De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via beamteam.oost@gmail.com of bellen met André van der Veen 266173

3 Welkom in de Triangeldienst ! Thema: God is groot. Voorganger: Ds. G.F. de Kimpe Vooraf een sing-inn vanaf 16:15 uur Namens commissie Triangeldienst oost: Annita Brokelman, Anja Kerkdijk, Annette Nijland

4  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

5 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

6 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

7 Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

8 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend'lijk woord. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

9 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw woord wilt geven, aan ons allemaal. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

10 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan. Gezang 132 Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

11  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

12 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Psalm 8 Lydia Zimmer versie

13 Zie ik de hemel het werk van uw hand. Zon, maan en sterren door U daar geplant. De hele aarde en alles wat leeft. Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft. Psalm 8 Lydia Zimmer versie

14 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Psalm 8 Lydia Zimmer versie

15 Wie ben ik Heer dat U zelfs aan mij denkt? En mij uw aandacht en liefde steeds schenkt. U geeft mij alles, ik kom niets tekort. En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God! Psalm 8 Lydia Zimmer versie

16 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Psalm 8 Lydia Zimmer versie

17 Welkom in de Triangeldienst ! Thema: God is groot. Voorganger: Ds. G.F. de Kimpe Vooraf een sing-inn vanaf 16:15 uur Namens commissie Triangeldienst oost: Annita Brokelman, Anja Kerkdijk, Annette Nijland

18  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

19 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

20 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

21 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

22 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

23 Welkom in de Triangeldienst ! Thema: God is groot. Voorganger: Ds. G.F. de Kimpe Vooraf een sing-inn vanaf 16:15 uur Namens commissie Triangeldienst oost: Annita Brokelman, Anja Kerkdijk, Annette Nijland

24  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

25 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

26 hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

27 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

28 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

29 Zie ik de zon, sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer hoe heerlijk is uw Naam! Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

30 Welkom in de Triangeldienst ! Thema: God is groot. Voorganger: Ds. G.F. de Kimpe Vooraf een sing-inn vanaf 16:15 uur Namens commissie Triangeldienst oost: Annita Brokelman, Anja Kerkdijk, Annette Nijland

31  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

32 God die alles maakte, de lucht en ‘t zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. Gezang 159 Vers 1, 2 en 3

33 God die ‘t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij. Gezang 159 Vers 1, 2 en 3

34 God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij. Gezang 159 Vers 1, 2 en 3

35  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

36 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. Gezang 158

37 Welkom in de Triangeldienst ! Thema: God is groot. Voorganger: Ds. G.F. de Kimpe Namens commissie Triangeldienst oost: Annita Brokelman, Anja Kerkdijk, Annette Nijland

38  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

39  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

40  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

41 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99 Vers 1 en 4

42 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der Heren. Psalm 99 Vers 1 en 4

43  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

44  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

45 Exodus 19 wordt voorgelezen door: Jorg Fennema en Andries Tigelaar. Het is een gedeelte uit: De Bijbel Voor Jullie Exodus 19

46 De Bijbel voor jullie Drie maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten bij de berg Sinaï, in de woestijn Sinaï. Mozes zegt dat ze hier een poos zullen blijven. Ze kunnen hun tenten dus uitgebreid opzetten, en een poosje uitrusten. Hoe lang ze hier zullen blijven, weten ze niet. Pas wanneer de wolkkolom verder gaat, zullen ze hun tenten weer afbreken. Mozes is nu opnieuw op de plaats waar hij de brandende braamstruik zag, toen hij nog voor de schapen van zijn schoonvader zorgde. De Here God vertelde hem daar dat hij de Israëlieten vanuit Egypte naar Kanaän mocht brengen.

47 Exodus 19 En het is gebeurd, al durfde hij eerst niet. Weer is hij hier, en nu met het hele volk Israël! Het zal bijna twee jaar duren voor ze verder gaan. In deze twee jaar zal er heel wat gebeuren bij de berg Sinaï; fijne dingen en verschrikkelijke dingen. Mozes zal het er niet gemakkelijk mee hebben! Eerst laat de Here God hem op de berg Sinaï komen. Hij zegt: ‘Mozes, de Israëlieten hebben gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb; Ik heb hen vreselijk gestraft.

48 Exodus 19 En de Israëlieten hebben ook gemerkt wat Ik met hén gedaan heb. Ik heb hen beschermd; Ik heb hen gedragen zoals een arend zijn jongen op zijn vleugels draagt. En nu staan ze hier bij de berg Sinaï. Wanneer ze goed naar Mij luisteren en doen wat Ik zeg, zullen zij uit alle volken Mijn eigendom zijn. Ze zijn Mijn volk, en ze mogen in Mijn land wonen, in het land Kanaän: “het Beloofde Land”. Ik heb hen niet uitgekozen omdat ze zo’n groot volk zijn; ze zijn maar een klein volk.

49 Exodus 19 Maar Ik heb hen uitgekozen omdat Ik hen liefheb! En ook omdat Ik aan Abraham, Izak en Jakob heb beloofd dat Ik hun nakomelingen uit Egypte zal halen, en naar het land Kanaän zal brengen.’ God heeft hun ook nog iets anders te vertellen. Hij zegt: ‘Ik ben jullie God; Ik ben de enige God die er is.Ik doe altijd wat Ik beloof. Maar jullie moeten Mij wél gehoorzamen.’ Mozes komt weer beneden en roept de leiders van het volk bij zich. Hij vertelt hun wat God tegen hem heeft gezegd.

50 Exodus 19 De leiders vertellen het weer aan de andere mensen. De Israëlieten zeggen: ‘Alles wat de Here tegen ons zegt, zullen wij doen.’ Toch zal er heel wat misgaan terwijl ze bij de berg Sinaï zijn. Vaak zijn ze helemaal niet gehoorzaam! De leiders vertellen het weer aan de andere mensen. De Israëlieten zeggen: ‘Alles wat de Here tegen ons zegt, zullen wij doen.’ Toch zal er heel wat misgaan terwijl ze bij de berg Sinaï zijn. Vaak zijn ze helemaal niet gehoorzaam! Voor de tweede keer laat de Here God Mozes op de berg Sinaï komen. Vanuit de hemel zegt Hij tegen hem:’Over drie dagen kom Ik Zelf op de berg Sinaï, in een donkere wolk. Dan heb Ik de Israëlieten iets belangrijks te vertellen.

51 Exodus 19 Zorg ervoor dat de berg afgezet is met palen en touwen, zodat niemand hem kan beklimmen, en ook niet aanraken. Over drie dagen moeten alle Israëlieten met schone kleren onder aan de berg Sinaï klaarstaan om Mijn Woorden te horen. Vertel hun dat.’ Zorg ervoor dat de berg afgezet is met palen en touwen, zodat niemand hem kan beklimmen, en ook niet aanraken. Over drie dagen moeten alle Israëlieten met schone kleren onder aan de berg Sinaï klaarstaan om Mijn Woorden te horen. Vertel hun dat.’ Mozes gaat weer naar beneden en vertelt het volk wat ze moeten doen. Hij laat de berg Sinaï afzetten met palen en touwen, zodat niemand hem kan aanraken. De Israëlieten wassen hun kleren, en op de derde dag staat iedereen klaar om naar de Here te luisteren.

52 Exodus 19 Een grote, donkere wolk bedekt nu de top van de berg Sinaï. Het onweert er vreselijk in, en er komt rook en vuur uit. De berg begint te trillen en te beven; het lijkt wel of er een aardbeving is. De mensen horen ook het geluid van een bazuin, een soort trompet; het geluid klinkt steeds harder en harder. De Here Zelf is op de berg neergedaald! Bron: De Bijbel Voor Jullie Auteur: J.H. Mulder-van Haeringen © 2002 Uitgeverij: Stichting Medema, Vaassen Stichting Medema, VaassenStichting Medema, Vaassen

53  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

54 Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

55 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

56 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

57  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

58 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als Zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’

59 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur! De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap

60

61

62

63 En de Here God dan?

64 Bron: kennisnet.nl Is Hij een soort strenge schoolmeester of juf?

65 De HERE God is een Bevrijder en een Helper

66 God is ……… GROOT

67 God is GROOT

68 Bron: The Ten Commandments

69 God is GROOT Je mag Hem niet ongehoorzaam zijn

70

71 De HERE Jezus: Luister naar Hem Geloof in Hem

72

73

74

75 God is GROOT Heb daarom ontzag voor Hem En dien Hem! Zingen na de preek: Psalm 99

76  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

77 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid Heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. Psalm 99 Vers 3, 6 en 8

78 In een dicht wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven. Psalm 99 Vers 3, 6 en 8

79 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE. Psalm 99 Vers 3, 6 en 8

80  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

81 © 2007 Alpha Distribution Tekst en Muziek: Jan Visser Opwekking voor Kinderen 16 Zing een nieuw lied

82 Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, goed voor jou en mij. Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied

83 Klap in je handen, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Klap in je handen, want de Heer is goed, goed voor jou en mij. Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied

84 Spring op van vreugde, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Spring op van vreugde, want de Heer is goed, goed voor jou en mij. Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied

85 Dans in het rond, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Dans in het rond, want de Heer is goed, goed voor jou en mij. Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied

86 Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, goed voor jou en mij. Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied

87  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

88 Opwekking voor Kinderen 62 Wij danken U

89 Wij danken U, HALLELUJA! Wij danken U, voor wie U bent! Oh HEER. Wij danken U, HALLELUJA! Wij danken U, voor wie U bent! Opwekking Kids 62 Wij danken U

90 U houdt van ons zoals we zijn! U houdt van ons zoals we zijn! U vult ons met Uw lieflijkheid! U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij! Voor nu en voor altijd! Opwekking Kids 62 Wij danken U

91 Ik klap voor U! Ik stamp voor U! Ik dans voor U, voor wie U bent! Oh HEER! Opwekking Kids 62 Wij danken U

92 Ik juich voor U! Ik zing voor U! Ik dank U Heer, voor wie U bent! Opwekking Kids 62 Wij danken U L A L A L A L A L A

93 U houdt van ons zoals we zijn! U vult ons met Uw lieflijkheid! U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij! Voor nu en voor altijd! Wij danken U, HALLELUJA! Wij danken U, voor wie U bent! Oh HEER! Wij danken U, HALLELUJA! Wij danken U, voor wie U bent! Opwekking Kids 62 Wij danken U

94  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

95 Opwekking voor Kinderen 146 ‘k Ben zo gelukkig

96 Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig Hoe word jij gelukkig? Vertel me toch waarom Hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn. Hoe word jij gelukkig? Vertel me toch waarom Hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn.

97 Het is een wonder Jezus stierf en redde mij gaf zijn bloed en kocht mij vrij dus kan ik gelukkig zijn. Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig Wat is dat wonder? Is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij?

98 ‘k Ben zo gelukkig Het is een wonder Jezus stierf en redde mij gaf zijn bloed en kocht mij vrij dus kan ik gelukkig zijn. Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig Hoe word jij gelukkig? Vertel me toch waarom Hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn. Wat is dat wonder? Is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij?

99 Het is een wonder Jezus stierf en redde mij gaf zijn bloed en kocht mij vrij dus kan ik gelukkig zijn. Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig Wat is dat wonder? Is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij?

100  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

101 Opwekking voor Kinderen 220 God is zo groot

102 God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Opwekking Kids 220 God is zo groot

103 Niemand kan beseffen, hoe God denkt, Hij is de schepper die het leven schenkt. En Zijn gedachten zijn veel groter dan, dat wat een mens bedenken kan. God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Opwekking Kids 220 God is zo groot

104 God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Denk aan de aarde, zo buitengewoon en al die mooie mensen, die hierop wonen. Wat een geweldig sterk staaltje techniek. Want iedereen is echt uniek. Opwekking Kids 220 God is zo groot

105 God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Opwekking Kids 220 God is zo groot

106 Meesterlijk, magistraal, heerlijk en heel speciaal, Grandioos!Weergaloos! God is het helemaal! Opwekking Kids 220 God is zo groot

107 God is almachtig maar vergeet dit niet: Dat Hij van ons houdt en in alles voorziet. Wij zijn, zijn kind’ren voor nu en altijd. Kom prijs de Heer, de Majesteit. God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Opwekking Kids 220 God is zo groot

108 God is zo groot, Groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Hij is de grootste, allergrootste, aller-allergrootste God. Opwekking Kids 220 God is zo groot

109  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

110  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

111  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

112 Looft de HEER, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 138 Vers 1, 2, 3 en 21

113 Geeft de God der goden eer, looft nu aller heren Heer, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 138 Vers 1, 2, 3 en 21

114 God alleen heeft in zijn kracht wonderen tot stand gebracht want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 138 Vers 1, 2, 3 en 21

115 Brengt de God des hemels eer, prijst zijn grootheid, looft de Heer, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 138 Vers 1, 2, 3 en 21

116  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

117  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE (Vereniging Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Gz. 160 vers 1 en 2 Vanmiddag hebben de diakenen bij het collecteren hulp van: Jelle Bijker, Michiel Nijland en Demiën Schipper

118  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

119 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160 Vers 1 en 2

120 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160 Vers 1 en 2

121  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

122  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

123 Opwekking voor Kinderen 76 Vrede van God

124 Vrede van God, de vrede van God, De vrede van God zij met jou Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. Opwekking Kids 76 Vrede van God

125 In Jezus’ naam, in Jezus’ naam In Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. Opwekking Kids 76 Vrede van God

126 Heilige Geest, de Heilige Geest, De Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou. Opwekking Kids 76 Vrede van God

127 Beamteam.oost Kun jij ook zo’n mooie presentatie maken? Of misschien nog wel mooier??? Het Beamteam Oost is met spoed op zoek naar mensen die kunnen helpen met het maken van presentaties! Opgeven via beamteam.oost@gmail.com of bellen met André van der Veen 266173

128

129  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

130  Sing-inn: - Gz. 132 Dank u - Ps. 8 Heer onze Heer, Hoe machtig is Uw naam (Lydia Zimmer versie) - Gz. 161 Heer, U bent mijn leven - Gz. 148 Zie de zon - Gz. 159 God die alles maakte - Gz. 158 Als een hert  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4

131  Sing-inn  Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 99 vers 1 en 4  Gebed  Lezen: Exodus 19  Gz. 171  Tekst: Hebreen 12 vers 25 tot 29  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8

132  Preek  Ps. 99 vers 3, 6 en 8  Zingen: - Opwekking Kids 16 Zing een nieuw lied - Opwekking Kids 62 Wij danken U - Opwekking Kids 146 ‘k Ben zo gelukkig - Opwekking Kids 220 God is zo groot  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21

133  Opwekking Kids  Gebedspunten  Geloofsbelijdenis  Ps. 136 vers 1, 2, 3 en 21  Gebed  Collecte  Gz 160  Zegen  Sing-out: Opwekking Kids 76 Vrede van God

134

135


Download ppt "Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen."

Verwante presentaties


Ads door Google