ‘ambassadeurs’ parkmanagement: Roel Zuidema en Jan Melisse

3 Ondertekening intentieovereenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen Gemeente Hoogeveen _ Stichting Parkmanagement Hoogeveen

4 1.Doel avond Uitleg over Stichting Parkmanagement Hoogeveen Brainstorm over speerpunten en financiering Draagvlak creëren voor vervolgproces !

5 2.Waarom Parkmanagement Revitalisering bedrijventerrein De Wieken Kwaliteit bedrijventerrein op peil houden Gezamenlijk aanspreekpunt vanuit ondernemers Krachtenbundeling biedt kansen !

6 3.Doelstellingen 1.Krachtige organisatie van en voor álle ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoogeveen. 2.Behoud en versterking kwaliteit bedrijventerreinen in Hoogeveen, eerste prioriteit parkmanagement voor De Wieken. 3.Organiseren voordelen voor bedrijven. 4.Eén aanspreekpunt voor bedrijven en gemeente.

7 4.Eerste ideeën speerpunten (1) Organiseren ‘basispakket’ voor álle bedrijven op De Wieken met als doel om de kwaliteit van het bedrijventerrein op peil te houden: 1. Collectieve beveiliging / Keurmerk Veilig Ondernemen 2. Uniform bewegwijzeringsysteem 3. Afspraken met gemeente over groen/onderhoud/parkeren,enz 4. Voorlichting en informatie (website/nieuwsbrief) 5.……………………………………………………

8 4.Eerste ideeën speerpunten (2) Organiseren ‘pluspakket’ voor geïnteresseerde bedrijven op De Wieken met als doel kosten te besparen. Vormgeven o.a. via collectieve inkoop/diensten: …………………………………………….

9 5. Indicatieve kosten basispakket Gemiddelde bijdrage per ondernemer circa 750 EUR/jaar als iedereen meedoet.

10 Ter bespreking (1): Hoe kijkt u aan tegen deze speerpunten? Hebt u andere ideeën?

11 6.1 Financieringsmogelijkheden Parkmanagement Uitgangspunt Bestuur: solidariteit ondernemers, álle ondernemers doen mee én betalen mee.

12 6.2 Financieringsmogelijkheden Mogelijke instrumenten voor gebiedsheffing: OZB Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reclamebelasting ………

13 6.3 Afweging financieringsmogelijkheden (financieel/tijd/juridisch/draagvlak) OZB: opslag op OZB Voordelen: gebiedsgerichte heffing mogelijk, alle ondernemers betalen mee. Nadelen: moet gemeentebreed ingevoerd worden (complex en vertragend), politiek weinig draagvlak voor verhoging OZB, eigenaren rekenen door aan huurder. Bedrijveninvesteringszone (BIZ): gebruikersheffing op basis van WOZ-waarde bedrijfspand. Voordelen: gebiedsgerichte heffing mogelijk, alle ondernemers betalen mee, staffeling mogelijk. Nadelen: ingewikkelde stemronde bij bedrijven (minimaal 50% moet stemmen, 2/3 voorstander, voorstanders >50% WOZ-waarde), hoge tijdsdruk: moet voor 1 mei 2011 zijn ingevoerd. Reclamebelasting: gebruikersheffing op basis van zichtbare reclame-uiting vanaf de weg. Voordelen: gebiedsheffing mogelijk, alle ondernemers betalen mee, geen stemronde nodig, staffeling mogelijk. Nadelen: handhaving en controle op reclame-uitingen nodig door gemeente.

14 Ter bespreking (2) Bent u het eens met de visie van het bestuur dat ‘solidariteit’ uitgangspunt dient te zijn? Welk financieringsinstrument heeft uw voorkeur? Zijn er andere financieringsvormen denkbaar ? Vindt u een gemiddelde bijdrage van ca. € 750,= voor het basispakket acceptabel ?

15 7. Brainstorm Bespreking vraagpunten in groepen (30 min.) Noteer uw ideeën op de vellen papier! Terugkoppeling per groep

16 Vragen ? Wilt u in het vervolg meedenken? vul het enquêteformulier in !

17 Dank voor uw aandacht Samen werken aan sterk parkmanagement in Hoogeveen ! Meer info: info@parkmanagementhoogeveen.nl info@parkmanagementhoogeveen.nl


Download ppt "Stichting Parkmanagement Hoogeveen Brainstormavond 29-06-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google