De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiëren & klassenmanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiëren & klassenmanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Differentiëren & klassenmanagement
Kennisatelier THEMA Differentiëren & klassenmanagement

2 Succesvol klassenmanagement?
De manier waarop de docent zijn onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een docent neemt om een veilig leer- en leefklimaat te bewerkstelligen. Daarnaast omvat het aspecten als inrichting van het lokaal, werkwijzen, methoden, de lesinhoud, de instructie etc. https://www.youtube.com/watch?v=ek9jopHITIM

3 Klassenmanagement Klassenmanagement is……
Voorwaardelijk voor een goede les Essentieel voor een gedifferentieerde les Structuur: kaders geven ruimte

4 10 tips voor klassenmanagement
01. Duidelijke visie op gedifferentieerd onderwijs 02. Differentieer op eigen tempo (docent) 03. Bewaak de tijd 04. Zorg voor ankeractiviteiten 05. Duidelijke taakinstructie 06. Groepsindeling 07. Hulpbronnen – uitgestelde aandacht 08. Geluidsniveau beperken 09. Zichtbaar werk (inleveren) 10. Taakgericht gedrag steunen

5 02. Differentiëren op eigen tempo
Differentieer in lesmateriaal Verschillende opdrachten voor subgroepen Ondersteunend materiaal (ICT) Differentieer in leertempo: Snelle leerlingen sneller door dezelfde opdracht Huiswerk alvast in de les maken (op bord) Aan ander vak werken Leerlingen als expert

6 03. Bewaak de tijd Per oefening & per stap in de oefening
Individueel en groepswerk Kijk welke leerlingen het aankunnen Hoge vaardigheid & interesse > langer zelfstandig werken Bouw de duur van zelfstandig werken op Bruikbare tools voor tijdbewaking

7 03. Bewaak de tijd Lesplanning met spoorboekje op bord: wie, wat, wanneer, waar

8 05. Duidelijke taakinstructie
Werk met taakbladen per subgroep (complete taakinstructie) Zet lesplanner (geluid/tijd op bord) Geef uitleg aan expert leerlingen die hun groep uitleg geven Zorg ervoor dat je denkstappen zichtbaar maakt Voorkom vragen & vastlopen Bruikbare tools voor taakinstructie

9 06. Groepsindeling Begin van de les op bord: groepsplan
Kleurcodes voor groepen Begin vanaf vaste startplek (absentie)

10 06. Groepsindeling Plastificeer veelgebruikte klassenindelingen (digitaal/muur) Leer leerlingen snel klaar te zetten (op kleur, naam, nummer) Maak afspraken over wel/niet lopen 1 leerling per groep haalt materiaal op Expert bureau Niet meer dan 1 leerling tegelijk: noteer en parkeer

11

12 07. Hulpbronnen & uitgestelde aandacht
Uitleg - leespauze - vragenronde vooraf Hulpbronnen in opdracht checken Medeleerling vragen op fluisterniveau Noteren en parkeren tot snelle loopronde BBB-regel: boek, buurman, bewaren Lesplanner: wanneer docent beschikbaar Leerling als expert “Expert bureau” Leerling geeft taakinstructie Leerlingen kijken elkaars werk na (1e ronde)

13 07. Hulpbronnen & uitgestelde aandacht
Doel = dat een docent gedurende minuten iets anders doet (observeren, rondje lopen, andere leerlingen coachen/begeleiden) terwijl de leerlingen volgens de opdracht doorwerken. Dient stap voor stap opgebouwd te worden samen met de leerlingen. Voorwaardelijk voor uitgestelde aandacht: Docent die goed kan organiseren Consequent hanteren van gemaakte werkafspraken Leerlingen los kunnen laten Glasheldere opdrachten/instructie geven-maken

14 09. Zichtbaar werk (inleveren)
Per groep ‘inlever expert’: verzamelt en checkt werk Vaste plek in lokaal: inleverdoos/checklist Feedback op opdrachten Maak leren zichtbaar: antwoord & denkstappen opschrijven Iedereen kan aan de beurt komen:

15 09. Zichtbaar werk (inleveren)
Na loslaten wél leerrendement checken Elke taak(stap) heeft een zichtbaar resultaat Individuele leerling is aanspreekbaar Observeer het leren en hanteer vaste looproute Leerlingen maken een foto met mobiel Projecteer de taak en laat leerling(en) deze oplossen Creëer een exit pass = controletaak

16 10. Taakgericht gedrag steunen
Bespreken waarom taakgericht gedrag belangrijk is (rol van concentratie bij leren) Welk gedrag verwacht je van leerlingen? Belonen zichtbaar taakgericht gedrag • Groepsleden elkaar punten laten geven Vinklijst: gedrag/concentratie per periode

17 Aan de slag…. De docent heeft eerder heldere werkafspraken gemaakt met de leerlingen. De docent deelt uit/schrijft op bord/laat zien op dia: heldere opdracht. Leerlingen gaan aan het werk volgens afspraken. Docent loopt een korte, snelle ronde volgens een vaste route door de klas. Eventuele overtredingen meteen aanpakken. Docent loopt een langzame ronde volgens een vaste route door de klas.

18


Download ppt "Differentiëren & klassenmanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google