De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 2016 Transitie jeugdzorg, sturing gemeente, bijdrage GGD Paul vd velpen Directeur GGD Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 2016 Transitie jeugdzorg, sturing gemeente, bijdrage GGD Paul vd velpen Directeur GGD Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 2016 Transitie jeugdzorg, sturing gemeente, bijdrage GGD Paul vd velpen Directeur GGD Amsterdam

2 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 2 Drie vragen  Wat is positie ggd in nieuw stelsel –Publieke gezondheid –Gemeenschappelijke regeling, veiligheidsregio –Grensvlak overheid-zorg, zorg-veiligheid –Zorginstelling in de zin van de kwaliteitswet zorginstellingen  Welke taken behoren tot kerntaken GGD? –Begin met problemen waar gemeente voor komt te staan –Taken die ons gegund worden: crisisbestrijding, infectiez., epi  Welke taken voert GGD uit in samenwerking met anderen –Jeugdzorg (amk etc) –Gemeentelijke dienst uitkeringen,Beleidsdienst sociale zaken,Beleidsdienst jeugd –Ggz,1e lijn/huisartsen,Zorgverzekeraar –Politie/openbare orde en veiligheid (top 600, sociale veiligheid)

3 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 3 Problemen waarmee gemeente geconfronteerd wordt  drie decentralisaties  bezuinigingen/volume omlaag (ook in ggz en verpleging/verz)  Van huidige stelsel naar nieuw stelsel:transitietijd en risico’s –Nieuwe organisatievormen  Organisatie ontwikkeling binnen gemeente  Obesitas,Psychosociale problematiek  Opvoedonmacht  Instroom top 600/overlast/schooluitval  Soc.ec.gezondheidsverschillen

4 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 4 Ik lever mijn bijdrage vanuit mijn rol van directeur publieke gezondheid. Wijs op Toename obesitas,psychosociale problematiek etc samenhang van de drie decentralisaties Focus ook op sturing. Dus 0 e en le lijn belang sociaal-medische expertise relatie met crisisbestrijding Monitoring Belang uitvoering (vs beleid) Belang collectieve preventie Niet te snel organisatievormen in beton gieten: zelfredzame teams risico’s tijdens transitie, en beperkte maakbaarheid ook in nieuw stelsel. (stelsel wordt fijngevoeliger) Relatie preventie,publieke gezondheid met reguliere gezondheid Erken dat er veel verbeterd moet worden Begin niet over de GGD

5 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 5 Twee lijnen 1.Koersbesluit 2.Praktijk ontwikkelen drie proeftuinen. Enerzijds direct bij betrokken, anderzijds grenzen trekken. Veto Sociale huisarts, maatschappelijk werker gaat contactmomenten jgz doen. Veto

6 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 6 Wat kan GGD/publieke gezondheid bijdrage?  Onafhankelijke screening, triage (screening top 600, veldregie in mo etc).quotum verwijzingen afspreken?  vangnet. Zeker op korte termijn (politie wil l nr). Denk aan combi met amk, steunpunt huiselijk geweld etc. Voor burger continuiteit voor gemeente/politie informatiepositie  Jeugdgezondheidszorg als onderdeel le lijn, en heeft binnen de GGD geen relatie met tweede lijn –Kan terugduwen/nulde lijn –Kan sturen op toeleiding naar reguliere gezondheidszorg,zowel le als 2 e lijn (scheelt gem.geld) –Kan sturen op toeleiding tweede lijn jeugdzorg –Kan relatie onderhouden met collectieve preventie

7 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 7  Monitoring van het stelsel (terechte/tijdige toeleiding)  Jeugdpreventiewijzer  Digitale info/nulde lijn (www.jouwggd.nl, groeiapp etc)www.jouwggd.nl  Verbinding met crisisbestrijding/ghor  Voeden van beleidsafdeling  Sturen op casusniveau

8 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 8 Is een ambitie, moet er wel wat veranderen  Verwijzen is meer dan over de schutting gooien (toeleiden)  Verpleegkundigen/artsen die uniform pakket uitvoeren moeten dat doen met een brede blik, en er komen verpleegkundigen/artsen die meer wijkgericht, schoolgericht etc gaan werken  Wijkscans, monitors (afspraken met achmea). Epi naar de rand van de GGD  Meer richting crisis/vangnet/psychiatrie etc  Meer focus op zaken als obesitas  Meer doen met elektronisch kinddossier  Meer 3.0

9 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 9  Jgz- forensische versterken  Jgz – gezondheidsbevordering/gezonde en veilige school versterken  Jeugdartsen meer psychiatrische scholing  Jgz meer direct doorverwijzen

10 30 mei 2016 Hier de titel van de presentatie invoegen 10 hoe verhouden we ons tot de volgende aannames  Er moet generalistischer gewerkt worden  De zelfredzaamheid moet gestimuleerd worden  Er moet gedemedicaliseerd worden  Preventie levert besparing later op  Er moeten wijkteams komen (doel, wie zit er in, wie stuurt, relatie met ggd??)


Download ppt "30 mei 2016 Transitie jeugdzorg, sturing gemeente, bijdrage GGD Paul vd velpen Directeur GGD Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google